Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Цілі ситуаційної вправи

У процесі обговорення цієї ситуації студенти повинні:

1. Зрозуміти проблеми, що виникають унаслідок розробки та впровадження нової стратегії діяльності підприємства або внесення в неї змін та доповнень.

2. З’ясувати, як запропоновані ініціативи впливають на підвищення ефективності діяльності фірми.

3. Навчитися знаходити прийнятні та конструктивні рішення щодо проектування організаційної структури, вирішення питань кадрового забезпечення запропонованих ініціатив.

Ключові запитання для обговорення

Роботу із ситуацією заплановано на три заняття, для її вирішення необхідно обговорити такі ключові запитання:

1. У чому полягає місія підприємства, його основні цілі, яку ринкову нішу воно займає?

2. До якого типу організацій належить фірма „ПолФорум”, у чому полягають її недоліки та переваги?

3. Який тип стратегії пропонують використовувати її директор і його заступники?

4. У чому полягають переваги та недоліки запропонованих ними стратегій розвитку фірми?

5. Охарактеризуйте детальні можливості і загрози, які можуть трапитися підприємству на шляху реалізації ініціативи щодо створення власної торговельної мережі, і визначте, яким чином воно може скористатися можливостями або подолати загрози.

6. Опишіть, які основні переваги матимуть споживачі і підприємство у разі впровадження цієї ініціативи, чи є спільні ознаки між запропонованою ініціативою і тим, що пропонують інші суб’єкти ринку, в чому полягають завдання запропонованої ініціативи.

7. Які організаційні зміни слід здійснити в діяльності фірми для реалізації стратегії щодо формування власної торговельної мережі?

Завдання:

1. Провести дослідження зовнішнього середовища функціонування підприємства «ПолФорум». За результатами проведеного аналізу виявлених груп факторів зовнішнього середовища заповнити таблицю 3.1. Охарактеризуйте механізм впливу факторів середовища на діяльність організації.

Таблиця 3.1

Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на підприємство

Група факторів

Фактор

Прояв (оцінка за 10-бальною шкалою)

1. Економічні

2. Правові

3.

4.

5.

Примітка: оцінка «0» – фактор не проявляється;

оцінка «10» – фактор проявляється найвищою мірою.

2. Провести дослідження проміжного середовища функціонування підприємства «ПолФорум». За результатами проведеного аналізу виявлених груп факторів проміжного середовища заповнити таблицю 3.2. Охарактеризуйте механізм впливу факторів середовища на діяльність організації.

Таблиця 3.2

Фактори проміжного середовища та їх вплив на підприємство

Група факторів

Фактор

Прояв (оцінка за 10-бальною шкалою)

1. Конкуренти

2. Постачальники

3.

4.

5.

Примітка: оцінка «0» – фактор не проявляється;

оцінка «10» – фактор проявляється найвищою мірою.

3. Провести дослідження внутрішнього середовища функціонування підприємства «ПолФорум». За результатами проведеного аналізу виявлених груп факторів внутрішнього середовища заповнити таблицю 3.3. Охарактеризуйте механізм впливу факторів середовища на діяльність організації.

Таблиця 3.3