Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психология косп лек нов.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
912.9 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Що таке онтогенез?

2. Як співвідносяться соціальне та біологічне в розвитку особистості?

3. Чи є будь-які суперечності рушійною силою психічного розвитку особистості?

4. Назвіть періодизації психічного розвитку. Схарактеризуйте найбільш доцільну з вашої точки зору класифікацію людського життя.

5. Назвіть найвідоміші періодизації когнітивного (інтелектуального) розвитку людини.

6. Що є основними складовими життєвого плану?

7. Що таке свідомість?

8. Як співвідносяться свідомість і самосвідомість?

9. Що таке „Я-концепція”?

10. Дайте характеристику структурних компонентів самосвідомості.

11. Що таке психологічний захист?

12. Що спільного між соціальною адаптацією та соціалізацією?

Частина іі. Завдання для тестового контролю знань студентів з курсу „Психологія” тема: психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

  1. Якого з цих етапів розвитку психології в дійсності не було:

а) психологія як „наука про душу”;

б) психологія як „наука про свідомість”;

в) психологія як „наука про поведінку”;

г) психологія як „наука про мислення”?

2. З якої мови походить термін „психологія”:

а) грецької;

б) римської;

в) латинської?

3. Складовими психічного життя не є:

а) пізнавальна діяльність;

б) психічні стани;

в) психічне відображення;

г) індивідуально-психологічні властивості.

4. Скільки етапів психологічного дослідження:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири ?

5. Цілеспрямованим, планомірним вивченням особистості на основі сприйняття її дій у різних природніх умовах є:

а) експеримент;

б) контент-аналіз;

в) спостереження;

г) метод вивчення продуктів діяльності.

6. Система питань, адресованих великій кількості людей, – це:

а) анкета;

б) бесіда;

в) метод вивчення продуктів діяльності;

г) психологічний тест.

7. За пропонованим описом визначте метод дослідження:

Людину вміщують в ізольовану кабіну, в спеціальному шоломі закріплюють прилади, за допомогою яких досліджуються біоструми мозку під впливом різних подразників чи за різного стану організму. Досліджуваний перед проведенням досліду одержує відповідну інструкцію. Всі отримані показники фіксуються точною апаратурою:

а) психологічні тести;

б) природний експеримент;

в) метод вивчення продуктів діяльності;

г) лабораторний експеримент.

8. Збір даних у процесі спілкування за спеціально складеними програмами – це:

а) анкета;

б) бесіда;

в) метод вивчення продуктів діяльності;

г) психологічний тест.

9. Можливість дослідника не втручатися в перебіг психічних процесів є достоїнством:

а) природного експерименту;

б) лабораторного експерименту;

в) методу вивчення продуктів діяльності;

г) опитування.

10. За пропонованим описом визначте метод дослідження:

На основі дитячих малюнків експериментатор установлює особливості сприймання дітьми предметів; ретельно аналізує письмові роботи школярів і, зіставляючи дані з результатами інших експериментів, робить висновки про особливості індивідуального стилю діяльності дітей:

а) психологічні тести;

б) природний експеримент;

в) метод вивчення продуктів діяльності;

г) лабораторний експеримент.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]