Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_ZAVD_GR_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
128.51 Кб
Скачать

5. Тестові завдання:

1) До особливостей методу трудового права не належить:

а) свобода вибору сторін при укладенні трудового договору; б) поєднання централізованого і локального регулювання суспільних відносин; в) застосування виключно імперативного способу регулювання суспільних відносин; г) поєднання договірного, рекомендаційного та імперативного способів регулювання.

2) До міжгалузевих принципів трудового права належать:

а) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці; б) принцип охорони власності; в) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці; г) оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання.

3) До міжгалузевих принципів трудового права належать:

а) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці; б) принцип охорони власності; в) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці; г) оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання.

4) До зобов’язальних умов колективного договору належать:

а) забезпечення продуктивної зайнятості; б) регламентація порядку укладення, зміни та припинення колективного договору; в) встановлення гарантій, компенсацій та пільг; г) умови про строк дії договору.

5) Дотримання письмової форми трудового договору є обов’язковим:

а) у будь-якому випадку; б) при укладенні контракту; в) при укладенні трудового договору з неповнолітнім; г) при укладенні строкового трудового договору.

6) В яких випадках трудовим законодавством дозволяється тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди:

а) у разі простою підприємства; б) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, виробничих аварій; в) для відвернення обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей; г) для вчасного виконання плану виробництва.

7) Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути:

а) не менше як сорок вісім годин; б) не менше як сорок дві години; в) не менше як 24 години; г) не більше сорока восьми годин.

8) До сфер регулювання оплати праці належать:

а) державне регулювання; б) тарифне регулювання; в) договірне регулювання; г) безтарифне регулювання.

9) Які з наведених положень не належать до порядку накладення дисциплінарних стягнень:

а) застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку; б) застосовується не пізніше 6 місяців з дня виявлення проступку; в) застосовується протягом одного року з дня вчинення проступку; г) не може бути накладено пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

10) До підстав притягнення до повної матеріальної відповідальності не належить:

а) шкоди завдано працівником, які знаходився у нетверезому стані; б) шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків; в) керівники підприємств та їх заступники, керівники структурних підрозділів та їх заступники при заподіянні шкоди підприємству зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку та зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів щодо запобігання простоям тощо; г) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі й при їх виготовленні, інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та інших предметів, виданих підприємством працівнику в користування.

ВАРІАНТ 5.

1. Дати розгорнуту відповідь на питання

1) Сфери регулювання оплати праці.

2. Перерахувати:

1) Випадки повної матеріальної відповідальності працівників.

2) Види трудового договору.

3) Види інструктажів з охорони праці.

3. Скласти схеми:

    1. Принципи трудового права.

    2. Види зміни умов трудового договору.

    3. Склад дисциплінарного проступку.

4. Вирішити задачі:

1) Карпенко, завідуючий складом Сколівської турбази „Карпати”, подав заяву про звільнення за власним бажанням. Карпенко пояснив, що він знайшов іншу роботу на сусідній турбазі, де обіцяють більш високу заробітну плату. Керівник турбази „Карпати” відмовився звільнити Карпенка, оскільки з ним було укладено строковий трудовий договір на два роки, строк договору не закінчився. Крім того, керівник попередив Карпенка, що він буде звільнений за прогул, якщо не буде виходити на роботу, і до нього буде пред’явлено позов до суду за незбереження ввіреного йому на складі майна, на що Карпенко заявив, що адміністрація не мала права укладати з ним строкового договору за даною посадою, оскільки ніде в законодавстві таке не передбачено. Через два тижні після подачі заяви Карпенко залишив роботу і через два місяці подав до суду позов про стягнення з турбази „Карпати” його середньої заробітної плати за цей період, оскільки турбаза не провела з ним розрахунку і не видала трудової книжки.

Вирішить справу.

2) В будівельній організації було відсутнє приміщення для збереження особистих речей та одягу робітників. Робітники перевдягалися в одній з кімнат будинку, який ремонтували. В одного з працівників зникла куртка та сумка, у якій знаходилося 700 грн. За цим фактом була порушена кримінальна справа, однак у зв’язку з неможливістю встановлення особи, яка скоїла крадіжку, робітник звернувся до директора організації з заявою про виплату вартості викладеного майна. Директор відмовив у задоволенні заяви, оскільки вина лежить на особі, яка скоїла крадіжку.

Дайте правову оцінку діям директора організації. Чи підлягає задоволенню заява працівника?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]