Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_ZAVD_GR_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
128.51 Кб
Скачать

5. Тестові завдання:

1) До індивідуальних трудових правовідносин належать:

а) відносини щодо оплати праці; б) відносини щодо дисциплінарної відповідальності працівників; в) відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів; г) відносини щодо діяльності профспілок.

2) До актів локального характеру належать:

а) правила внутрішнього трудового розпорядку; б) інструкції Міністерства праці та соціальної політики; в) графіки відпусток на підприємстві; г) постанови КМУ.

3) Обмеження щодо спільної роботи на одному підприємстві передбачені законодавством:

а) на державному підприємстві стосовно осіб, які є близькими родичами чи свояками; б) на державному підприємстві стосовно осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо у зв'язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані один одному; в) на підприємствах будь-якої форми власності стосовно осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо у зв'язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані один одному; г) на підприємствах недержавної форми власності такі обмеження можуть запроваджуватися за рішенням власника.

4) Локальні норми права, встановлені сторонами в межах їхньої компетенції, які поширюються на працівників даної організації – це:

а) нормативні умови колективного договору; б) зобов’язальні умови колективного договору; в) інформаційні умови колективного договору; г) організаційні умови колективного договору.

5) Трудовий договір укладається на певний строк:

а) в усіх випадках на розсуд власника або уповноваженого ним органу; б) лише на тимчасові та сезонні роботи; в) у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника. г) лише у випадку, коли договір укладається на час виконання певної роботи.

6) До додаткових підстав розірвання трудового договору за ініціативою власника з окремими категоріями працівників за певних умов належать:

а) одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства та його заступниками; б) у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я; в) розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілкового органу; г) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

7) В яких випадках власник або уповноважений ним орган можуть застосовувати надурочні роботи:

а) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; б) для виконання виробничого плану; в) для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; г) для здачі будівельного об’єкта у строк.

8) До фонду основної заробітної плати включаються:

а) суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет, журналів, видавництва, радіо, телебачення тощо; б) компенсаційні виплати; в) посадові оклади для службовців; г) доплати за суміщення професій (посад).

9) Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення:

а) орган, якому надається право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду); б) вищестоящі органи, якщо працівники притягаються до відповідальності за статутами та положеннями про дисципліну; в) органи місцевого самоврядування; г) керівники структурних підрозділів підприємств, установ, організацій.

10) Що з наведеного не є характерним для матеріальної відповідальності:

а) можлива відповідальність і без вини; б) на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику; в) діє презумпція вини заподіювача шкоди і тягар доведення невинності лежить саме на ньому; г) покриття шкоди у розмірі, що не перевищує середньомісячного заробітку, здійснюється за розпорядженням власника, у решті випадків – шляхом подання власником позову до суду.

ВАРІАНТ 4.

1. Дати розгорнуту відповідь на питання

1) Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди.

2. Перерахувати:

1) Підстави припинення трудового договору.

2) Категорії працівників, для яких випробування при прийнятті на роботу не встановлюється.

3) Індивідуальні трудові спори, які можуть розглядатися тільки в судах.

3. Скласти схеми:

    1. Загальні та додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

    2. Порядок надання щорічних відпусток.

    3. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників.

4. Вирішити задачі:

1. Водій автокомбінату Демідов у зв’язку з ремонтом його автомашини був переведений на іншу роботу як вантажник. За відмову від переведення на цю роботу Демідов був звільнений за прогул.

Демідов звернувся до місцевого районного суду з позовом про поновлення на колишній роботі. Яке рішення повинен винести суд?

2. Робітник Мірошниченко через недбалість при виготовленні продукції пошкодив інструменти, які були видані йому підприємством у користування, унаслідок чого вони стали непридатними для подальшої роботи. За порушення технологічної дисципліни Мірошниченку була оголошена догана. Крім того, за розпорядженням власника із заробітної плати робітника стягувалася повна вартість пошкоджених інструментів. Мірошниченко не погоджувався із необхідністю відшкодування вартості зіпсованих інструментів, оскільки, на його думку, за це порушення він вже поніс одне стягнення – догану.

Чи можливе застосування матеріальної відповідальності разом із дисциплінарною? До якого виду матеріальної відповідальності у даному випадку може бути притягнутий Мірошниченко за зіпсуття інструментів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]