Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. Мета в стратегічному управлінні

Цільовий підхід в діяльності організації. Сутність цільового підходу. Цільовий підхід як метод координації. Завдання та умови розвитку цільового підходу на сучасному етапі.

Місія, генеральна мета підприємства. Сутність місії фірми та її роль в управлінському процесі. База для розробки місії: коло потреб, сукупність споживачів, продукція, конкурентні переваги. Правила вибору місії підприємства.

Роль, значення, сутність та місце мети у стратегічному управлінні. Сутність і зміст категорії «мета в управлінні». Роль мети в управлінні. Функції цілей. Етапи визначення мети в управлінні. Вимоги до цілей.

Дерево цілей підприємства. Поняття «дерева цілей» організації. Основне правило та вимоги до побудови «дерева цілей». Методи побудови «дерева цілей».

Тема 7. Вироблення стратегії організації

Сутність та зміст поняття «стратегія». Сутність поняття категорії «стратегія». Визначення «стратегії» різними авторами ( А. Чандлер, І. Ансофф, А.Євенко, Б. Карлофф, А. Хакс, Дж. Томпсон та ін.). Фактори, що впливають на зміст стратегії. Рівні стратегічного управління. Стратегічні зони господарювання (СЗГ). Основні етапи вибору стратегії та їх загальна характеристика. Фактори, що впливають на вибір стратегії.

Базисні (еталонні) стратегії розвитку бізнесу. Сутність поняття корпоративної стратегії. Класифікація корпоративних (загальних) стратегій: зростання, стабільності, скорочення діяльності, комбінація вищезгаданих стратегій. Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії.

Загальноконкурентні стратегії. Сутність та поняття бізнес-стратегії. Характеристики загально конкурентних стратегій за М. Портером: лідирування по зниженню витрат, диференціація, фокусування. Конкурентні стратегії за Ф. Котлером та їх характеристика. Конкурентні стратегії за Ф. Котлером та Р. Тернером.

Методи портфельного аналізу. «Портфель» підприємства. Методи «портфельного» аналізу: матриця Бостонської консалтингової групи (матриця BCG), дев’ятисекторна матриця «GE-McKincey» («Дженерал-Елекрик-Мак-Кінсі»), модель ADL-LC, модель Д. Абеля, метод адаптивного пошуку І. Ансоффа.

Функціональні стратегії. Сутність функціональної стратегії підприємства. Характеристика моделей і методів розробки основних функціональних стратегій управління: маркетингової стратегії, стратегії НДПКР (наукових досліджень та розробок), виробничої стратегії, стратегії фінансування, стратегії управління персоналом, стратегії матеріально-технічного забезпечення.

Стратегії конкуренції в епоху глобалізації. Стратегія експорту, стратегія ліцензування, стратегія франчайзингу. Стратегічні альянси.

Тема 8. Сутність стратегічного планування

Сутність стратегічного планування. Сутність поняття «стратегічне планування». Характерні особливості стратегічного планування. Мета та принципи стратегічного планування. Основні завдання стратегічного планування та їх характеристики. Етапи стратегічного планування та їх характеристика. Бар’єри стратегічного планування.

Стратегічний план та стратегічна програма. Стратегічний план як інструмент реалізації стратегій різного типу. Типи стратегічних планів. Структура стратегічного плану. Стратегічна програма та стратегічний проект як інструменти реалізації стратегії.