Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпора по украинскому языку.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
66.05 Кб
Скачать

17. 18. 50. Доповідні та пояснювальні записки.

Доп. записка – док-т на ім’я керівника установи, у якому повідомляється про певний факт, подію. Зміст повинен бути точним і лаконічне; у кінці подаються висновки та пропозиції. Реквізити: 1. наз. виду док-та (після 3 і 4 посередині). 2. заголовок. 3. посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона подається. 4. посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку. (3 і 4 зліва) 5. текст. 6. дата складання. 7. підпис.

Поясн. записка.Цей термін викорис-ся для назви 2-х док-тів: 1. вступна частина осн. док-та (плану, звіту, проекту тощо), у якому обґрунтовується мета його створення, зміст, термін дії та ін. 2. док-т особистого хар-ру, в якому пояснюються певні дії особи. Пояснюв. записка пишеться працівником на вимогу адміністрації. Пояс. записка, яка не виходить за межі установи, оформляється на бланку або звичайному аркуші. Реквізити: 1. адресат (кому). 2. посада, ПІПб адресанта (від кого) (1 і 2 справа). 3. наз. виду док-та(після 1 і 2 посередині) . 4. заголовок. 5. текст. 6. дата складання. 7. підпис. Якщо записка направляється за межі установи, її оформляють на бланку і реєструють.

54. Заява.

Це док-т, який містить прохання особи (особиста заява) або установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів. Реквізити: 1. адресат (назва установи або посада, ПІПб керівника у давальному відмінку, на ім’я яких подається заява). 2. адресант (від кого). (1 і 2 справа) 3. назва виду док-та. 4. текст. 5. підстава (додаток): перелік док-тів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності. 6. дата. 7. підпис. Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різновидами заяви є заява-забов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка тощо.

14. Договір.

Це док-т , що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами про взаємне зобов’язання. Реквізити: 1. наз. виду док-та. 2. заголовок (1і2посередині). 3. місце укладання (зліва). 4. дата (справа). 5. повні назви сторін, їх представників (ПІПб), повноважень, на підставі яких вони діють. 6. текст, який містить: --термін виконання. – кількісні та якісні показники. – вартість робіт і загальну суму. – порядок виконання робіт. – порядок розрахунків між сторонами. – відповідальність сторін. – порядок і місце розв’язання суперечок. – форс-мажорні обставини. 7. відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні дані осіб. 8. підписи сторін. 9. печатка однієї або всіх установ, які укладають договір. Дог. вважають чинним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово. Дог. може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями. Є такі договори: куплі-продажу, позики, постачання, приватизації житла та нежитлових приміщень, оренди. Банківські – кредитний договір, договір про депозитний вклад.

16. 29. Док-т. Класифікація док-тів.

Осн. одиницею офіційно-ділового стилю є док-т (з лат. взірець, посвідчення). Док-ти використовуються в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя. Док-т – це письмовий акт, здатний служити доказом юрид. фактів, що спричиняють правові наслідки. – офіційне посвідчення особи (паспорт тощо). Отже, док-т – результат відображення конкретної інформації на спец. матеріалі за визначеним стандартом чи формою.

Критерії класиф. док-ів. найважлив. клас. ознакою док-та є його зміст. відповідно до цього виділяють різні види док-тів. Ознаки класифікації док-тів:

- за найменуванням – лист, телеграма, довідка, записка та ін.

- за походженням – службові (офіц.) (створюються орган. підприєм-ми, які їх представляють. оформляються в установл порядку) й особисті (створюються окремими особами поза сферою їх служб. діял-ті.)

- за місцем виникнення – внутрішні (діють в установі), зовнішні (між установами чи орган-ями.)

- за призначенням – щодо особистого складу, кадрові, організ-ні, розпорядчі ін.

- за напрямом – вхідні, вихідні.

- за формою – стандартні й індивід. (створюють в кожному конкретн випадку для розв’язання окремих ситуацій)

- за терміном виконання – звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові.

- за ступенем гласності – для загального користування, службового, таємні, цілком таємні.

- за стадіями створення – оригінали, копії (відпуск – повна копія, витяг, дублікат)

- за складністю – прості (відображ-ть одне питання), складні (декілька).

- за терміном зберігання – тимчасові (до 10), тривалого (понад 10),постійного.

- за технікою викон. – рукописні, відтворені механічно.

- за носієм інформ. – на папері, диску, дискеті, фотоплівці.