Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Protokoly standar likuv / Протокол_опортуніст_у_ВІЛ_СНІД_дітей.DOC
Скачиваний:
27
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Вірусний гепатит в. Епідеміологія.

 • ВІЛ-інфіковані діти частіше є інфіковані ВГВ ніж діти не інфіковані ВІЛ.

  • 19% ВІЛ-інфікованих дітей ко-інфіковані ВГВ

  • Рівень інфікованості ВГВ ВІЛ-інфікованих дівчаток в 2 рази вищий ніж середній популяційний рівень

  • Рівень інфікованості ВГВ ВІЛ-інфікованих дівчаток в 7 разів вищий ніж середній популяційний рівень

  • Факторами, які підвищують ризик ко-інфікування ВГВ у ВІЛ-інфікованих дітей, є:

    • вживання внутрішньовенних наркотиків

    • сексуальна активність.

 • Інфікування вірусним гепатитом В може відбуватися вертикальним, горизонтальним та статевим шляхами, при трансфузії інфікованої крові або трансплантації інфікованих органів.

 • Найчастішим шляхом інфікування дітей вірусним гепатитом В є вертикальний:

  • необхідно проводити обстеження вагітних жінок на HВsAg;

  • негативним за HвsAg антигеном жінкам слід проводити визначення в динаміці протягом вагітності, в тому числі перед пологами.

 • Дітям, народженим від ВІЛ-інфікованих матерів ко-інфікованих вірусним гепатитом В, після народження слід провести щеплення вакциною проти гепатиту В протягом перших 12 годин життя. Ревакцинація у віці 1, 2 та 6 місяців.

 • ВІЛ-інфікованих дітей не вакцинованих відразу після народження необхідно вакцинувати якомога раніше.

  • В середньому, лише в 25-35% ВІЛ-інфіковних дітей щеплених проти ВГВ визначаються протективні антитіла у захисних титрах.

  • Діти раннього віку краще відповідають на щеплення.

  • Діти з вищими рівнями CD4+ краще відповідають на щеплення.

  • Щеплені проти ВГВ ВІЛ-інфіковані діти, які не відповіли на повний цикл щеплення утворенням антитіл у захисному титрі мають бути щеплені проти ВГВ додатково.

 • Ризик хронізації гострого вірусного гепатиту В у ВІЛ-інфікованих дітей, як й у неінфікованих ВІЛ залежить від віку:

  • найвищий ризик – 90% у дітей інфікованих на першому році життя

  • у дітей віком 1-5 років – 30%

  • у дітей старших 5 років та підлітків – 6%.

 • Хронічний ВГВ призводить до:

  • цирозу печінки

  • гепатоцелюлярної карциноми

   • у дітей інфікованих при народженні ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми протягом життя складає 50% для чоловіків та 20% для жінок

   • ці дані отримано для осіб не інфікованих ВІЛ.

Клінічні прояви.

 • У більшості дітей з гострим вірусним гепатитом В клінічні прояви відсутні.

 • Клінічні прояви найчастіше супроводжують розвиток хронічного гепатиту цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми.

Діагностика.

 • Визначення HВsAg в крові дитини вказує на те, що вона інфікована ВГВ.

 • Збереження HВsAg в крові дитини понад 6 місяців указує на хронічний гепатит.

 • Визначення антитіл до HВsAg вказує на раніше перенесену інфекцію або на вакцинацію

  • проективні антитіла, які попереджають розвиток захворювання;

  • відсутність цих антитіл у щепленої дитини вимагає проведення додаткового щеплення.

 • Визначення HВеAg антигену вказує на активну реплікацію ВГВ.

 • Визначення ДНК ВГВ указує на реплікацію збудника:

  • якісне визначення достатнє для діагностики;

  • кількісне – використовується для визначення відповіді на лікування.

 • Біопсія печінки.

  • Єдиний засіб достовірно оцінити ступінь морфологічного ураження печінки.

  • Дозволяє остаточно визначити діагноз.

  • Визначити наявність показів до проведення терапії.

