Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ПРИМЕР КУРС ПРОЭКТА СТАНЦИИ

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
1.01 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Кафедра електромеханіки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему:

Розрахунок знижувальної підстанції ПК 001.000.000 ПЗ

Студент групи ЕТ – 131 ______________/Іванов І.І. /

Керівник проекту ______________/ Кузьменко Д.І. /

Луганськ

1

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Факультет електротехнічний Кафедра електромеханіки

Спеціальність 0906.03 – «Електротехнічні системи електроспоживання»

”Затверджую” Зав. кафедри_________/Захарчук О.С../

28_ ” ” серпня

2006 р.

Завдання на курсовий проект

1.Студент. Іванов І.І.

2.Группа. ЕТ-131

1.1.1.1.1.13. Тема проекту. ” Розрахунок знижувальної підстанції ”.

4.Термін здачі студентом закінченого проекту 29 травня 2006 р.

5.Початкові данні до проекту.

 

Активна потужність навантаження підстанції, P, МВт

 

 

Напруга розподільчого пристрою знизької

 

 

,%

 

 

 

,МВА

 

 

 

 

 

кВ

 

 

л

 

 

 

 

відх

МВА

 

Коефіцієнтнавантаженняпотужності підстанції, соsφ, в.о.

,

 

л

Літне навантаженняпідстанціївідсоткаху від зимовогонавантаженняК,

 

,км

 

кс

 

 

нпн

 

ВН

 

 

 

 

 

 

Напругарозподільчогопристрою з високої сторони,U

 

Кількість літніх дібn,

Номернавантаженняграфікупідстанції

д

Марка проводуперерізАС

Потужністьзамиканнякороткогошинахна системиS,

Кількість відхіднихсторонинизькоїлінійз

підстанціїn

Найбільшнавантаженняпотужневідхідної лініїS,

 

, кВ

Довжина ділянки, l

№ варіанта

НН

сторони, U

1

50

0,8

110

10

120

70

4

60

150

6000

12

5

6.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (основні питання)-

- згідно календарного плану.

7.Перелік графічного матепріалу (із зазначенням обов`язкових крес-

лень). 1. Схема головної знижувальної підстанції (А1). 2. План та розріз головної знижувальної підстанції (А1).

2

8. Консультанти по проекту

Розділ

Консультант

Підпис

1 – 5

6.Економіка

7. Охорона праці

8.Промислова екологія

9. Календарний план виконання проекту

 

Назва етапу

 

Термін

 

 

 

виконання

 

 

1 Вибір і обґрунтування головної схеми електричних з'єднань

15.09

підстанції

 

 

 

 

 

2

Розрахунок і побудова річного графіка навантаження

30.09

 

 

 

3

Вибір типу, числа і потужності трансформаторів

15.10

 

 

 

 

4

Струми короткого замикання

 

30.10

 

 

 

5

Вибір і перевірка устаткування на стороні високої напруги

30.11

підстанції

 

 

 

 

 

6

Вибір і перевірка устаткування на стороні низької напруги

25.12

підстанції

 

 

 

 

 

Студент ________________

 

 

 

(підпис)

 

 

Керівник проекту __________________

 

 

 

(підпис)

 

 

Дата видачі завдання 4_ ” ” вересня

200 р.

 

3

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить стор., рис., табл., бібл. найм. ТРАНСФОРМАТОР, ПОТУЖНІСТЬ, НАВАНТАЖЕННЯ, СТРУМ,

СХЕМА, ПІДСТАНЦІЯ, ФАЗА, ВИМИКАЧ, ЛІНІЯ, ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧА.

Розроблена знижувальна підстанція потужністю 50 МВт. Вибрана і обґрунтована головна схема електричних з'єднань підстанції. Виконано розрахунок і побудовано річний графік навантаження підстанції. Вибрано тип, число і потужність трансформаторів. Розраховані струми короткого замикання. Вибрано і зроблена перевірка устаткування на стороні високої та низької напруг підстанції.

4

ВСТУП

 

ЗМІСТ

6

 

......................................................................................................................

 

 

1 ВИБІР ГОЛОВНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ........................

7

 

2 РОЗРАХУНОК І ПОБУДОВА РІЧНОГО ГРАФІКА

 

 

НАВАНТАЖЕННЯ.................................................................................................

9

 

3 ВИБІР ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА КОМПЕНСУЮЧИХ

 

 

ПРИСТРОЇВ...........................................................................................................

 

13

 

 

3.1 ..................................................................................................

 

Вибір трансформаторів

13

 

3.2 ...........................................

 

Розрахунок потужності компенсаційних пристроїв

18

4

СТРУМИ .....................................................КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

20

 

 

4.1 .................

 

Розрахунок струмів короткого замикання у відносних одиницях

21

 

4.2 ........................

 

Визначення ударних токів трифазного короткого замикання

24

 

4.3 ................................................................................

 

Визначення теплового імпульсу

27

 

4.4 ...............................

 

Заходи і засоби обмеження струмів короткого замикання

27

5

ВИБІР І ПЕРЕВІРКА УСТАТКУВАННЯ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ

 

 

НАПРУГИ ......................................................................................ПІДСТАНЦІЇ

29

 

 

5.1 ...........................................................................................................................

 

Вибір шин

29

 

5.2 ...........................................................................................

 

Вибір підвісних ізоляторів

32

 

5.3 ..........

Вибір устаткування на відкритому розподільчому пристрої 110 кВ

32

 

5.4 ...........................................................................................................

 

Вибір розрядників

34

 

5.5 ............................................................

 

Вибір апаратів в нейтралі трансформатора

36

6 ВИБІР І ПЕРЕВІРКА УСТАТКУВАННЯ НА СТОРОНІ 6-10 КВ

 

 

ПІДСТАНЦІЇ..........................................................................................................

