Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_PA_do_druku.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

2.4. Організаційний план

Результативність запропонованих засобів розвя’зання конкретних завдань бізнес-плану залежить від організації управління підприємницькою діяльністю, рівня компетентності безпосередніх його виконавців, контрольованості ключових аспектів збуту продукції або надання послуг.

У цьому розділі повинні отримати належне обгрунтування і висвітлення такі питання:

  • форма власносності;

  • місце і роль співробітників у бізнесі;

  • форми та рівень їх оплати;

  • управлінські дії в непередбачених ситуаціях.

У процесі виконання даного розділу потрібно стисло надати інформацію про головні етапи державної реєстрації як фізичної, так і юридичної особи та у разі, якщо підприємство потребує ліцензію для реалізації інвестиійної ідеї, слід надати стислий опис отримання відповідної ліцензії.

Якщо суб’єктом підприємницької діяльності є фізична особа, треба зосередити увагу на особистих перевагах суб`єкта підприємницької діяльності як фахівця щодо провадження вибраного виду діяльності. Якщо за проектом планується використовувати найману робочу силу, потрібно описати процедуру добору персоналу і запропонувати заходи, які сприятимуть стимулюванню роботи персоналу та підвищенню продуктивності праці.

Таблиця 4. Розрахунок витрат на заробітну плату (основна і додаткова)

Посада

Кількість працюючих

Термін зайнятості у проекті

(з... по ... )*

Посадовий оклад, грн.

Додаткова заробітна плата

Сума за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

…n.

Усього:

Відповідно до вибраної структури персоналу необхідно визначити розміри посадових окладів та сумарні витрати на основну й додаткову заробітну плату за рік (таблиця 4). Також необхідно необіхдно проаналізувати управлінські дії керівництва підприємства та його структурих підрозділів у непередбачуваних ситуаціях, що повязані з роботою персонала підприємства.

2.5. Аналіз ризиків

На різних стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту виникають різноманітні ризики, вплив яких призводить до перевитрат часу й коштів на його реалізацію за рахунок збільшення обсягів запланованих робіт за проектом і тривалості їх виконання.

Виходячи з наведених у літературі класифікацій, необхідно на кожній стадії життєвого циклу інвестиційного проекту ідентифікувати, проаналізувати, оцінити рівень проектних рішень та розробити заходи для зниження ризиків, у тому числі схарактеризувати:

  • сутність ризику (опис можливих найбільш несприятливих подій при реалізації проекту);

  • причини ризику (дії, що спричиняють за собою настання таких подій);

  • наслідки ризику (передумови, що збільшують імовірність можливості ризикових подій);

  • методи компенсації та зниження ризику (попередження несприятливих подій або ослаблення їх негативного ефекту).

Результати аналізу ризиків у реалізації інвестиційного проекту в конкретних показниках можуть бути подані як у текстовій, так і в табличній формі за зразком, що наведено в таблиці 5. За основними видами ризиків потрібно визначити їх рівень. Бажано також визначити загальний рівень ризику інвестиційного проекту.

Таблиця 5. Якісний аналіз ризику інвестиційного проекту

Вид, сутність ризику

Причини ризику

Наслідки ризику

Способи попередження ризику

1

2

3

4

1.

2.

3.

…n.

До методів зниження ризиків можна віднести розроблення відповідних профілактичних заходів щодо його попередження, розподіл негативних фінансових наслідків серед учасників інвестиційної діяльності, зовнішнє страхування найбільш суттєвих ризиків, створення резервних фондів тощо.

Чинники ризику та невизначеності належить ураховувати в розрахунках ефективності, якщо при різних можливих умовах реалізації витрати і результати проекту різняться.

При цьому доцільно оцінити ризиковість реалізації даного проекту за за допомогою кількісних методів, чи методу експертних оцінок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]