Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Особливості побудови складних речень.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
103.94 Кб
Скачать

4.Особливості побудови простих речень: порядок слів у реченні, вживання однорідних членів, дієприкметни кових та дієприслівникових зворотів

Порядок слів у реченні

Порядок слів у реченні вільний, тобто члени речення мають свого постійного, фіксованого місця. Але один порядок слів ми сприймаємо як звичайний, природний, інший — незвичайний.

Природний порядок слів називається прямим, інший непрямим, або інверсією.

При прямому порядку слів у реченні, як правило:

а) першим стоїть підмет, другим — присудок: Погідне блакитне небо дихало на землю теплом (М. Коцюбинський);

б) прямий додаток стоїть після присудка: Я ніколи не шукав свого щастя під чужими небесами (М. Івасюк);

в) узгоджене означення стоїть перед означуваним словом: вставала тоді в дитячій уяві слава бойових козацьких походів, оживали грізні січі, що колись точилися на цій землі (І. Цюпа);

г) неузгоджене означення стоїть після означуваного слова: Тимко топтався попереду і ніяк не міг знайти клямку від дверей (Григорій Тютюнник);

г) обставини способу дії, міри й ступеня стоять перед присудком: У вікна знову стрепетом б'ється пісня, і від неї тихо бринять нижні шибки (М. Стельмах).

Звичайно ж у простому реченні на початку ставиться відоме (тема), під кінець — нове, невідоме (рема). Відомим може бути й те, про що йшлося в попередньому реченні, і те, що само собою зрозуміле із життєвого досвіду, із ситуації.

Таким чином, для чіткого висловлення думки має значення не тільки правильний добір слів, а й правильна розстановка їх, правильне наголошування потрібного слова.

Поняття про однорідні члени речення

Члени речення, які в одному плані стосуються того самого слова в реченні і відповідають на те саме питання, називаються однорідними.

Дієприкметник разом із залежними від нього словами називається дієприкметниковим зворотом. Дієприкметник Є ОЗНАЧЕНННЯМ або присудком (наприклад : трава не скошена . у даному випадку не скошена - присудок)

Із метою економності вислову й точності відтворення думки в документах часто вживають дієприкметникові та дієприслівникові звороти.

Рекомендації щодо їх вживання такі:

Дієприслівниковим зворотом не можна висловити значення часу, причини, умови. Тому якщо треба зберегти смисловий відтінок одного з цих типів підрядних речень, його не слід замінювати дієприслівниковим зворотом.

Не рекомендується розпочинати речення або абзац дієприслівниковими зворотами, бо це збільшує його обсяг і надає сухого, трафаретного, канцелярського звучання усьому текстові.

Оскільки смислова близькість дієприслівникових зворотів до підрядних речень менша, ніж у прикметникових зворотів, при заміні – якщо є можливість вибору – про це слід пам’ятати.

Складне речення складається з двох або кількох простих, об'єднаних за змістом та інтонацією.

складне речення

1.Сполучникове,

2.безсполучникове,

3.складна синтаксична конструкція (з різними видами зв'язку)

1. сполучникове може бути:

- складносурядне

- складнопідрядне

2. безсполучникове може бути:

з однорідними членами речення;

з неоднорідними членами речення

3. складна синтаксична конструкція може бути:

з сурядним і безсполучниковим зв'язком;

з підрядним і безсполучниковим зв'язком;

з сурядним, підрядним і безсполучниковим зв'язком

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.