Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учёба / 1290.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
11.77 Mб
Скачать

3.2.3 Transfer Fcn (Передавальна Функція)

Блок Transfer Fcn реалізує передавальну функцію загального вигляду в поліноміальній формі:

. (3.27)

Вхідними параметрами є вектори коефіцієнтів степеневих поліномів чисельника (Numerator) і знаменника (Denominator), упорядковані за зменшенням степенів оператора Лапласа s. Вектор, що складається з (n+1) елементів, задає поліном степеня n. Порядок знаменника повинний бути більшим від порядку чисельника або дорівнювати йому (). Блок має нульові початкові умови.

Коефіцієнти можуть бути введені трьома способами:

1) константами і скалярними змінними, об'єднаними квадратними дужками у вектор;

2) змінною без дужок;

3) змінною або виразом у круглих дужках.

При першому способі в піктограмі блоку відображаються поліноми з коефіцієнтами у вигляді введених констант і змінних при відповідних степенях оператора Лапласа s. Наприклад, введення вектора [1 -2 T 4] відобразиться в блоці як

,

а введення вектора [b0, b1, b2] – як

.

Змінні, що використані в цих векторах, повинні одержати значення в робочому середовищі Matlab до початку процесу моделювання.

При другому способі поліном відображається у вигляді змінна(s). Наприклад, введення num відображається як num(s), введення An – як An(s) та т.і.

При третьому способі Similink шукає значення змінних, які входять до виразу, у робочому просторі Matlab, обчислює значення виразу і відображає його так само, як і при першому способі введення. Наприклад, якщо поліном визначено у діалоговому вікні як (G+B), а змінні G і B визначено в Matlab як G=[4 1 1], B=[0 1 0], то відображення полінома в блоці має вигляд:

4s2+2s +1.

Значення змінних повинне існувати в робочому середовищі в будь-який момент зображення блоку, інакше в піктограмі блоку відобразяться три знаки питання: ???.

Simulink дозволяє визначити передавальну функцію не тільки для систем з один входом та одним виходом, але і для систем з одним входом та декількома виходами. Це досягається введенням чисельника передавальної функції як матриці коефіцієнтів, кількість рядків якої відповідає кількості виходів. Відображення коефіцієнтів чисельника в піктограмі блоку в цьому випадку не підтримується, так що чисельник представляється тільки в загальному вигляді, наприклад, num(s), тобто матриця коефіцієнтів чисельника повинна задаватися тільки ім'ям перемінної без дужок. Якщо блоки, приєднані до вихідного порту такої ланки, не сприймають векторних вхідних сигналів, то отриманий вихідний векторний сигнал необхідно пропустити через блок Demux (Демультіплексор).

3.2.4 Zero-Pole (Нулі-Полюси)

Являє собою ланку загального виду з передавальною функцією (3.22) та такими параметрами:

K – посилення (Gain);

– нулі (Zeros);

– полюси (Poles).

Нулі і полюси можуть мати не тільки дійсні, але і комплексно-спряжені значення. Вони можуть уводитися тими ж трьома способами, що і вектори степеневих багаточленів блоку Transfer Fcn. При відсутності нулів у лінійному блоку параметр Zeros задають пустою матрицею „[]”.

Розглянутий блок не підтримує режим SIMO, тобто не може бути використано, на відміну від ланки Transfer Fcn, для опису лінійної динамічної системи з декількома виходами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Учёба