Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 частина ОпорнКонспМіжнМендж2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Збалансований (1), логічний (2), прагматичний (3) та інтуїтивний (4).

2. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

У міжнародному менеджменті найбільш поширеним є інтуї­тивний стиль прийняття управлінських рішень, оскільки він до­зволяє враховувати особливості національних культур. Це пояс­нюється також особистою характеристикою здібних до міжн­ародного бізнесу менеджерів, які роблять наголос більше на від­чуттях і враженнях, ніж на фактах і інформації (табл. 1.5).

Особливість інформаційного забезпечення процесу прийняття міжнародних рішень полягає у тому, щоб використати всю релевантну інформацію, тобто ту, що стосується даної проблеми. Склад­ність однак, полягає, в тому, що не вся релевантна інформація по­мітна. Досвід показує, що через різницю культур автори проектів рішень можуть випускати з поля зору корисну інформацію, що по­мітна представникам іншої культури. У цьому зв'язку доцільно враховувати так званий феномен «Касандри», зображений на стику сегментів «Важлива», «Помітна», матриці, представленої на рис. 4.2.

Рисунок 4.2 - Матриця релевантної інформації

Матриця розроблена автором на основі ідеї Вана Гунстерена про інформацію «Касандри», яка є важливою, але непоміченою керівниками. Вона містить ключові дані, на які не зве­ртають, увагу, так само як троянці зігнорували застереження Ка­сандри - дочки царя Трої Пріама про дерев'яного коня. Матри­ця орієнтує керівників не обмежуватись видимою частиною інформаційного айсберга, а шукати інформацію «Касандри». Для міжнародних корпорацій вона пов'язана не лише з інтуїцією ке­рівника, а й з кроскультурним мисленням, тобто творчим вико­ристанням підходів різних національних культур.

Глибшому засвоєнню положення щодо ретельного врахуван­ня змін у зовнішньому середовищі в процесі прийняття управ­лінських рішень буде сприяти розуміння методу сценарного планування. Цей метод було запропоновано Г. Каном, який працював у «Ренд Корпорейшн» та Гудзонському інституті, а вперше було успішно використано міжнародною нафтовою ком­панією «Роял Дач Шелл» під час прогнозування енергетичних криз 1973 та 1979 років. Згодом цей метод допоміг корпорації передбачити розвиток світового руху охорони навколишнього середовища і навіть розвал Радянського Союзу за багато років до цих подій. Сюжет сценарію, за методикою цієї кор­порації, мусить бути сфокусований на конкретній аудиторії чи проблемі. При цьому важливо отримувати відповіді на такі два запитання:

  1. У який спосіб зазирнути на 20 чи 30 років наперед?

  2. Як нам залучити людей до нашої дискусії щодо «немисли­мого»?

Подальшого розвитку техніка сценарного планування набула в Інституті Сателле (Франкфурт-на-Майні). Згідно з нею створю­ються картини майбутнього, що віддзеркалюють:

- гіпотетичну послідовність подій;

- причинно-наслідкові зв'язки між ними;

- ключові параметри, що мають важливе значення для прийняття рішень.

У міжнародних сценаріях описуються як можливі майбутні ситуації в країнах ведення бізнесу, так і процес розвитку цих си­туацій.

З огляду на особливості міжнародних рішень важливо усві­домити в самостійному опануванні теми місце прийняття рі­шень у системі міжнародного менеджменту, яке ілюстровано на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Взаємозв'язок стратегій, структур і прийняття рішень

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.