Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_PA_do_druku.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

1. Зміст і порядок виконання першого розділу

  1. Загальна характеристика діючого підприємства

Спочатку необхідно схарактеризувати підприємство, висвітлити його юридичний статус, місію та структуру.

Юридичний статус підприємства:

 • повна і скорочена назва підприємства;

 • юридична адреса;

 • номер і дата державної реєстрації;

 • форма власності;

 • організаційно-правова форма;

 • установчі документи;

 • розмір статутного фонду, а для акціонерних товариств також види, кількість і вартість акцій;

 • перелік засновників і розмір їх часток у статутному фонді;

 • належність підприємства до концернів, асоціацій, холдингів.

Місія підприємства:

 • цілі і види діяльності;

 • номенклатура продукції підприємства.

Структура підприємства:

 • виробничі підрозділи (основне і допоміжне виробництво, складське господарство, ремонтна база, транспортні підрозділи та ін.);

 • підсобне виробництво;

 • виробнича потужність підприємства;

 • земельна ділянка;

 • виробничі площі;

 • майнові комплекси, що мають повну господарську самостійність.

Слід також відмітити важливі минулі й заплановані події у житті підприємства, а саме: зміна власності чи організаційно-правової форми, акціонування, реорганізація, об'єднання, зміна місцезнаходження, керівництва, товарної політики тощо.

1.2. Виявлення стадії життєвого циклу підприємства і проблеми господарювання

Стадію життєвого циклу підприємства визначають, аналізуючи динаміку показників діяльності, тривалість існування, проблеми господарювання.

1.3. Основні інвестиційні цілі та інвестиційна політика підприємства

Інвестиційні цілі повинні випливати з економічних та бути прив'язаними до конкретної стадії життєвого циклу підприємства. Цілі повинні мати чіткий зміст і сенс, результати повинні бути вимірні, параметри оптимально поєднувати технічні й економічні аспекти діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

При формулюванні стратегічних інвестиційних цілей доцільно спочатку ознайомитися з прикладами в літературі. Головну, основні та допоміжні стратегічні цілі слід розглядати як єдину комплексну систему, яка потребує їх чіткого взаємопогодження з урахуванням їх пріоритетності й значущості. Така ієрархічна взаємозалежність окремих цілей інвестиційної діяльності підприємства забезпечується на основі „дерева цілей”, тобто базується на графічному відображенні взаємозв’язків і підпорядкованості різних цілей інвестиційної діяльності за рівнями їх конкретизації.

Виходячи з інвестиційний цілей підприємства, потрібно вибрати об’єкт інвестиційної діяльності для реалізації реального інвестиційного проекту, в тому числі у таких формах:

 • нове будівництво;

 • диверсифікація;

 • реконструкція;

 • модернізація;

 • оновлення окремих видів обладнання;

 • інноваційне інвестування у нематеріальні активи;

 • інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів.

Усі наведені форми реального інвестування можуть бути зведені до трьох його напрямів:

 • капітальне інвестування (перші п’ять форм);

 • інноваційне інвестування (шоста форма);

 • інвестування приросту оборотних активів (сьома форма).

Кожній групі інвестицій властиві свої методи обґрунтування, свої способи реалізації, свої специфічні інвестиційні цикли.

Реалізація цілей можлива за допомогою різних альтернативних варіантів інвестиційних рішень. Тому в проекті необхідно стисло розкрити такі альтернативні можливості і пояснити свій вибір.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]