Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пример КУРСОВОЙ РАБОТЫ.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
431.62 Кб
Скачать

33

Вступ

Статистичні методи досить широко застосовуються у вивченні поширення різних форм і систем оплати праці. Статистика стежить за тим як виконується план за обсягом та складом фонду оплати праці, вивчає питома вага різних форм і систем оплати праці, обчислює показники розподілу рівня оплати за категоріями і кваліфікацією працівників і динаміки її, у тому числі зміна продуктивності праці.

Звітні дані про застосування різних форм і систем оплати праці по галузях народного господарства, поряд з іншими відомостями, статистика використовує для того, щоб встановити, наскільки кожна з них відповідає характеру організації праці, в якій мірі стимулює ріст продуктивності праці.

За допомогою масових даних, згрупованих за ознакою розподілу оплати праці залежно від кваліфікації працівників, економічна статистика може встановити сформовану структуру цього розподілу, а в подальшому - ступінь впливу зазначеного чинника на результат виробничої діяльності галузей.

Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію чи надані послуги або за відпрацьований час, включаючи і оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу, який сплачується згідно з трудовим законодавством і колективними трудовими договорами. Перед статистикою оплати праці коштує такі основні завдання:  - Визначення фонду заробітної плати і величини виплат соціального     характеру;

- Аналіз складу і структури фонду заробітної плати; - Визначення середньої номінальної заробітної плати і середнього доходу працівників;  - Вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників;  - Визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; - Вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати.

Так як завданням статистики оплати праці є аналіз обсягу і складу фонду заробітної плати, витрат на робочу силу, характеристика середнього рівня оплати праці, аналіз динаміки заробітної плати залежно від інших показників, то в розрахунковій частині та аналітичної частини курсової роботи розглянуті і проаналізовані всі вище перераховані статистичні показники оплати праці.

Розділ 1. Теоретична частина

    1. Статистична методологія

Статистична методологія - система прийомів, способів і методів, спрямованих на вивчення кількісних закономірностей, які проявляються в структурі, динаміці та взаємозв'язках соціально-економічних явищ. Вона - основа статистичного дослідження.

Стадії статистичного дослідження:

1) статистичне спостереження, або збір інформації;

2) зведення і угруповання результатів статистичного спостереження, або обробка інформації;

3) аналіз отриманої інформації.

Статистичне спостереження - це масове, планомірне, науково-організоване спостереження за явищами соціального і економічного життя, яке полягає в реєстрації відібраних ознак у кожної одиниці сукупності.

Процес проведення статистичного спостереження включає наступні етапи: 1) підготовка спостереження;

2) проведення масового збору даних;

3) підготовка даних до автоматизованої обробки;

4) розробка пропозицій щодо вдосконалення статистичного

спостереження. Зведення - комплекс послідовних операцій по узагальненню даних статистичного спостереження для характеристики статистичної сукупності в цілому і окремих її частин (підрахунок проміжних і загальних підсумків). Угруповання - розмежування загальної статистичної сукупності на групи якісно однорідних одиниць [1].

Аналіз або дослідження сутності досліджуваних явищ, має такі етапи: 1) констатація фактів і їх оцінка;

2) встановлення характерних рис і причин кожного явища;

3) зіставлення одного явища з іншими (в тому числі з еталоном);

4) формулювання гіпотез, висновків і пропозицій.

1.2. Заработная плата и стоимость рабочей силы

У вітчизняній і міжнародній статистичній практиці поняття заробітна платаа охоплює всі види заробітківв включаючи преміїи доплатит надбавкик компенсаційні виплатит прямо або побічно пов'язані з результатами праці найманих працівників і виплачуються їме як правилов через регулярні проміжки часу . До заробітної плати не належать страхові внески роботодавців на соціальне забезпечення своїх працівниківи пенсійні фондио а також сумиу отримані працівниками за договорами страхування або у вигляді соціальних допомог державних і недержавних позабюджетних фондіво зокрема посібники з тимчасової непрацездатностіи догляду за дитиноюм вагітності та пологах тощо.

При проведенні статистичного спостереження з праці врахуванню підлягає сукупність нарахованих працівникам за місцем роботи грошових сум до будь-яких вирахувань у зв'язку з оподаткуванняме внесків у фонди соціального страхування і пенсійні фондин профспілковими внесками та інших утримань із заробітної плати згідно із законодавством. При виплаті винагород за працю в натуральній формі і надання соціальних пільг суми, що підлягають обліку у складі заробітної платиы повинні визначатися виходячи з ринкових цін на товари та послугии що склалися на момент нарахування в даному регіоні.

Категорія «заробітна плата» має двоїстий характер: для найманого працівника вона є доходом, а для підприємства - частиною витрат виробництва. Разом з тим витрати, які несе підприємець або суспільство при використанні найманої праці, не обмежуються тільки виплатою заробітної плати. До них відносяться і витрати підприємства на соціальний захист працівниківв забезпечення їх житлом і соціально-побутове обслуговуванняе податкии пов'язані з використанням робочої сили. Витрати підприємства у розрахунку на одного працівника за одиницю часу являють собою вартість робочої сили для роботодавця [2].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.