Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охор.праці_Методичні рекомендації до практичних....doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
2.1 Mб
Скачать

4. Визначення еквівалентного рівня шуму

4.1.Методика визначення

Для непостійного впродовж робочого дня шуму виникає необхідність визна­чення еквівалентного рівня звуку для зіставлення з допустимим за нормами. Еквівалентний рівень звуку — це такий рівень, дія якого на людину буде така сама, як і дія шуму, рівень якого протягом робочого дня (зміни) змінюється. Його визначають за формулою:

(10)

де Т — період часу, за який визначається усереднений рівень; ti — часовий інтервал, протягом якого спостерігається рівень Li; Li — рівень звуку у кожному з часових інтервалів; i= 1,2,...п; п — кількість часових інтервалів.

Іноді треба визначити, скільки часу протягом зміни може працювати машина, рівень звуку якої перевищує допустимий, щоб еквівалентний рівень звуку був не вищий за допустимий. Це можна знайти шляхом розв'язання зворотної задачі, замінивши у наведеній формулі (10) Le на Ldon (для виробничих приміщень за нормами Ldon = 80 дБА), і записати два часові інтервали: t1 = х год, t2 = (T - х) год:

де L1рівень звуку шумової машини; L2фоновий рівень звуку в приміщенні (зазвичай не перевищує 65 дБА).

Оскільки L2 незрівняне менший за L1, то другою складовою можна знехтувати, тоді отримаємо:

(11)

Рівняння дійсне за умови, коли L1 - Ldon <T + 1.

4.2. Завдання для розрахунку

Завдання 7.

У виробничому приміщенні протягом 8-годинної зміни рівень звуку Lі, становив: 80; 77; 83; 50 дБА тривалістю відповідно інтервалам часу ti: 1; 2; 1; 4 год. Допустимий рівень звуку Ldon = 80 дБА. Визначити еквівалентний рівень звуку і зіставити його з допустимим.

Методичні рекомендації:

1. Еквівалентний рівень звуку (дБА) визначається за формулою 10.

Завдання 8.

Визначити, скільки часу протягом восьмигодинної зміни може працювати у цеху вентиляційна установка з рівнем шуму L1 = 88 дБА при фоновому рівні L2 = 63 дБА, щоб еквівалентний рівень не перевищив допустимого Ldon = 80 дБА.

Методичні рекомендації:

1. Перевіряється дотримання умови L1 -Ldon < Т + 1:

2. Якщо умову дотримано, то за формулою (11) визначається час (х), протягом якого може працювати вентиляційна установка за восьмигодинну зміну

5. Визначення потрібного зниження рівня шуму

Для одного джерела шуму потрібне зниження шуму, що задовольняє допусти­мому рівню Ldon , дБА

ΔL =L1 - Ldon (12)

де L1 рівень шуму, що створює джерело шуму у розрахунковій точці.

При декількох джерелах шуму потрібне зниження шуму для кожного з них (дБА) у розрахунковій точці визначають за формулою:

ΔL і= (L1 - Ldon) +101g n, (13)

де Lірівень шуму і-го джерела шуму у розрахунковій точці; n — загальна кількість джерел шуму, які приймаються до розрахунку; не враховуються ті, для яких вико­нується умова:

LdonL1 ΔL 0,

де ΔL 0 = 10 lg m + 5 (m - кількість джерел шуму, для яких LdonL1 > 10).

Рівень шуму кожного з джерел після визначеного зниження їх рівня (L1 - ΔL і) повинен бути однаковим.

Результати розрахунків зручно заносити до такої таблиці:

Джерело шуму

Li

Lдоп -Li

Li - L доп

ΔL і

L1 - ΔL і

Завдання 9.

У приміщенні одночасно працюють 7 токарних верстатів, рівень шуму від яких у розрахунковій точці становить Lі(дБА): L1 = 70; L2 = 67; L3 = 86; L4 = 83; L5 = 75; L6 = 78; L7 = 73. Визначити потрібне зниження рівня шуму для кожного з джерел шуму з тим, щоб загальний їх рівень не перевищував Lдoп = 80 дБА.

Методичні рекомендації:

1. Результати розв'язання подаються у формі таблиці 4.5.

2. Оскільки різниця рівнів шуму джерел (верстатів) 1 і 2 значно менше допустимого рівня шуму (на 10 і більше одиниць) то їх у розрахунках можна не враховувати. Можна прийняти, що n = 5, а тому 10 lg n = 10 lg 5 = 7.

3. Знаходимо потрібне зниження шуму для кожного джерела за формулою (13):

В останній колонці таблиці вказуємо значення знижених рівнів шуму кожного з верстатів:

4. Перевірку загального рівня шуму джерел шуму після необхідного зниження їх рівнів можна зробити за формулою 8

Таблиця 4.5

Зведена таблиця розрахунків до завдання 9

Джерело шуму

Li

Lдоп -Li

Li - L доп

ΔL і

L1 - ΔL і

1

70

10

-

-

-

2

67

13

-

-

-

3

86

- 6

?

?

?

4

83

- 3

?

?

?

5

75

5

?

?

?

6

78

2

?

?

?

7

73

7

?

?

?


5. Зробити висновки щодо загального рівня шуму після відповідного зниження рівнів шуму кожного з верстатів ( перевищуватиме чи не перевищуватиме він допустимого).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.