Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

Додаток б

Зразок індивідуального завдання та календарного плану

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Факультет (навчальний центр) __________________________________________

Кафедра_____________________________________________________________

Дисципліна __________________________________________________________

Напрям підготовки (спеціальність) ______________________________________

Курс___________група_________________________семестр ________________

____________________________________________________________________

Індивідуальне завдання

на курсову роботу студента

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Термін подачі студентом закінченої роботи _____________________________

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання “__” __________ 20__ р.

Науковий керівник

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

(підпис)

Продовження додатку Б

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

за/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання

етапів роботи

Примітка

Студент_________________________

(підпис)

Науковий керівник___________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

“___” __________ 20_ р.