Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_ZAVD_GR_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
128.51 Кб
Скачать
  1. Тестові завдання:

1) До відносин, тісно пов’язаних з трудовими, належать:

а) відносини з приводу навчання на виробництві, підвищення кваліфікації та перекваліфікації; б) відносини щодо укладення, зміни та припинення трудового договору; в) відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; г) відносини щодо дисциплінарної відповідальності працівників.

2) До суб’єктів локальної нормотворчості належать:

а) Міністерство праці та соціальної політики України; б) профспілка; в) наймані працівники і роботодавець; г) органи місцевого самоврядування.

3) До другорядних учасників трудових правовідносин належать:

а) органи, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти); б) роботодавці; в) кваліфікаційні й атестаційні комісії; г) органи нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.

4) Умови колективного договору поширюються:

а) лише на членів профспілки підприємства; б) на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки і є обов’язковими як для власника, так і для працівників; в) лише на працівників, для власника не є обов’язковими; г) на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

5) Під час прийняття на роботу випробування встановлюється:

а) власником або уповноваженим ним органом; б) за угодою з профспілковим комітетом; в) за обопільною угодою сторін трудового договору; г) вищестоящим у порядку підлеглості органом.

6) У яких випадках розірвання трудового договору за ініціативою власника здійснюється за згодою профспілкового органу:

а) незадовільний результат випробування, яке було обумовлене при прийнятті на роботу; б) прогул, в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин; в) поява на роботі у нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння; г) звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

7) Тривалість надурочних робіт:

а) для кожного працівника не може перевищувати чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік; б) для кожного працівника не може перевищувати десяти годин протягом трьох днів підряд та 120 годин на рік; в) законодавством не обмежується; г) за погодженням з профкомом може і перевищувати законодавчо встановлену тривалість.

8) До різновидів відрядної системи оплати праці належать:

а) відрядно-прогресивна; б) відрядно-погодинна; в) відрядно-поденна; г) непряма відрядна.

9) Прогулом вважається: а) невихід на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня (зміни); б) поява на роботі в нетверезому стані; в) відсутність на роботі більше трьох годин про­тягом робочого дня без поважних причин; г) відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня з будь-якої причини без дозволу власника.

10) Які особи не можуть включатися до складу комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві:

а) керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок; б) керівник структурного підрозділу підприємства, в якому стався нещасний випадок; в) потерпілий або особа, яка представляє його інтереси; г) представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий.

ВАРІАНТ 3.

1. Дати розгорнуту відповідь на питання.

1) Система трудового права.

2. Перерахувати:

1) Випадки, за яких трудовий договір укладається виключно у письмовій формі.

2) Види відпусток.

3) Випадки, за яких проведення страйку забороняється.

3. Скласти схеми:

  1. Джерела трудового права.

  2. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці.

  3. Заохочення як засіб забезпечення трудової дисципліни.

4. Вирішити задачі:

1. Наказом начальника будівельного комбінату Дашковська була переміщена з котельної бойлерного цеху комбінату в котельну гуртожитку цього ж комбінату на таку ж посаду, на якій вона й працювала. Дашковська від переведення відмовилася і звернулася до суду з позовом про поновлення її на колишній роботі. У позовній заяві вона вказала, що нове місце роботи знаходиться на значній відстані від її дому, що істотно погіршує умови праці, так як вона страждає рядом захворювань.

Визначить правомірність цього переміщення. Чим відрізняється переведення на іншу роботу від переміщення?

2. Адміністрація заводу за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації ухвалила рішення про збільшення тривалості робочого дня на одну годину (з 7 до 8) при шестиденному робочому тижні, обґрунтовуючи це тим, що завод тривалий час стояв без роботи через фінансово-економічні труднощі, а в цей час отримав вигідне замовлення. Ряд працівників погодилися із рішенням адміністрації, а деякі звернулися із роз’ясненням до юрисконсульту заводу про законність прийнятого рішення.

Чи законні дії адміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]