Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.4з.1 Л.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
178.69 Кб
Скачать

Особливості прийому продовольства, яке надійшло у військову частину з відхиленнями по якості і його документальне оформлення.

Прийом продовольства. Яке прибуло до залізниці з відхиленням по якості від даних супровідних документів, аналогічне прийому продовольства, яке прибуло з нестачею понад норм природного збитку і допустимого розходження в показниках вагів.

Однак, в даному випадку обов'язково проводиться експертиза продовольства і складається акт експертизи. Який додається до документів прийому. Слід пам'ятати, як що в вагоні прибув недоброякісний вантаж і якість його підтверджено сертифікатами, то при прийомі експертизу повинен проводити представник державної інспекції по якості, а в пунктах, де немає органів інспекції-представник бюро товарних експертизю При прийомі некондиційного продовольства може бути також два випадки:

1) вантаж здає залізниця;

2) вантаж приймається без участі представника залізниці.

Якщо вантаж здає представник залізниці, то крім супровідних документів комерційного акту і інших документів, складених в момент прийому (відомість отвесов, розрахунки природного збитку тощо), до акту прийому (ф.4) додається акт експертизи і розрахунки зниження вартості. Для цього залізниця за своєю ініціативою або вимозі отримувача запрошує експертів в Бюро товарних експертиз, державної інспекції по якості, ветеринарно-санітарного нагляду або інших організацій, які не входять в систему Міністерства шляхів сполучення.

Одночасно з викликом експерта залізнична станція повідомляє про це вантажовідправника (постачальника).

Експертиза, яка проведена без участи начальника залізничної станції, його заступника або завідуючого вантажним двором, вважається недійсною.

Отримувач має право прийняти участь в експертизі вантажу, який прибув в його адресу.

Підсумки експертизи оформлюються актом. Акт, крім експерта, повинен бути підписаний всіма особами, які були присутні при експертизі.

Якщо залізниця, згідно Статуту залізниці, вантаж який прибув, здавати не зобов'язана, то пре це робиться помітка на звороті залізничної накладної, яка засвідчується начальником станції.

Така помітка дає право отримувачу приймати продовольство без участі представника залізниці і викликати представника для проведення експертизи.

При цьому отримувач зобов'язаний розвантажити вагон і у випадку виявлення псування або зниження якості продовольства - викликати постачальника або його уповноваженого представника для здачі вантажів в строки, які передбачені особливими умовами постачання, узгодженням і договорами.

При нез'яві представника постачальника або коли виклик його не є обов'язковим, прийом продовольства та оформлення акта проводять з участю одного з наступних представників.

 1. - місцевого органу постачальника;

 2. - державної галузевої інспекції по якості;

 3. - бюро товарних експертиз;

 4. - державтоінспекції;

5 - іншої незацікавленої організації (представник повинен бути компетентним в прийомі по якості даного виду продовольства);

6 - транспортної міліції.

В закритих гарнізонах і гарнізонах, які віддалені від населених пунктів, можна запросити представників медичної (ветеринарної) служби вищого органу або іншої військової частини, призначеною начальником гарнізону.

До з'явлення представника постачальника або отримання від постачальника відповіді з указанням порядку використання бракованого продовольства отримувач зобов'язаний вивантажити з вагону і зберігати в умовах, які забезпечують запобігання подальшого зниження якості, але не більш 24 годин по вантажам, які швидко псуються, і 10 днів - по іншим видам продовольства.

У випадку нез'яви представника постачальника до призначеного строку або не отримання від нього вказівок про порядок використання продовольства, отримувач має право повернути вантаж, або передати торгуючим організаціям, або місцевому органу постачальника, або використати його господарське доцільним способом.

Якщо отримане некондиційне продовольство може бути прийняте після відповідної підробки, отримувач приймає, підробляє його до кондиційного стану з оформленням відповідного акту за участю викликаного представника. Витрати, які пов'язані з доробкою, відносяться за рахунок постачальника.

В наслідок перевірки і прийому забракованого продовольства складаються:

 1. - акт прийому (ф.4);

 2. - комерційний акт (якщо вабнтаж здається залізницею);

 3. - акт експертизи;

 4. - акт відбору проб;

5 - акт переробки, сортировки або підробки (якщо в цьому є необхідність);

 1. - акт знищення (якщо було знищено);

 2. - документ, який підтверджує передачу або продаж забракованого продовольства за вказівкою постачальника або заключенню експертизи;

 3. - розрахунок різниці вартості забракованого продовольства;

 4. - вагова відомість;

10 - розрахунок розміру природного збитку (при необхідності).

Крім того, до акту прийому (ф.4) додаються документи, які прибули і з вантажем (залізнична накладна, відвантажний документ відправника, 1 якісне посвідчення, вагова відомість, повагонна відомість).

Всі документи оформлюються за участю запрошеного представника, за його підписом і печаткою організації, яка уповноважила його для участі в прийомі.

На фактично прийняте продовольство оформлюється чекова вимога.

Продовольство оприходується по масі відправника. Непридатне продовольство списується з книг обліку на підставі акту.

Некондиційне продовольство оприходується окремо. Суму завданого збитку заносять в книгу нестачі і списують з неї після задоволення винної сторони пред'явленій претензії.

Передача некондиційного продовольства місцевому постачальнику або торгуючим організаціям проводиться з оформленням накладної і пред'явою довіреності організації, яка прийняла некондиційне продовольство. Військова частина виставляє рахунок за неякісне продовольство по цінам, які встановлено експертизою.

Суми, які отримано за реалізацію забракованого продовольства, в претензію не включаються.

У випадках, коли по вимозі державної інспекції по якості або санітарно-ветеринарного нагляду браковані вантажі знищуються або негайно передаються на переробку (реалізацію), повноважений представник постачальника не викликається.

Строки прийому продовольства по якості визначені ГОСТами, технічними умовами, особливими умовами постачання, угодами і договорами. Якщо строки цими документами не визначено, то отримувач зобов'язаний прийняти продовольство при иногородней поставки, яке швидко псується протягом 24 годин, а решту - в 20 днів; при одногородней - протягом 24 годин, яке швидко псується і 10 днів решту продуктів.

При отриманні продовольства від центральних продовольчих складів і складів ОК комісія військової частини приймає продовольство за участю представника гарнізону або з'єднання.

Начальник продовольчої служби військової частини про прийом продовольства з відхиленням по якості і кількості повинен негайно повідомити начальнику продовольчої служби ОК.

Висновок: При прийомі продовольства зі зниженням його якості обов'язково складається акт експертизи.

Викладач кафедри підготовки офіцерів запасу

Працівник ЗС України В.Л. Рихтюк

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]