Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма спецкурсу_магістранти.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
233.47 Кб
Скачать

Лекції.

 1. Тема 1. Системний аналіз педагогічного процесу.

  1. Поняття про методологічні знання.

  2. Поняття про систему та системний аналіз.

  3. Складність систем. Синергетика як наука. Поняття про синергетичні особливості педагогічного процесу.

  4. Еволюційна модель складності систем.

  5. Системний аналіз як спосіб отримання методологічних уявлень про педагогічний процес.

 1. Тема 2. Уявлення про управління педагогічним процесом з позицій класичної, некласичної і постнекласичної наук.

  1. Поняття про модель і моделювання в педагогічному процесі.

  2. Ізоморфні та неізоморфні моделі. Різні підходи до означення моделі.

  3. Поняття про системне моделювання, його особливості. Особливості системного моделювання складних систем.

  4. Системне моделювання в педагогічному процесі.

  5. Поняття про парадигму в науці. Моделі управління педагогічним процесі на основі класичної, некласичної й постнекласичної парадигм.

  6. Моделі управління й реальний педагогічний процес. Їх співідношення.

 1. Тема 3. Об’єктний та суб’єктний складники в педагогічному процесі. Формування колективних суб’єктів в педагогічному процесі.

  1. Поняття про суб’єкт. Об’єктність та суб’єктність в педагогічному процесі як парадигми педагогічного процесу.

  2. Поняття про принцип доповнювальності. Доповнювальність в педагогічному процесі.

  3. Доповнювальність об’єктного й суб’єктного складників педагогічного процесу.

  4. Поняття про колективний суб’єкт педагогічного процесу.

  5. Процес формування колективного суб’єкту в педагогічному процесі.

  6. Колектив класу як колективний суб’єкт.

 1. Тема 4. Поняття управління. Управління педагогічним процесом з позицій суб’єктно-об’єктної системи.

  1. Поняття управління в різних системах.

  2. Особливості управління педагогічним процесом.

  3. Моделі управління педагогічним процесом з позицій об’єкної, суб’єктної та діалогічної парадигм.

  4. Діалог як метод і засіб управління педагогічним процесом.

  5. Зв’язок моделей управління педагогічним процесом з педагогічною діяльністю вчителя.

  6. Процес зміни особистості педагога при парадигмальних змінах рівнів управління педагогічним процесом в суб’єктно-об’єктній площині.

 1. Тема 5. Розуміння педагогічного процесу з позицій ідей модерну та постмодерну.

  1. Доба модерну як розквіт віри у всесильність людського розуму.

  2. Особливості педагогічного процесу з позицій модерну.

  3. Постмодерн як сумнів та заперечення ідей модерну.

  4. Вплив ідей постмодерну на педагогічний процес.

  5. Доповнювальність ідей модерну та постмодерну в педагогічному процесі.

  6. Зв’язок ідей модерну і постмодерну з комп’ютирізацією та технологізацією педагогічного процесу.

 1. Тема 6. Принцип доповнювальності в сучасній науці. Доповнювальність в педагогічному процесі. Педагогічний процес як зустріч різних світів.

  1. Принцип доповнювальності Бора в квантовій механіці.

  2. Доповнювальність як загальнонауковий принцип.

  3. Доповнювальність у педагогічному процесі.

  4. Педагогічний процес як взаємодія особистостей його учасників.

  5. Уявлення про педагогічний процес у світлі «зустрічей» різних підходів, парадигм, методів.

  6. Розуміння педагогічного процесу як між-парадигмального. Сприймання педагогічного процес з позицій різних «ПОМІЖ»: «поміж»-теорій, «поміж»-підходів, «поміж»-парадигм.

  7. Доповнювальність різних підходів, парадигм, теорій в розумінні педагогічного процесу як складної системи.