Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Zbirnik_cituatsiy_2009.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
493.57 Кб
Скачать

Передмова

В умовах загостреної конкурентної боротьби постає важливе питання про укріплення зв’язків бізнесу з громадськістю, та посилення взаємозв’язку між оточуючим середовищем та успіхом фірми. Проте відомо, що відносини між громадськістю та організацією залежать багато в чому від змісту тих цінностей, які затверджуються в організації. Так, компанія, в якій ігнорують людину, будь то постачальник, працівник або споживач, скоріш всього, далека від успіху.

Збірник ситуаційних завдань з дисципліни «Паблік рилейшнз» призначений надати допомогу студентам організувати роботу із вивчення матеріалу. Мета: навчити студентів проводити практичну роботу в галузі Паблік рилейшнз, зокрема надати уявлення про методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів Паблік рилейшнз. Запропоновані у збірнику ситуації допомагають розвинути у майбутніх спеціалістів навички Паблік рилейшнз.

Аналіз ситуацій рекомендується проводити за наступними етапами:

Етап 1. Цей етап обумовлює ознайомлення із ситуаційною вправою. Студент повинен уважно прочитати ситуаційну вправу, усвідомити місце ситуаційної вправи у навчальній програмі дисципліни.

Етап 2. На цьому етапі студент повинен впорядкувати інформацію, що міститься в ситуаційній вправі. Зробити детальний аналіз змісту вправи. Студент демонструє своє бачення проблематики ситуації, планує перебіг подальших дій. Студент повинен визначити головні положення і проблеми наданої ситуації, а також виявити так звані приховані проблеми сформульовані завданням.

Етап 3. На третьому етапі студент повинен зв’язувати нові і незрозумілі поняття, терміни, назви, які використано в описі аналізованої ситуації. Студент, працюючи над ситуацією, мусить не тільки узгодити своє розуміння сутності окремих термінів, але й оперувати термінологією і знати можливості її застосування.

Етап 4. Четвертий етап полягає у точному формулюванні проблеми. В аналізованому прикладі необхідно представити виразне і однозначне визначення сутності проблеми. Цей етап аналізу спрямований на запитання: яка проблема є предметом ситуаційного аналізу?

Етап 5. На п’ятому етапі студент повинен підбити підсумки щодо сформульованих пропозицій і уточнити деталізовані завдання, поставлені у формі запитання: яке завдання потрібно розв’язати?

Етап 6. Підготовка звіту в письмовій формі. Надання пропозицій щодо вирішення проблеми ситуаційної вправи є необхідним. Звіт повинен бути переконливим, простим, поточним і зрозумілим.

Збірник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, а також викладачів дисципліни «ПР».

1. Пр- прорив фірми «Рентокіл».

Перед невеликою англійською фірмою "Рентокіл", що займається виготовленням інсектицидів, стояло декілька завдань: збільшити збут на товар і вийти на загальнодержавний ринок (почати продаж акцій на біржі). Проте, домогтися цього було неможливо без переконання населення про початок активних заходів боротьби з домашніми комахами.

Консультанти порекомендували фірмі використати зручний випадок.

Якось в Англії одна з місцевих газет повідомила про дійсну навалу килимового жучка. Під час паніки, після безрезультатних консультацій із місцевим відділом охорони здоров'я, жителі даної місцевості навіть збиралися на мітинги. На один з них, зневірені, вони запросили місцевого торгівця продукцією фірми "Рентокіл". Цей факт відразу ж використало керівництво фірми. Була організована зустріч мешканців району з ентомологом, співробітником лабораторної фірми. На мітинг зібралося близько 200 чоловік. Місцеве телебачення зняло інтерв'ю з ученим, потім сюжет із дуже фотогенічною домогосподаркою і показало забавний відеоролик про "життя" самого килимового жучка, підготовлений фірмою.

Сюжети прийшлися до смаку кабельному телебаченню, після чого більшість провідних і навіть офіційних газет опублікували матеріали з даної проблеми. Справу завершили передача лондонської редакції Бі-Бі-Сі і Радіо Манчестер, а також журнали "практичний домовласник" і "Зроби сам".

Після проведеної роботи по всій Англії зросли замовлення на знищення килимового жучка навіть там, де його ніколи не було. Своєрідний менталітет англійців призвів до того, що разом із засобами від жучка збільшився у шість разів продаж засобів від молі і зріс попит на іншу продукцію фірми "Рентокіл". Всі склади фірми спорожніли.

Крім розширення обсягу реалізації, почата в потрібний момент кампанія, відіграла значну роль у зміцненні репутації фірми і дозволила їй почати продаж акції на біржі.

Завдання:

1. Скласти схему стекхолдерів фірми "Рентокіл" до проведення кампанії зв'язків із громадськістю.

2. Проаналізуйте, яким чином розширювалася "вторинна" аудиторія фірми під час проведення кампанії?

3.Оцініть (із погляду отриманих знань) ефективність використання громадської думки в інтересах організації.