Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охор.праці_Методичні рекомендації до практичних....doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
2.1 Mб
Скачать

2. Методи розрахунку інтенсивності емп

На стадії проектування різноманітних високочастотних установок та радіоелект­ронної апаратури необхідно виконувати попередній розрахунок можливої інтенсивності ЕМП на робочому місці.

Відомо, що амплітуда електричної складової поля у ближній зоні зменшується обернено пропорційно кубу відстані від джерела випромінювання, а магнітної скла­дової — обернено пропорційно квадрату цієї відстані. У дальній зоні амплітуди обох складових спадають обернено пропорційно першому степеню відстані.

При ізотропному випромінюванні напруженість електричного, В/м. і магнітного, А/м, полів на робочому місці визначають за формулами:

у ближній зоні

а) для провідника (антени)

(або ) (8)

H = I· l/4 π r 2 (9)

де І - сила струму у провіднику (антені), А; l - довжина провідника (антени), м; ε -діелектрична проникність середовища, Ф/м (для повітря ε = 1); ω - кругова частота поля, рад/с (с-1); f- частота поля, Гц; r - відстань від джерела випромінювання, м;

б) для котушки

де п - кількість витків котушки, а - радіус котушки, м;

у дальній зоні

(10)

При напрямленому випромінюванні густину потоку енергії (ГПЕ), Вт/м2 визна­чають за формулами (за віссю направленості):

у ближній зоні

ψ = 3PC / S , (11)

де S — геометрична площа антени, м2; Рс — середня потужність випромінювання, Вт (для установок, що працюють в імпульсному режимі , де Рімп„ – потужність випромінювання в імпульсі, Вт; τ - тривалість імпульсу, с; Т - період проходження імпульсів, с;

у проміжній зоні -

(12)

Де r бл.з — радіус ближньої зони за форм. 3;

у дальній зоні

(13)

де σа — коефіцієнт посилення антени за потужністю

(14)

де k - коефіцієнт, що враховує конструкцію антени (k = 3…10); Se - ефективна площа антени, м2, Se =ηS (η= 0,4…0,7 - коефіцієнт).

Розрахунок за наведеними формулами є орієнтовним і підлягає перевірці після влаштування установки.

  1. Екранування джерел випромінювання

Основною характеристикою кожного екрана є рівень послаблення ЕМП (ефек­тивність екранування), що являє собою відношення параметра ЕМП у певній точці за відсутності екрана (E, Н, ГПЕ) до того самого показника у тій самій точці за наявності екрана (Ее, Не, ГПЕе). Наприклад:

(15)

aбо у дБ: G = 201g E/Ee

Конструкції і розміри екранів можуть бути різними відповідно до умов засто­сування. Конструкції можуть бути замкненими або незамкненими, відбивними або поглинальними.

Для поглинальних екранів використовують основу з каучуку, поролону, полісти­ролу тощо з електропровідними добавками (активоване вугілля, сажа, порошок карбонільного заліза), а також керамічно-металеві композиції.

Для відбивних екранів найкращими матеріалами є мідь, латунь, алюміній, а також сталь. Ефективність екранів залежить від частоти ЕМП, матеріалу екрана, його розмірів і якості конструкції. Екрани можуть бути суцільними і сітчастими.

Товщина екрана d, мм, виготовленого із суцільного матеріалу, яка забезпечить задане ослаблення, визначається за формулою:

(16)

де G - задане ослаблення інтенсивності поля; f - частота поля, Гц; μабсолютна магнітна проникність матеріалу екрана, Гн/м (міді — 0,99999 · 10-6 , алюмінію - 1,000023· 10-8, сталі — 72 π · 10-6); ν — питома електрична провідність матеріалу, См/м (міді - 0,59· 108, латуні - 1,25· 108, алюмінію - 0,40· 108, сталі - 0,10· 108).

Ослаблення сітчастими екранами (дБ) можна визначити за формулою:

(4.17)

де δ - крок сітки, м; r0 - радіус дроту, м; β - кут падіння хвилі на сітку.

Формула дійсна при відношеннях: δ/λ < 1; r0 / λ< 0,04; r0 / δ < 0,1 і за умови, що сітка знаходиться у хвильовій зоні випромінювання.

Треба зазначити, що при частотах поля більших за 100 кГц достатньою буде товщина екрана у соті частки міліметра. На практиці ж її приймають з конструктивних міркувань 0,5…1мм.

Екранування робочого місця застосовують, якщо неможливо екранувати джерело випромінювання. Для цього споруджують невеликі кабіни чи ширми з металу з покрит­тям їх ззовні поглинальними матеріалами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.