Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охор.праці_Методичні рекомендації до практичних....doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
2.1 Mб
Скачать

Послідовність виконання роботи

1. Використовуючи навчальну та методичну літературу, а також методичні рекомендації до виконання практичної роботи ознайомитися з:

а) основними питаннями охорони праці;

б) основними законодавчими і нормативними актами у галузі охорони праці.

в) основними розділами закону України «Про охорону праці» (додаток Д1).

3. Відповісти на контрольні питання.

Матеріальне оснащення

1. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи.

2. Навчально-методична література, довідники, стандарти, закони.

Контрольні питання

 1. Значення питання і вивчення охорони праці з соціального та економічного поглядів.

 2. Дайте визначення основних понять і термінів в галузі охорони праці.

3. Мета вивчення комплексу дисциплін, пов'язаних з охороною праці та безпекою життєдіяльності.

 1. З яких розділів складається дисципліна "Основи охорони праці"?

 2. Які законодавчі та нормативні акти визначають основні положення з питань охорони праці?

 1. Які основні положення Закону України "Про охорону праці"?

 1. Назвіть засоби та заходи для створення здорових та безпечних умов праці.

 2. Назвіть основні нормативні документи, які встановлюють вимоги щодо вибору приміщення, організації робочих місць та умов праці на підприємствах.

 3. З якою метою і як роботодавець забезпечує функціонування системи управ­ління охороною праці?

 1. Дайте визначення системи управління охороною праці та охарактеризуйте завдання СУОП.

 2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

12. Назвіть структури, які відповідають за СУОП з боку роботодавців та найманих працівників.

 1. Як проводиться навчання працівників з питань охорони праці?

 1. Як здійснюється стимулювання керівництва і координація робіт з охорони праці?

 1. У чому полягає контроль, облік і аналіз стану охорони праці на виробництві?

 2. Як відбувається атестація та паспортизація робочих місць за умовами праці на виробництві?

17. Визначення системи управління охороною праці (СУОП). Як здійснюється управління охороною праці на галузевому рівні?

 1. Основні функції управління охороною праці в галузі.

 2. Завдання і права обласної державної інспекції праці.

Література

 1. Батлук В.А. Охорона праці: Навч. посібник /В.А. Батлук, М.П. Кулик, Р.А. Яцюк. –Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 360 с

 2. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підручник / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. За ред.. М.Л. Гандзюка. – К.: Каравела, 2008, - 384 с.

 3. Закон України про охорону праці /Введено в дію 24 листопада 1992 р. згідно з постановою ВРУ від 14.10. 1992 р.№ 2695-ХІІ. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2009 (зі змінами і доповненнями).

 4. Катренко Л.А. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посіб. / Катренко Л.А., Пістун І.П. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 304 с.

ДОДАТОК Д1

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону праці

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 49, ст.669

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст. 145 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік }

{ В редакції Закону N 229-IV ( 229-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2003, N 2, ст.10 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1331-IV ( 1331-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.205 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18

N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 N 345-VI ( 345-17 ) від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293 }

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.