Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 9з.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
522.24 Кб
Скачать

The purpose of studying economics is not to acquire

a set of ready-made answers to economic questions, but

to learn how to avoid being deceived by economists.

Joan Robinson

Тема 9 Предпринимательство и предприятие

1 Вопросы практического занятия

 1. Содержание и основные функции предпринимательства.

 2. Организационно-правовые формы предпринимательства.

 3. Новые виды предпринимательской деятельности

 4. Фирма как экономический агент.

 5. Инновационная стратегия фирм.

 6. Метод рішення проблем (МРП): Креативність.

2 Основные понятия

Entrepreneourship, business, entrepreneour, enterprise, solel enterprise, corporation, partnership, limited ability partnership (Ltd.), mixed partnership, firm, venture firm, leasing company, technopark, frinshising, collaborative enterprise, knowledge-intensive enterprise, innovation strategy, knowledge innovation, innovation capital, community of knowledge practice, human resources, R&D/technology transfer, engineering, sales/services, alliances/joint ventures, knowledge-based enterprise.

.

3.1 Основная литература

9.0.Економічна теорія: Полiтекономiя. Навч.посiбник (Базилевич В.Д. та iнш.):

Глава 10 – «Підприємництво у ринковій економіцi».

3.2 Дополнительна литература

9.1. Полiтична економія. Конспект лекцій: Тема 9 - «Підприємництво і фірма».

9.2. Нуреев Р.К. Экономика. Курс основ для студентов неэкономических вузов. Учебник:

Глава 6 – «Рыночная экономика: поведение производителей».

9.3. Amidon D.M. The Principles of Collaborative Knowledge-intensive EnterpriseArticle.

9.4. О творчестве и творческих способностях – Статьи.

4 Контрольные вопросы

 1. Предпринимательство и его классификация [1].

 2. Функции предпринимателя [2].

 3. Качества предпринимателя [3].

 4. Организационно-правовые формы предпринимательства [4].

 5. Акционерные общества [5].

 6. Товарищества [6].

 7. Охарактеризуйте венчурное предпринимательство [9.0.].

 8. Охарактеризуйте лизинговую форму предпринимательства [9.0.].

 9. Фирма как экономический агент [7].

 10. Влияние организацйионно-правовой формы фирмы на ее развитие [8].

 11. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде [9].

 12. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде [10].

 13. Инновационная стратегия фирмы [11].

 14. Управление знаниями в фирме [12].

 15. Инновации, базирующиеся на знаниях (knowledge innovation) [13].

 16. Основные принципы инноваций, базирующихся на знаниях [14].

 17. Отличие менеджмента знаний и инноваций, базирующихся на знаниях [15].

 18. Инновационный капитал в структуре цепочки ценностей фирмы [16].

 19. Что такое «сообщества практивков»? [17].

 20. Сообщества практиков: финансы, управление персоналом, качество [18], [19], [20].

 21. Сообщества практиков: информационные технологии, исследования и разработки/тансферт технологий, инжиниринг [21], [22], [23].

 22. Сообщества практиков: производство, маркетинг и планирование, продажи и услуги, альянсы и совместные предприятия [24], [25], [26], [27].

 23. Превращение сообществ практиков в предприятия, базирующимся на знаниях [28], [29].

 24. Представление о креативности [30].

 25. Нужно ли творчество бизнесу? [31].

9.1. Тема 9. Підприємництво і фірма

1. Предпринимательство

Нам уже відомо, що для виробництва необхідні три фактори: праця, засоби праці (капітал) і предмети праці (земля). Однак узяті самі по собі особисті й речові ресурси не можуть нічого створити. Потрібен ще четвертий фактор підприємець. Підприємець це людин (або група людей), що бере на себе ризик і відповідальність за організацію й управління фірмою.

Підприємництво можна класифікувати по двох підставах: по його масштабах і характеру діяльності.

По масштабах ініціативна діяльність організаторів виробництва підрозділяється на наступні види: Індивідуальне підприємництво — будь-яка творча діяльність однієї людини і його родини (створюються торговельні крамниці, невеликі аптеки, хімчистки, кінотеатри й т.п.). У цьому випадку дуже легко визначити того, хто бере на себе всю відповідальність і сам приймає всі важливі рішення. Колективне підприємництво — ініціативна справа, якою зайнятий якийсь колектив. У фірмах, заснованих на загальній частковій власності, відповідальні рішення, пов'язані з ризиком, приймають багато людей (члени товариства, акціонери). Різні завдання підприємця виконують різні групи людей. Зокрема, управлінські рішення приймають директори, менеджери.

За своїм характером підприємницька діяльність включає кілька форм.

Некомерційне підприємництво — не пов'язане із продажем продукції заради збагачення. Така філантропічна діяльність ведеться різними благодійними й культурно-просвітніми організаціями. Наприклад, у США 3/4 родин роблять внески на подібні цілі (в 80-е роки ХХ століття вони становили в середньому 790 дол. у рік на родину). На їхню частку доводиться 90% всіх засобів благодійних фондів, значна їх частина також надходить від корпорацій.

Комерційна діяльність, або бізнес, — справа, що приносить дохід. До неї відносять:

 • невиробничий бізнес — професійний спорт, концертна діяльність і т.п.;

 • торговельний бізнес — на підприємствах торгівлі;

 • бізнес у сфері послуг, наприклад туристичний сервіс, юридична контора;

 • виробничий бізнес — дохідна діяльність на підприємствах у промисловості, сільському господарстві, будівництві й т.д.

Підприємництво може проявлятися в будь-якій господарській системі. Воно може бути й на державному підприємстві. Однак тут ініціатива керівника господарства подавлена рамками твердих наказів і інструкцій вищих органів. В умовах ринку успіх приносить зовсім інший тип підприємництва. Як для життя кожної людини потрібен кисень, так для підприємця-бізнесмена важлива свобода його господарської діяльності. Це свобода використовувати приналежне йому, орендоване або передане в користування майно. Це свобода визначати, що і як виробляти, вибирати постачальників і споживачів, призначати ціни, розпоряджатися прибутком, що залишається після сплати податків, і вирішувати інші виробничі питання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.