Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_PA_do_druku.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Додаток в Собівартість одиниці продукції

Найменування складової частини витрат

Собівартість продукції проекту

Продукція 1

Продукція 2

Продукція 3

Продукція 4

Інші види продукції

1

2

3

4

5

6

7

1

Матеріали і комплектуючі (вартість сировини, матеріалів та комплектуючих, які безпосередньо витрачаються на виготовлення продукції)

2

Заробітна плата (включає основну та додаткову заробітну плату всіх категорій працівників, що зайняті у виробництві продукції, запланованої до виготовлення у даному проекті)

3

Нарахування на заробітну плату (соціальне страхування, фонд сприяння зайнятості населення, інші)

4

Витрати на експлуатацію та утримання обладнання (без амортизації)

5

Загальновиробничі витрати (без амортизації)

6

Адміністративні витрати (без амортизації, розподіляються пропорційно основній заробітній платі, накладні витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, орендні платежі, відрахування на утримання споруд та обладнання, відрахування на електроенергію, воду, опалення, транспорт і зв’язок, витрати на відрядження)

7

Витрати на підготовку та освоєння нової техніки, технології (витрати на винахідництво й раціоналізацію, освоєння нового виробництва, виготовлення зразків, маркетингові дослідження, придбання ліцензій і “ноу-хау”, розроблення, модернізація, придбання технології)

8

Амортизація (відрахування на основні засоби, обладнання та будівлі, які зайняті у виробництві запланованої продукції, включаючи основні засоби, які були у виконавця до початку проекту і використовуються в процесі його виконання)

9

Інші виробничі витрати

10

Виробнича собівартість

11

Позавиробничі витрати (витрати на збут даного виду продукції, а саме: витрати на тару, упаковку, транспортування продукції, комісійні відрахування та відрахування збутовим організаціям)

12

Собівартість без відрахувань до позабюджетних фондів

13

Відрахування до позабюджетних фондів (фонд охорони праці, відрахування на утримання доріг)

5

Повна собівартість

Додаток Г

План прибутків

Показник

Рік 1

Всього за 1 рік

Рік 2

Рік 3

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Виручка від реалізації продукції

2. Витрати на матеріали та комплектуючі

3. Витрати на заробітну плату (з нарахуваннями)

4. Загальні змінні витрати (4=2+3)

5. Витрати на експлуатацію та утримання обладнання

6. Загальновиробничі витрати

7. Адміністративні витрати

8. Амортизація

9. Інші виробничі витрати

10. Позавиробничі витрати

11. Загальні постійні витрати (11=5+6+7+8+9+10)

12. Валовий прибуток від реалізації проекту

(12=1-(4+11))

13. ПДВ

14. Податок на землю

15. Прибуток від операційної діяльності до оподаткування (15=12-13-14)

16. Податок на прибуток

17. Чистий прибуток (17=15-16)

Додаток Д

Баланс грошових потоків

Показник

Рік 1

Рік 2

Рік 3

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

1. Грошові кошти на початок періоду

2. Грошові надходження:

2.1. Від виробничої (операційної) діяльності

(ряд. 1 табл. 7).

2.2. Від інвестиційної діяльності, в тому числі:

надходження від реалізації активів

2.3. Від фінансової діяльності, в тому числі:

а) власний (акціонерний капітал);

б) надходження зовнішніх інвестицій.

2.4. Усього грошових надходжень

3. Грошові витрати за видами діяльності:

3.1. Виробнича (операційна) діяльність (ряд.4+ ряд.11+ ряд.13+ ряд.14+ ряд.16 табл.7).

3.2 Інвестиційна діяльність, у тому числі:

а) витрати на придбання активів;

б) інші витрати підготовчого періоду.

3.3 Фінансова діяльність,у тому числі:

а) повернення коштів інвесторів;

б) виплата відсотків за кредитами.

3.4. Всього грошових витрат.

4. Фінансовий резерв.

5. Грошові кошти на кінець періоду (1+2.4-3.4-4).

6. Грошовий потік [2.4-3.4 + амортизація]

7. Дисконтований грошовий потік.

8. Кумулятивний дисконтований грошовий потік.

Додаток Е

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

та управління персоналом

Курсова робота

з дисципліни „Проектний аналіз”

Бізнес-план інвестиційного проекту

(„тема”)

Студента(ки)____курсу_______групи

напряму підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»

________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _______________________

_______________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала______________

Кількість балів:_________________

Оцінка ЕСТS___________________

Члени комісії _______ ___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______ ___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Полтава-20__ рік

Додаток Ж

Перелік можливих напрямів підприємництва:

 1. Виробництво круп.

 2. Виробництво муки, пластівців,

 3. Переробка молока та виробництво сиру,

 4. Виробництво по випічка хлібобулочних виробів.

 5. Переробка м’яса та виробництво ковбасних виробів;

 6. Переробка молока та виробництво молочної і кисломолочної продукції

 7. Розлив мінеральних вод.

 8. Виробництво безалкогольных різноманітних напоїв.

 9. Виробництво слабоалкогольних напоїв.

 10. Виробництво алкогольних напоїв.

 11. Виробництво тютюнових виробів.

 12. Виробництво кондитерських виробів.

 13. Вирощування, вилов, переробка та виготовлення продукції з риби і морепродуктів.

 14. Виробництво виробів з металу.

 15. Переробка і виробництво продукції із деревини.

 16. Виробництво меблів за асортиментом.

