Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма спецкурсу_магістранти.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
233.47 Кб
Скачать
 1. Тема 7. Різні види сприймання педагогічного процесу вчителем: гносеологічне, онтологічне, ціннісне.

  1. Ставлення людини до світу у розумінні С.Л.Рубінштейна.

  2. Гносеологічне сприймання педагогічної реальності, його особливості.

  3. Онтологічне сприймання педагогічного процесу, його визначальні характеристики.

  4. Поняття про ціннісне відношення людини до світу. Ціннісне сприймання вчителем педагогічного процесу.

  5. Гносеологічне, онтологічне й ціннісне сприймання педагогічного процесу вчителя як аспекти та рівні його методологічної підготовки.

 1. Тема 8. Душевно-духовні аспекти й рівні становлення педагога.

  1. Особливості педагога як суб’єкта.

  2. Педагог як особистість.

  3. Індивідуальність педагога.

  4. Універсум як цілісно-загальна характеристика педагога.

  5. Суб’єкт, особистість, індивідуальність педагога як рівні його становлення.

 1. Тема 9. Об’єктний, суб’єктний і діалогічний рівні методологічної підготовки педагога.

  1. Сприймання різних підходів, парадигм, методів як еклектичної суміші – зміст об’єктного рівня методологічної підготовки.

  2. Уміння виділити з еклектичної суміші певні парадигми, підходи, теорії й застосувати їх на практиці складає – суть суб’єктного рівня методологічної підготовки педагога.

  3. Парадигма діалогу при користуванні міжпредметними знаннями як основа діалогічного рівня методологічної підготовки педагога.

  4. Зв’язок модельних уявлень про рівні методологічної підготовки з практичною діяльністю вчителя.

 1. Тема 10. Реальність педагогічного процесу в екзистенційно-онтологічному розумінні.

  1. Сприймання педагогічної реальності як «об’єктивної субстанції» і як «співіснування суб’єктів» педагогічного процесу.

  2. Розуміння активності педагогічної реальності.

  3. Основна відмінність моделей педагогічної реальності від неї самої.

  4. Педагогічний процес як організаційна форма педагогічної реальності.

  5. Особистість як один з головних видів реальності в педагогічному процесі.

  6. Суб’єкт як активний складник реальності в педагогічному процесі.

  7. Індивідуальність як прояв окремого, унікального в педагогічному процесі.

  8. Об’єктивація і творчість як реалії в педагогічному процесі, співвідношення між якими багато в чому залежить від педагога.

  9. Духовність як вищий вид реальності в педагогічному процесі.

  10. Інші види реальності педагогічного процесу.

 1. Тема 11. Роль методологічних знань в педагогічній діяльності.

  1. Парадигмальні підходи до розуміння методологічних знань про педагогічний процес.

  2. Особливості методологічних знань про педагогічний процес як єдиний і цілісний процес.

  3. Критичне мислення як складник методологічної підготовки педагога.

  4. Різні аспекти й рівні методологічної підготовки педагога.

  5. Методологічні знання про педагогічний процес як передумова осмислення й вибору напрямків і методів професійної діяльності педагога.

  6. Методологічні знання як умова творчості педагога.

  7. Формування методологічних уявлень майбутніх педагогів з «поміж»-наукових та «над»-предметних позицій.