Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетКРукр2012.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.7 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра автоматики та електропривода

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни

“Електротехніка та електропостачання”

на тему

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ОБЄКТІВ НГП”

Для студентів напрямку підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» денної та заочної форм навчання

Полтава 2012

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Електротехніка та електропостачання” на тему “Розрахунок електрообладнання та електропостачання об’єктів НГП” для студентів напрямку підготовки 6.050304 “Нафтогазова справа” денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012.– 50 с.

Укладачі: Н.В. Єрмілова, кандидат технічних наук, доцент;

М.К. Бороздін, кандидат технічних наук, доцент.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою автоматики і електропривода С.В. Козелков, доктор технічних наук, професор.

Рецензент: О.В. Шульга, кандидат технічних наук, доцент.

Затверджено науково-методичною радою

університету

Протокол № ____ від ________ 2012 р.

Редактор

Коректор

45.14.06.03

Загальні вказівки до виконання курсової роботи

Курсова робота має бути оформлена відповідно до вимог ЄСКД на аркушах формату А4. Кожна сторінка повинна мати рамки і штамп із шифром. Зміст курсової роботи виконується на аркуші зі штампом по формі 2 (40 мм). Інші сторінки текстової частини повинні мати рамки і штамп по формі 2а (15 мм). Кожний розділ треба писати з нового аркуша. Обсяг курсової роботи – 30-40 сторінок. Графічна частина наводиться в додатку.

Зміст курсової роботи і.Теоретична частина

 1. Технічні дані завдання згідно з варіантом.

 2. Вступ. У ньому наводяться задачі з технічного вдосконалення конструкцій та електроприводів розглянутих механізмів.

 3. Вибір привідного двигуна бурового насоса на основі розрахунку статичної потужності з перевіркою на перевантаження та можливість запуску при 10%-му зниженні напруги живлення, а також з перевіркою відповідності температури перегріву двигуна за час пуску вказаному класу нагрівостійкості ізоляції двигуна.

 4. Розрахунок та вибір пускових резисторів у колі статора для зниження пускового струму.

 5. Опис роботи принципової схеми електропривода бурового насоса.

 6. Вибір привідного двигуна верстата-качалки на основі побудови навантажувальної діаграми та розрахунку його статичної потужності з перевіркою на та можливість запуску при 10%-му зниженні напруги живлення.

 7. Розрахунок і побудова механічних характеристик електродвигуна верстата-качалки.

 8. Опис роботи принципової схеми електропривода верстата-качалки.

 9. Розрахунок та вибір елементів принципової схеми верстата-качалки.

 10. Розрахунок та вибір елементів системи електропостачання бурової установки.

 11. Перелік використаної літератури.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]