 

37

 

 

6.1 .............................................

 

Вибір типу і конструкції розподільного пристрою

37

 

6.2 .......................................................................................................

 

Вибір жорстких шин

40

 

6.3 ...............................................................................................................

 

Вибір ізоляторів

46

 

6.4 ..................................................................................

 

Вибір трансформаторів струму

48

 

6.5 ..........................

 

Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги

54

 

6.6 .........................

 

Вибір трансформаторів власних потреб, оперативний струм

57

СПИСОК .............................................................ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

61

 

ДОДАТОКИ ..........................................................................................................

 

62

 

5

ВСТУП

Курсовий проект є одним з основних етапів у вивченні курсу "Електропостачання промислових підприємств" при підготовці бакалаврів за фахом 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання ". Мета курсового проектування - закріплення, систематизація і розширення теоретичних знань студента по курсу шляхом самостійного рішення комплексу інженерних завдань проектування схеми живлення виробничого цеху в процесі складання технічного проекту низьковольтної частини системи електропостачання промислового підприємства.

6

1 ВИБІР ГОЛОВНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ

Головна схема електричних з'єднань визначає основні якості електричної частини станцій і підстанцій: надійність, економічність, ремонтопридатність, безпека обслуговування, зручність експлуатації, зручність розміщення електроустаткування, можливість подальшого розширення і т.д.[1].

На рис. 4.1 приведена структурна схема ділянки мережі з підстанцією і трансформаторами, що мають розчеплення вторинних обмоток.

Рис. 1.1. Блокова схема двох трансформаторної підстанції

На боці високої напруги при кількості трансформаторів 2 і кількості ліній, що відходять, 2 для тупикових підстанцій застосовується схема 2-х блоків ”лінія - трансформатор” з вимикачами у колах трансформаторів і неавтоматичною перемичкою з боку ліній (рис.4.1). Схема економічна: на 4 приєднання застосовано 2 вимикача. Схема надійна. При відключенні лінії W1 першого блоку вимикачем Q1 разом з лінією відключається трансформатор блоку

Т1. Для відновлення роботи непошкодженого трансформатора Т1 застосовується неавтоматична перемичка з роз'єднувачами Р7 і Р8, один з яких нормально включений, другий — відключений. При пошкодженні на лінії W1 від-

7

ключаються вимикачі Q1 і Q3. Лінійними роз'єднувачами РЗ і Р5 пошкоджена лінія виводиться на ремонт. У безструмову паузу вмикається відключений роз'єднувач перемички. Після чого вмикається вимикач Q3. Живлення трансформатора Т1 відновлюється по лінії W2 і неавтоматичній перемичці. При пошкодженні трансформатора Т1 відключаються вимикачі Q5, Q6, Q3 і Q1. Тобто буде відключене весь блок. Але відновити роботу непошкодженої лінії W1 не можна із-за відсутності вимикача у перемичці — це недолік схеми. Але цей недолік не дуже значний, тому що пошкодження трансформатора, порівняно з пошкодженням лінії, бувають рідко. У нормальному режимі на високій і низькій напрузі блоки працюють окремо.

Згідно [2] на боці низької напруги підстанцій застосовується схема 2-х одиночних систем шин, секціонованих вимикачем Q9 чи Q10 (рис. 4.1). На боці низької напруги трансформатори працюють окремо. Схема економічна і надійна. Надійність електропостачання споживачів забезпечується живленням від різних секцій низької напруги В1 і В2. При пошкодженні на одній секції всі приєднання цієї секції буде відключено.

8

РОЗРАХУНОК І ПОБУДОВА РІЧНОГО ГРАФІКА НАВАНТАЖЕННЯ

У завданні на курсове проектування указується добовий графік навантаження для зимового періоду (рис. 2.1) для підприємства, для постачання якого спроектуємо підстанцію.

Максимальне навантаження для графіка приймаємо згідно завдання Pmax =50 МВт, коефіцієнт потужності приймаємо cosϕ = 0,8 потужності підстанції.

У довідковій літературі приводиться декілька добових графіків, що характеризують роботу споживача у різний час роки і в різні дні тижня. Основним є зимовий добовий графік робочого дня. Його максимальне навантаження Pmax =50 МВт приймається за 100% і ординати всієї решти графіків задаються у

відсотках щодо цього значення (рис. 2.1).

Відсоток навантаження, %

120

100

80

60

40

20

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Години доби

Рис. 2.1. Типовий добовий графік активного навантаження

9

При відомій потужності Pmax =50 МВт типовий графік навантаження пере-

водиться в зимовий графік навантаження конкретного споживача, використовуючи наступні співвідношення для кожного ступеня графіка

P

=

ni %

P ,

(2.1)

 

100

max

 

де P– потужність на i-той ступені добового зимного графіка, МВт; ni % – ордината відповідного ступеня добового типового графіка %;

Pmax – максимальне навантаження підстанції, вказане в завданні, МВт.

Зимовий графік навантаження переводиться в літній графік навантаження конкретного споживача, використовуючи наступні співвідношення для кожного ступеня графіка:

P

=

Кл P

,

(2.2)

 

100

 

 

 

 

 

де P– потужність на i-той ступені добового літнього графіка, МВт;

K л - літне навантаження підстанції у відсотках від зимового навантаження,

Коефіцієнт потужності кожної ступені графіка навантаження

 

cosϕi = const ,

(2.3)

Повна потужність підстанції на i-той ступені добового графіка наванта-

ження

Pi

 

 

Si =

,

(2.4)

cosϕ

 

 

 

де cosϕ - коефіцієнт потужності, який приведено в завданні до проекту.

Розрахунок графіків навантаження приведено в табл. 2.1.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.