 17. Виробництво продукції з металопластику.

 18. Виробництво побутових електротоварів.

 19. Виробництво промислового обладнання та устаткування.

 20. Виробництво будівельних матеріалів та конструкцій.

 21. Проектування, дизайн, виробництво тканин, одягу, взуття.

 22. Вирощування грибів.

 23. Видання газети, часопису та іншої періодичної печаті.

 24. Громадське харчування.

 25. Роздрібна та оптова торгівля продовольчими продуктами за асортиментом.

 26. Роздрібна та оптова торгівля продукцією рослинництва та тваринництва за асортиментом.

 27. Роздрібна та оптова торгівля промисловою продукцією за асортиментом.

 28. Кемпінг, автостоянка, пансіонат.

 29. Надання поліграфічних послуг.

 30. Пасажирські перевезення по місту, області, країни, міжнародні перевезення.

 31. Транспортні послуги по переміщенню вантажів.

 32. Ремонтні майстерні різних напрямів.

 33. Побутові послуги.

 34. Ательє, кравецькі майстерні.

 35. Відкриття весільного салону.

 36. Аптека.

 37. Ритуальні послуги.

 38. Ремонтно-будівельні роботи.

 39. Дизайн та оздоблення приміщень, проектні роботи, інжиніринг.

 40. Прокат автомобілів;

 41. Перукарня, косметичний центр;

 42. Стоматологічні послуги, нетрадиційна медицина;

 43. Приватні ясла, садки;

 44. Відкриття навчального закладу, курсів тощо.

 45. Відкриття спортивного клубу (центру, школи).

 46. Відкриття центр дозвілля, дискотеки, кінотеатру.

 47. Відкриття рекламного агентства.

 48. Відкриття туристичної фірми (турагенства, туроператора).

 49. Відкриття закладу громадського харчування (кафе, ресторан, тощо).

 50. Відкриття агентства нерухомості.

 51. Гральний бізнес;

 52. Надання ріелторських послуг;

 53. Аудіо-відеосалони;

 54. Надання консалтингових послуг.

 55. Надання аудиторських послуг.

 56. Надання юридичних послуг.

 57. Надання послуг із комп’ютеризації та інформатизації.

 58. Вирощування продукції рослинництва.

 59. Вирощування продукції тваринництва.

 60. Заготівля, переробка чи утилізація вторинної сировини.

Додаток З

Види найбільш поширених видів ризиків:

 1. Постачання сировини та матеріалів для потреб виробництва неналежної якості.

 2. Постачання сировини та матеріалів для потреб виробництва в завищеному обсязі від потреб виробництва.

 3. Зрив постачання сировини та матеріалів для потреб виробництва, або прострочення термінів постачання.

 4. Збільшення вартості сировини та матеріалів для потреб виробництва їх постачальником.

 5. Недотримання умов зберігання сировини та матеріалів, чи готової продукції на складі підприємства.

 6. Збільшення браку готової продукції під час виробництва.

 7. Збільшення браку готової продукції під час транспортування.

 8. Не забезпечення технологічних умов виробництва продукції (товарів, робіт, послуг).

 9. Збільшення часу простоїв виробництва (при сезонності виду економічної діяльності).

 10. Збільшення втрат робочого часу за рахунок прогулів, простоїв, лікарняної відпустки працівників.

 11. Збільшення суми змінних витрат за рахунок зміни мінімальної заробітної плати.

 12. Збільшення суми постійних витрат за рахунок подорожчання витрат на газ, опалення, водопостачання та інше.

 13. Збільшення суми постійних витрат за рахунок подорожчання витрат на оренду приміщення.

 14. Поява на ринку нового конкурента з більшими конкурентними перевагами.

 15. Збільшення виробничих простої за рахунок поломки обладнання чи транспортних засобів (при умові неефективного використання).

 16. Збільшення виробничих простої за рахунок поломки обладнання чи транспортних засобів (після гарантійного строку).

 17. Потрапляння транспортних засобів у ДТП по вині видія підприємства.

 18. Крадіжка робітниками підприємства частини вартості готової продукції.

 19. Крадіжка транспортного засобу, що використовувався у виробничих цілях.

 20. Фінансування рекламної компанії, що не призвела до збільшення обсягів продажу.

 21. Зменшення попиту на продукції підприємства, у порівнянні із плановими показниками.

 22. Непланомірне формування виробничого процесу на підприємстві.

 23. Зрив договірних відносин із посередниками в роздрібній мережі.

 24. Прийняття на роботу некваліфікованого персоналу.

 25. Отримання систематичних скарг на працівників підприємства з боку споживачів.

 26. Отримання конкурентом конфіденційної інформації по даному бізнесу, щодо складу виробу чи технології його виробництва.

 27. Рейдерське захоплення підприємства.

 28. Збільшення термінів отримання необхідної дозвільної документації, по вині працівників підприємства.

 29. Збільшення термінів отримання необхідної дозвільної документації під впливом наявних бюрократичних процедур.

 30. Порушення умов охорони праці на підприємстві.

 31. Зміна умов законодавства, що регулюють бізнес.

 32. Неможливість платити по зобов’язанням.

 33. Збільшення ставки по кредиту фінансовою установою.

 34. Неотримання запланованого рівня прибутку.

 35. Збільшення розмірів штрафних санкцій, пень, які можуть накладати суб’єкти підприємницької діяльності.

 36. Надання шкоди для здоров’я споживачам продукції підприємства.

25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]