Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки заповнювачі.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.74 Mб
Скачать

Визначення марки заповнювача за міцністю при стискуванні у циліндрі

Найме-нування заповню-вача

Розмір фракції, мм

Наван-тажен-ня при стиску, Р, Н

Площа перері-зу ци-ліндра,

F, м2

Міцність

при стиску,

Rст, МПа

m1,

кг

m2,

кг

Насипна густина,

нз

кг/м3

Марка заповню-вача за міцністю

Висновок повинен містити визначення марки заповнювача за міцністю, а також встановлення відповідності міцності при стискуванні у циліндрі марці заповнювача за насипною густиною (табл.3.6; 3.7).

3.5. Визначення водопоглинання крупного пористого заповнювача

Прилади: контейнер для пористого заповнювача; посудина з водою, ваги технічні

Порядок виконання роботи

Метод оснований на визначенні різниці маси проби до і після насичення водою.

Пробу крупного пористого заповнювача фракції, яка випробовується, об’ємом 2, 3 або 5 л (залежно від крупності заповнювача) висушують до постійної маси і відсіюють частки дрібніше 5 мм, після чого пробу ділять на дві рівні частини і зважують кожну окремо (m1).

Наважку заповнювача укладають у контейнер, закривають кришкою, занурюють у воду і струшують для видалення повітряних бульбашок із заповнювача. Контейнер витримують у воді протягом 1 години, після чого виймають, підвішують і дають воді стекти протягом 10 хв. Потім пробу виймають із контейнера і відразу зважують на технічних вагах (m2).

Водопоглинання крупного заповнювача за 1 годину (Wвп) у процентах за масою визначають за формулою:

Wвп = ((m1m2)/ m1) ·100,

де m1 – маса сухої проби заповнювача, г; m2 – маса проби заповнювача, насиченого водою, г.

За результат випробування приймають середньоарифметичне значення результатів двох паралельних випробувань і визначають відповідність одержаних результатів довідковим даним (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

Водопоглинання за масою заповнювачів за 1 годину

Марки за насипною густиною

Водопоглинання заповнювачів за 1годину, мас.%, не більше

керамзитового гравію

шлакопемзового щебеню

До 400 включно

30

Не нормується

600…400

25

Не нормується

Більше 600

20

Не нормується

Водопоглинання крупного заповнювача за об’ємом Wвп розраховують на основі попередньо встановленого значення середньої густини зерен за формулою:

Wвп = Wвп·(к/ в),

де к – середня густина зерен крупного заповнювача, г/см3; в – густина води, що дорівнює 1 г/см3; Wвп – водопоглинання крупного заповнювача (за масою) за 1 годину, мас.%.

Результати випробувань заносять до табл. 3.11.

Таблиця 3.11

Визначення водопоглинання крупного пористого заповнювача

Найменування заповнювача

Марка за насипною

густиною

Маса, г

Водопоглинання, %

m1

m2

за масою, Wвп

за об’ємом, Wвп

Висновок повинен містити порівняння отриманих результатів з довідниковими даними, наведеними у фаховій літературі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]