Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.13з.2 МР.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
412.67 Кб
Скачать

3.Методика роботи начальника продовольчої служби по забезпеченню бойових дій

Робота з планування продовольчого забезпечення розпочинається з моменту отримання начальником продовольчої служби частини розпорядження (завдання) від заступника командира з тилу.

Після отримання завдання начальник продовольчої служби насамперед – усвідомлення завдання. З цією метою він аналізує характер майбутніх бойових дій, їх напруженість, глибину та терміни виконання завдань, роль та місце продовольчої служби в забезпеченні військової частини.

Крім того, начальник продовольчої служби частини вивчає розміщення продовольчих складів та інших закладів довольчого органу, сили та засоби, які виділяються вищестоячим начальником, об’єми продовольства, які відпускаються довольчим органом.

Усвідомивши завдання та роль продовольчої служби начальник продовольчої служби частини віддає попередні розпорядження підлеглим та приступає до розрахунку часу.

При проведенні розрахунку часу слід враховувати конкретну обстановку, можливості і склад продовольчої служби, визначається скільки часу світлого і темного на підготовку і планування продовольчого забезпечення.

Оцінка обстановки, як правило, включає оцінку:

 • складу;

 • укомплектованості і можливостей підрозділів служби;

 • місце підрозділів служби в складі тилу частини;

 • забезпеченість продовольством та іншими матеріальними засобами;

 • можливостей та об’єму підвозу матеріальних засобів;

 • обсяги можливих втрат продовольства та інших матеріальних засобів в ході бойових дій;

 • економічний стан району бойових дій та можливості заготівлі продовольства на місці.

При оцінці обстановки начальник продовольчої служби частини повинен бути в готовності доповісти свої пропозиції щодо продовольчого забезпечення. Після завершення оцінки обстановки начальник продовольчої служби приступає до підготовки пропозицій щодо продовольчого забезпечення.

Успіх вирішення питань продовольчого забезпечення при підготовці та в ході бою в значній мірі залежить від організованості начальника служби та його підлеглих, точне усвідомлення завдань та правильного розподілу сил та засобів.

Для підготовки пропозицій з продовольчого забезпечення начальник продовольчої служби складає необхідні розрахунки, які є складовими частинами пояснювальної записки до плану продовольчого забезпечення.

Викладач дає можливість студентам накреслити розрахунки та разом зі студентами проводить практичне їх заповнення: Зміст розрахунків в додатках.

Правильне визначення потреби в продовольстві та інших матеріальних засобах має визначальне значення при складанні пропозицій з продовольчого забезпечення.

Після складання розрахунків начальник продовольчої служби частини приступає до розробки пропозицій з продовольчого забезпечення, яке, як правило, складається із таких пунктів:

 • забезпечення полку продовольством і майном служби;

 • порядок утримання та поповнення запасів продовольства і хліба;

 • порядок забезпечення військовослужбовців гарячою їжею;

 • порядок забезпечення водою та організація її підвозу;

 • порядок ремонту техніки служби;

 • порядок заміни продовольства і майна, яке в результаті бойових дій приведене в непридатний для використання стан.

Студенти складають свої можливі варіанти пропозицій щодо продовольчого забезпечення, після чого викладач заслуховує 2-3 студентів.

Висновок: Складання та доповідь пропозицій щодо продовольчого забезпечення частини при підготовці і в ході бою являється завершальним етапом планування, після чого ведеться робота щодо реалізації спланованих заходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]