Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_ZAVD_GR_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
128.51 Кб
Скачать

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

(для студентів групи 3429-4)

Завдання виконується за одним із шести варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з букв

А, Б, В, Г – 1 варіант;

Д, Е, Є, Ж, З – 2 варіант;

І, К, Л, М – 3 варіант;

Н, О, П, Р – 4 варіант;

С, Т, У, Ф, Х – 5 варіант;

Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я – 6 варіант.

ВАРІАНТ 1.

1. Дати розгорнуту відповідь на питання

1) Працівники як суб’єкти трудових правовідносин.

2. Перерахувати:

1) Категорії громадян, які не можуть бути визнані безробітними.

2) Види правил внутрішнього трудового розпорядку.

3) Нещасні випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

3. Скласти схеми:

    1. Функції трудового права.

    2. Режим робочого часу та його види.

    3. Спеціальні правила з охорони праці жінок та неповнолітніх.

4. Вирішити задачі:

1) Кисельов – викладач кафедри фізичного виховання юридичної академії звернувся до провідного юрисконсульту з наступними питаннями. Якими нормативно-правовими актами регулюється робота за сумісництвом? Як оформляється прийняття на роботу за сумісництвом і чи існують які-небудь обмеження? Які правила організації оплати праці сумісників в установах та організаціях? Чи може він працевлаштуватися на роботу за сумісництвом у інший навчальний заклад? Чи мають сумісники право на щорічну відпустку? І нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій (посад) чи ці поняття є тотожними?

Складіть відповідь Кисельову, посилаючись на відповідні нормативно-правові акти.

2) 5 січня 2009 р. Столяренко запізнилася на 40 хвилин на роботу, за що їй була оголошена догана. 1лютого 2010 р. вона була відсутня протягом двох годин на робочому місці, за що 2 лютого 2010 р. була звільнена за п.3 ст.40 КЗпП України (систематичне невиконання працівником без поважних причин своїх трудових обов’язків). Столяренко не погоджувалася зі звільненням, мотивуючи тим, що 1 лютого 2010 р. вона була відсутня на роботі за сімейними обставинами.

В якому порядку повинен бути вирішений трудовий спір? Чи підлягає Столяренко поновленню на роботі?

5. Тестові завдання:

1) Які правовідносини, пов’язані з працею, трудовим правом не регулюються:

а) робота осіб, засуджених до позбавлення волі; б) якщо роботодавцем є фізична особа; в) сезонна або тимчасова робота; г) служба співробітників органів внутрішніх справ.

2) Які з наведених положень не належать до особливостей джерел трудового права:

а) наявність нормативних актів, які мають конститутивний характер; б) наявність широкого кола локальних нормативно-правових актів; в) в якості джерел застосовуються лише нормативно-правові акти; г) значний ступінь диференціації у правовому регулюванні трудових відносин.

3) До головних суб’єктів трудових правовідносин належать:

а) органи нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; б) КТС; в) робочі комісії для ведення колективних переговорів; г) органи зайнятості.

4) Колективний договір укладається:

а) виключно на державних підприємствах; б) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи; в) може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів; г) виключно в акціонерних товариствах.

5) Факультативними умовами трудового договору є:

а) умова про трудову функцію працівника; б) умова про строк випробування; в) умова про розмір винагороди за працю; г) умова про надання житла.

6) У яких випадках при припиненні трудового договору працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку:

а) угода сторін; б) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; в) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову службу); г) виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

7) Яким категоріям працівників встановлена скорочена тривалість робочого часу:

а) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці; б) неповнолітнім працівникам; в) будь-якому працівнику за угодою з власником; г) сумісникам.

8) До систем оплати праці належать:

а) відрядна система; б) погодинна система; в) позмінна система; г) щотижнева система.

9) Види стягнень, які можуть бути застосовані за порушення трудової дисципліни відповідно до КЗпП України:

а) догана; б) сувора догана; в) звільнення; г) позбавлення премії.

10) До умов матеріальної відповідальності належать:

а) наявність прямої дійсної шкоди; б) вина працівника у формі прямого умислу; в) причинний зв'язок між протиправним порушенням обов’язку і матеріальною шкодою; г) шкода повинна бути завдана діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

ВАРІАНТ 2.

1. Дати розгорнуту відповідь на питання

1) Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.

2. Перерахувати:

1) Категорії зайнятого населення.

2) Виняткові випадки, за яких власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи.

3) Нещасні випадки, які не визнаються пов’язаними в виробництвом.

3. Скласти схеми:

    1. Умови колективного договору.

    2. Робочий час та його види.

3) Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.

4. Вирішити задачі:

1) Власник приватного підприємства „Ятрань” видав розпорядження, в якому передбачалося таке:

а) для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма трудового договору;

б) начальнику відділу кадрів попередити у 2-тижневий термін працівників і укласти з ними контракти;

в) при відмові укласти контракт звільнення провадити за п.1 ст. 40 КЗпП України;

г) передбачити у контрактах повну матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству;

д) строк контракту встановити один рік.

Дайте правовий аналіз наведених положень розпоряджень власника.

2) Трофимов працював економістом в АТ „Арола”. Наказом від 24 жовтня 2009 р. він був звільнений за ст.38 КЗпП України. Вважаючи звільнення незаконним, Трофимов звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 10 жовтня 2009 р. ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням. 22 жовтня того ж року він захворів, після хвороби вирішив не звільнятися, а коли прийшов на роботу 3 листопада 2009 р., його повідомили, що він звільнений згідно із поданою заявою.

Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника? Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням? Вирішить спір.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]