Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ 2010.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Рекомендована література

Нормативно-правові акти та практика їх застосування:

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.

Положення про державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 341.

Статут патрульно-постової служби: затверджений наказом Міністерства Внутрішніх Справ України від 28 липня 1994 р. № 404.

Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року №5.

Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 15.

Спеціальна література

Анісімов Г.М. Деякі питання кваліфікації злочинів, учинених шляхом зловживання довірою зумовленого службовим становищем особи // Проблеми законності. - 2003. - В. 61. - С. 172-178.

Адрушко П.П., Стрижевська А.А.Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. Навчальний посібник.- К.:,,Юрисконсульт’’, 2006. – 342 с.

Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) К.: МАУП, 2002. – 127с.

Вознюк В. Д. Злочини у сфері службової діяльності: деякі аспекти об'єк­тивної сторони та суб'єкта злочину. - Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.- С. 204-207.

Іллічов М.О. Кримінальна відповідальність службових осіб у світлі нового кримінального законодавства України // Держава і право / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. - 2002. - Вип. 15. - С. 421 - 427.

Крупко Д.І. Поняття службової особи у кримінальному кодексі 2001 р. // Право та безпека. - 2002. - № 1. - C. 63 - 68.

Кузьменко О. Субъект получения взятки // Юридическая практика.-2002.-№48(258).

Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України: Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 304 с.

Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. - К.: Парламентське видавництво, 2000. - 256 с.

Мельник М.І. Корупція – корозія влади: Соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії. – К.: Юридична думка, 2004. – 397 с.

Навроцький В.О., Брич Л.П. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. – С. 58-62.

Навроцький В.О., Брич Л. П. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів вчинених нею (закінчення) // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 2. – С. 68-71.

Злочини проти правосуддя

I. Проведіть розмежування таких складів злочинів (заповніть таблицю):

Склади злочинів, які розмежовуються

Спільні ознаки таких складів злочинів

Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими прово-диться їх роз-межування)

Зміст ознак, характер-них для кожного із складів злочинів

а) ст.390 КК України “Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі” - ст.393 КК України “Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти”.

б) ст.396 КК України “Приховування злочину” - ст.384 КК України “Завідомо неправдиве показання”.

ІІ. Випишіть види потерпілих у складах злочинів проти правосуддя і склади злочинів, у яких потерпілий виступає обовязковою ознакою.