Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

Рецензія

На курсову роботу студента ___________________________________________________

(прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________

Дніпропетровська державна фінансова академія

за темою ______________________________________________________________________ (назва теми) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Науковий керівник ____________________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

________________________________________________________________________________

Висновки, зауваження, пропозиції наукового керівника, оцінка ______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата

Підпис

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт

Бабенко Анатолій Григорович

Власюк Валерій Євгенович

Дулік Тетяна Олександрівна

Корягіна Тетяна Вікторівна

Лисяк Любов Валентинівна

Падерін Іван Дмитрович

Терещенко Тетяна Євгенівна

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт, видання друге, доповнене. – Дніпропетровськ: ддфа, 2013. – 37 с.

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт розроблені з урахуванням законів України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», відповідно до Держстандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації щодо порядку виконання курсової роботи, збору, систематизації матеріалу, вихідних джерел інформації, літератури, правил оформлення роботи та процедури її захисту.

Підп. до друку ______________ Формат А5 Папір друк.

Ум. друк. арк. 0,45 Тираж ___ Замовлення № ________

30