Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_ZAVD_GR_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
128.51 Кб
Скачать

5. Тестові завдання:

1) До основних ознак трудової правосуб’єктності роботодавців не належить:

а) можливість приймати і звільняти працівників; б) роботодавцем може бути лише юридична особа; в) здатність забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи; г) майнова самостійність роботодавця.

2) Інформаційні умови колективного договору – це:

а) локальні норми права, встановлені сторонами в межах їхньої компетенції; б) норми централізованого законодавства, а також Генеральної, галузевої, регіональної угод; в) конкретні зобов’язання сторін із зазначенням терміну їх виконання; г) умови про термін дії договору.

3) Обов’язковими умовами трудового договору є:

а) умова про час початку виконання трудових функцій; б) умова щодо оплати за працю; в) умова про випробування г) умова про можливість суміщення професій.

4) Строк тимчасового переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором:

а) на строк до одного місяця; б) за згодою працівника на будь-який строк; в) за порушення трудової дисципліни на строк до трьох місяців; г) на строк до двох тижнів.

5) Надурочні роботи компенсуються:

а) за погодинною системою – в подвійному розмірі годинної ставки; б) підвищеною оплатою або відгулом за бажанням працівника; в) за відрядною системою оплати праці – доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, – за всі відпрацьовані надурочні години; г) одержання заробітної плати за фактично виконану роботу.

6) До гарантійних виплат належать:

а) виплати працівникам-донорам за дні обстеження у закладах охорони здоров'я і здавання крові; б) виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість; в) виплати працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; г) виплати, пов’язані із службовим відрядженням.

7) До видів дисциплінарного звільнення не належить:

а) за прогул без поважних причин; б) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; в) поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння; г) розкрадання майна власника.

8) До випадків обмеженої матеріальної відповідальності належать:

а) за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, продукції, в тому числі при їх виготовленні, інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу; б) недостача, умисне знищення або умисне зіпсуття матеріалів, напівфабрикатів, продукції, в тому числі при їх виготовленні, інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу; в) шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків; г) керівники підприємств, якщо шкоду підприємству заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, випускові недоброякісної продукції.

9) Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню:

а) які сталися під час ліквідації аварії, надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством; б) випадки смерті працівників на підприємстві; в) проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем; г) групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я.

10) За який час працівникові виплачується середній заробіток у разі вимушеного прогулу або різниця в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи у разі незаконного звільнення або, відповідно, переведення працівника на іншу роботу:

а) не більше двох місяців; б) за весь час вимушеного прогулу, якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше 1 року не з вини працівника; в) за весь час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи, але не більше як за один рік; г) у будь-якому випадку за весь час вимушеного прогулу.

ВАРІАНТ 6.

1. Дати розгорнуту відповідь на питання

1) Випробування при прийнятті на роботу.

2. Перерахувати:

1) Умови трудового договору.

2) Гарантійні та компенсаційні виплати.

3) Нещасні випадки на виробництві, які підлягають спеціальному розслідуванню.

3. Скласти схеми:

1) Час відпочинку та його види.

  1. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.

  2. Система оплати праці.

4. Вирішити задачі:

1) Із заявою про встановлення неповного робочого часу до директора підприємства звернувся Коваленко, який своє прохання обґрунтував тим, що вільний час йому необхідний для написання книги. З відповідним проханням звернулася також і Іволгіна, яка згідно із медичним висновком здійснює догляд за важкохворою сестрою, що проживаю разом із нею. Директор підприємства відмовив у задоволенні прохань як Коваленко, так і Іволгіної, зазначаючи, що колективний договір не передбачає можливості встановлення працівникам неповного робочого часу, до того ж це не відповідає інтересам підприємства.

Чи ґрунтуються рішення директора підприємства на чинному трудовому законодавстві?

2) Ларіонова уклала трудовий договір з адміністрацією поліклініки заводу „Холодмаш” про роботу як медсестра із п’ятиденним робочим тижнем.

Через три місяці від дня укладення трудового договору поліклініка почала працювати за шестиденним робочим тижнем, але Ларіонова відмовилася працювати за таким режимом і вимагала зберегти за нею п’ятиденку. За нез’явлення на роботу по суботах вона була звільнена за прогули без поважних причин за п.4 ст.40 КЗпП України.

Ларіонова звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі з попередніми умовами режиму праці і оплату вимушеного прогулу.

Яке рішення повинен винести місцевий районний суд?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]