Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_k_seminaram_ekzamenam.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
139.78 Кб
Скачать

Тема 13. Політичні конфлікти (2 год.)

1. Поняття політичного конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів.

2. Типологія політичних конфліктів. Специфичні риси сучасних етнополітичних конфліктів.

3. Стадії розвитку політичних конфліктів.

4. Методи вирішення політичних конфліктів.

Теми рефератів:

Головні причини соціальних конфліктів.

Розмаїття конфліктів у політичній сфері: приклади з політичного життя України.

Типологія політичних конфліктів

Шляхи попередження і методи розв'язання політичних конфліктів.

Тероризм як чинник сучасної політики.

Причини та умови виникнення тероризму.

Література.

*Бабієва А.Г. Політичний тероризм як різновид міжнародного злочину //Вісник : Філософія. Політологія/Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка.-К., 2002

*Будницкий О.В. Терроризм в Российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX века). – М., 2000.

*Емельянов В.В. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. – СПб., 2002.

*Жаринов К.В. Терроризм и террористы. Исторический справочник. – Минск, 1999.

*Замковой В.И. Терроризм – глобальная проблема современности. – М., 1996.

*Зленко В. Глобалізація і процеси соціального розвитку // Віче. – К., 2002.

*Кожушко Е. Современный терроризм. – Минск, 2000.

*Конфликтология. / Под ред. А.С.Кармина. – СПб., 2001. – 448 с.

*Котигоренко В. Етнічний конфлікт:Наукове і політичне бачення //Нова політика.-К., 2001.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Рыльская М.А. К вопросу прогнозирования и урегулирования межэтнических конфликтов на региональном уровне //Российский следователь.-М., 2002.

*Саликов К.Н. Современные проблемы терроризма. – М., 1999.

*Террор и антитеррор. – Минск, 1997.

Андрусишин Б. Соціальні конфлікти в Україні: спроба ретроспективного аналізу // Сучасність. – 1994. – № 2.

Бекешкіна І.Є. Конфліктологічнй підхід до сучасної ситуації в Україні. – К., 1994.

Бычко А.К. Критический анализ философских концепций молодежного бунтарства. – К., 1985.

Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт в сучасній Україні: культурні виміри, структура, принципи аналізу. – К.,1997.

Дарендорф Р. Общество и свобода. Элементы теории социального конфликта // Социс. – 1994. – № 5.

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. Пер. с нем. М.: РОССПЭН, 2002. - 288 с.

Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивные процессы) // Социально-политический журнал. – 1997.– № 1.

Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. – Р.-на-Д., 1992.

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.,1995.

Леви Б. П. Классовая борьба или социальный конфликт. – М.,1976.

Налчаджян А. А. Этнопсихология. – СПб., 2004.

Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. – К., 1994.

Овчинников В.С. Политические конфликты и кризисные ситуации// Социально-политические науки. – 1990. – № 10.

Акуавіва С. Герилья і революційна війна в Італії

Минуччі А. Тероризм і криза в Італії

Стортоні Л. Аналіз однієї терористичної організації: Прима Лінія

Пакуіно Ж. Походження і загальні риси: про одне дослідження італійського тероризму

Пакуіно Ж. Тероризм і політичне насильство.

Сиідж А. Червоні бригади – статус

Деникер Г. Стратегія антитерору.

Соле Р. Терористичний виклик

Беккер Й. Діти Гітлера

Бернгард Стратегія тероризму

Анчел Є. Міфи враженої свідомості

Лакер У. Тероризм

. Уддіс В., Паркін Ч.

В.Вітюка, А.С.Грачова, С.А.Ефірова, Е.Ковальова, А.А.Моджоряна, В.В.Малишева.

Ряд дослідників торкається міжнародних аспектів, аналізуючи правові засоби міждержавного характеру, ефективного співробітництва держав у боротьбі з тероризмом (зокрема, В.В.Жданов, Г.Р.Завєсов, І.І.Карпець, Є.Г.Ляхов та інші).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]