Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_k_seminaram_ekzamenam.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
139.78 Кб
Скачать
 1. Авторитаризм: визначення, суттєві риси.

 2. Базові типи політичної культури за Г. Алмондом та С. Верба: патріархальний, підданства, активістський.

 3. Взаємовідносини держави і громадянського суспільства за різних політичних режимів.

 4. Виборча система сучасної України.

 5. Визначення тоталітарного режиму, його головні характеристики.

 6. Генеза та еволюція поняття "геополітика": науковий напрям та елемент політичної практики.

 7. Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на світову політику.

 8. Головні функції політичних систем.

 9. Головні характеристики традиційних політичних систем.

 10. Громадянське суспільство: сутність і структурні компоненти.

 11. Демократичні політичні режими.

 12. Джерела легітимності влади.

 13. Засоби боротьби з тероризмом.

 14. Зміст системного підходу до вивчення політики.

 15. Історичні форми демократії.

 16. Класовий і загальносоціальний підходи до визначення сутності держави.

 17. Критерії загального виборчого права: історія і сучасність. Голосування: пряме і непряме. Цензи.

 18. Легальність та легітимність політичної влади.

 19. Методи вирішення політичних конфліктів.

 20. Модернізація: поняття та теорії модернізації.

 21. Об'єднання громадян: різновиди, методи впливу на владу.

 22. Ознаки та основні функції держави.

 23. Основні елементи політичної культури.

 24. Основні концепції походження держави: телеологічна, патріархальна, договірна, класова, психологічна, органічна, іригаційна, теорія завоювання.

 25. Основні риси модернізованих політичних систем.

 26. Основні теоретичні моделі політичних систем (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч).

 27. Основні теорії виникнення тоталітаризму.

 28. Основні теорії влади (реляціонистські, системні, біхевіористські).

 29. Основні форми правління.

 30. Основні функції політики.

 31. Партії в Україні: партійний спектр України.

 32. Політична еліта України, політичне лідерство в Україні: стан та особливості розвитку.

 33. Політична етика: визначення та зміст.

 34. Політична ідеологія, поняття та типологія.

 35. Політична поведінка особи, фактори, що її визначають.

 36. Політична психологія: визначення, зміст, головні проблеми.

 37. Політичний процес: зміст поняття, суб'єкти політичного процесу.

 38. Політичний режим: визначення та сенс поняття

 39. Поняття "об'єднання громадян", "громадська організація" та "громадське об’єднання" – їх визначення у науці та законодавстві.

 40. Поняття еліти. Поняття політичної еліти. Поняття політичного лідерства. Типи еліт.

 41. Поняття пануючої еліти. Структура пануючої еліти.

 42. Поняття політичного конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів.

 43. Поняття та ознаки партії.

 44. Поняття та типи політичної участі.

 45. Предмет політології.

 46. Принципи правової держави.

 47. Причини виникнення держави.

 48. Причини та умови виникнення тероризму.

 49. Проблеми політичної еліти в науці: внесок у вивчення еліти Конфуція, Аристотеля, Платона, Макіавелі.

 50. Ресурси політичної влади: різновиди, типологія.

 51. Реформа, революція, переворот, трансформація: сенс понять, їх взаємовідношення.

 52. Рівні політичної культури: загальний (культура суспільства), груповий, індивідуальний.

 53. Різноманітні форми авторитаризму.

 54. Роль ідеології у тоталітарному політичному режимі.

 55. Система міжнародних політичних відносин: загальна характеристика.

 56. Способи рекрутування в еліту: антрепренерська система і система гільдій.

 57. Стилі лідерства. Визначення та типологія.

 58. Структура політичних партій.

 59. Структура політичної влади.

 60. Структурні компоненти політичної системи.

 61. Суб'єкти політичної влади: соціальні, інституціональні і функціональні.

 62. Суб'єкти та об'єкти політики.

 63. Суспільно-політичні рухи: визначення, особливості діяльності та існування.

 64. Сутність виборчої системи і типологія виборів.

 65. Сутність демократії: цінності, інститути, процедури.

 66. Сутність політики: основні теоретичні підходи (субстанціональний, інституціональний, соціологічний, телеологічний, конфліктний і консенсусний).

 67. Сутність системного підходу до дослідження політичної сфери.

 68. Сутність соціальної держави.

 69. Сутність, структура і рівні політичної свідомості.

 70. Сучасний правий радикалізм. Прояви, витоки, перспективи розвитку.

 71. Теоретичні та емпіричні методи політологічних досліджень.

 72. Теорії демократії (колективістські теорії, ліберальні й елітарні концепції, плюралістична теорія, ідентитарні та конкурентні теорії, теорія партисіпаторної демократії).

 73. Теорії еліт (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс).Теорії лідерства.

 74. Теорії лідерства: теорія рис, визначальної ролі послідовників, ситуаційна, синтетична.

 75. Тероризм як чинник сучасної політики.

 76. Типи виборчих систем у світовій практиці: мажоритарна система відносної чи абсолютної більшості, пропорційна і змішана системи. Достоїнства і недоліки кожної виборчої системи.

 77. Типи партійних систем , їх характеристика.

 78. Типи політичної культури: фрагментарна й інтегрована, тоталітарна, авторитарна і демократична культура.

 79. Типологія легітимності політичної влади.

 80. Типологія партій. Перспективи розвитку партій різних типів.

 81. Типологія політичних конфліктів

 82. Типологія політичних систем.

 83. Форми демократії : їхні сильні та слабкі сторони.

 84. Форми державного устрою.

 85. Форми тоталітарних режимів.

 86. Функції політичних партій.

 87. Функції політичного лідера.

 88. Функції політичної влади.

 89. Функції політичної еліти.

 90. Характерні риси багатопартійності в Україні.

 Позначкою * відмічено літературу, яка наявна в бібліотеці ОНЮА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]