 • Підвищені рівні АЛТ вказують на наявність цитолізу:

  • можуть мати поза печінкове походження;

  • не відбивають ступінь морфологічних змін.

 • При проведенні обстеження ВІЛ-інфікованого ко-інфікованого вірусним гепатитом у хворого з підвищеними рівнями трансаміназ слід розглядати інші причини гіпертрансфераземії (інші збудники гепатитів, медикаментозна токсичність).

Лікування і нагляд:

 • Всім дітям старше 2 років з хронічним вірусним гепатитом В показано щеплення проти вірусного гепатиту А.

 • Покази до проведення специфічної терапії ВГВ у ВІЛ-інфікованих дітей аналогічні дітям, які не інфіковані ВІЛ:

  • підвищені рівні АЛТ (щонайменше в 2 рази вище верхньої межі норми);

  • наявність ознак реплікації ВГВ;

  • ознаки хронічного гепатиту в біоптаті печінки.

 • Мета, які досягається при проведенні лікування:

  • покращення гістології печінки;

  • зменшення (нормалізація) рівнів трансаміназ;

  • припинення реплікації ВГВ;

   • зникнення з крові ДНК ВГВ;

   • конверсія HВеAg/антитіла до HВеAg;

  • зникнення HВsAg (одужання).

 • Для лікування ВГВ у ВІЛ-інфікованих дітей використовуються такі ж препарати як для лікування дітей не інфікованих дітей.

  • На сьогоднішній день відсутні результати контрольованих досліджень з ефективності лікування ВГВ у ВІЛ-інфікованих дітей.

  • Екстраполюючи дані отримані в дорослих можна прогнозувати меншу ефективність специфічної терапії ВГВ у ВІЛ-інфікованих дітей ніж у дітей не інфікованих ВІЛ.

 • Враховуючи, що антиретровірусний препарат ламівудин також здатен пригнічувати реплікацію ВГВ, ВІЛ-інфікованим дітям ко-інфікованим ВГВ при призначенні ВААРТ доцільно обирати схеми в які би входив цей препарат.

 • У випадку неефективності використання препаратів інтерферону альфа в лікуванні хронічного ВГВ у дітей можливе використання препаратів інтерферону бета.

Література.

  1. Azam A-Z., Vial Y., Fawer C-L. et al. Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection // Obstet Gynecol.– 2001.– V.97.– P.443–448.

 1. Bartlett J.G. Pocket Guide to Adult HIV/AIDS Treatment (January 2005).– Johns Hopkins University.– 2005.– 80p.

 2. Benson C.A., Kaplan J.E., Masur H., et al. Treating Opportunistic Infections Among HIV-Infected Adults and Adolescents (Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association/Infectious Diseases Society of America)

 3. Boppana S.B., Fowler K.B., Britt W.J. et al. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection in infants born to mothers with preexisting immunity to cytomegalovirus // Pediatrics.– 1999.– V.104.– P.55–60.

 4. Jara P., Resti M., Hierro L., et al. Chronic hepatitis C virus infection in childhood: clinical patterns and evolution in 224 white children // Clin Infect Dis.– 2003.– V.36.– P.275–280.

 5. El-Kamary S.S., Serwint J.R., Joffe A., et al. Prevalence of hepatitis C virus infection in urban children // J Pediatr.– 2003.– V.143.– P.54–59.

 6. Ferrero S., Lungaro P., Bruzzone B.M., et al. Prospective study of mother-to-infant transmission of hepatitis C virus: a 10-year survey (1990–2000) // Acta Obstet Gynecol Scand.– 2003.– V.82.– P.229–234.

 7. Moscicki A-B., Ellenberg J.H., Vermund S.H., et al. Prevalence of and risks for cervical human papillomavirus infection and squamous intraepithelial lesions in adolescent girls: impact of infection with human immunodeficiency virus // Arch Pediatr Adolesc Med.– 2000.– V.154.– P.127–134.

 8. Mofenson L.M., Oleske, J., Serchuck L., et al. Treating Opportunistic Infections Among HIV-Exposed and Infected Children (Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the Infectious Diseases Society of America)