Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Матриця swot – аналізу поточного стану

Внутрішні сильні сторони

Зовнішні можливості

1.

2.

...

1.

2.

...

Внутрішні слабкі сторони

Зовнішні загрози

1.

2.

...

1.

2.

...

2. Виконати аналіз запропонованої ініціативи, для чого потрібно:

 • охарактеризувати проблеми поточної ситуації, які призвели до появи запропонованої ініціативи;

 • провести SWOT – аналіз запропонованої ініціативи, який бажано подати у вигляді табл. 3.8;

 • охарактеризувати детальніше можливості та загрози, які можуть трапитися підприємству на шляху реалізації ініціативи, і визначити, яким чином воно може ними скористатися (можливостями) або подолати (загрози);

 • описати, які основні переваги матимуть споживачі і підприємство у разі впровадження цієї ініціативи.

Таблиця 3.8

Матриця swot – аналізу запропонованої ініціативи

Внутрішні сильні сторони

Зовнішні можливості

1.

2.

...

1.

2.

...

Внутрішні слабкі сторони

Зовнішні загрози

1.

2.

...

1.

2.

...

Рекомендована література

/7/, /8/, /9/, /14/, /18/

Семінарське заняття № 4

Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу.

Мета в стратегічному управлінні

План заняття

 1. Цільовий підхід в діяльності організації.

 2. Місія, генеральна мета підприємства.

 3. Роль, значення, сутність та місце мети у стратегічному управлінні.

 4. Дерево цілей підприємства.

Навчальні цілі

 1. Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про сутність та зміст категорії «мета в управлінні».

 2. Формування уміння володіти прийомами і методами формулювання місії організації.

 3. Формування уміння використовувати методи побудови «дерева цілей».

Проблемні питання для обговорення

1. Охарактеризуйте роль і значення «місії фірми» в стратегічному управлінні підприємством. На яких засадах формується місія і які ознаки грамотно сформульованої місії? Роль та основні складові місії організації.

2. Охарактеризуйте «цілі в управлінні». Чим вони відрізняються від цілей в інших сферах діяльності людини?

3. Охарактеризуйте основні етапи визначення мети в стратегічному управлінні.

4. Проаналізуйте зв'язок філософії існування, «бачення» та місії організації.

5. Що таке «дерево цілей» і які існують підходи до його побудови? Чому необхідно будувати «дерево цілей» для діяльності підприємства?

Ситуація для аналізу «Створення власної торговельної мережі - шлях до успіху фірми?»

Фірма «ПолФорум» усього за рік стала повноправним учасником ринку морозива в Полтаві, налагодивши виробництво «з нуля» і завоювавши певне коло споживачів. Фірма стала другим після ВАТ «Полтавахолод» виробником мо­розива в місті. Поряд з іншими однією з головних економіч­них проблем є невисокий рівень рентабельності виробниц­тва: прибуток виробника значно нижчий, ніж прибуток торгівлі. Проте, на думку директора, кожен повинен займа­тися своєю справою: виробник - виробляти, торговець -продавати. Із цією думкою не погоджується молодий спеціа­ліст - заступник директора фірми «ПолФорум», який про­понує розгорнути власну роздрібну торговельну мережу. Водночас інший заступник вважає за доцільне створення мережі дилерів, яка б сприяла розвитку власне оптової тор­гівлі фірми. Чи буде торговельна діяльність виробничого підприємства додатково приносити прибуток, чи буде відво­лікати обігові кошти підприємства - це ті стратегічні питан­ня, що потребують вирішення вищим керівництвом фірми. Формування власної торговельної мережі потребує додат­кових грошових коштів, структурних змін на підприємстві, нової кадрової політики. Із метою підвищення ефективності діяльності фірми заступник директора створив ініціативну групу з розробки пропозицій щодо поліпшення діяльності підприємства. Вам, як учасникам ініціативної групи, необхідно розглянути ситуацію, що існує у фірмі, і внести свої пропо­зиції щодо формування власної торговельної мережі.

Завдання:

  1. Сформулюйте місію підприємства «ПолФорум».

  2. Побудуйте «дерево цілей» підприємства «ПолФорум».