Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зміст.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
182.78 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені м. П. Драгоманова

кафедра теорії та методики навчання прородничо-географічних дисциплін

Курсовий проект (робота)

з фізичної географії

на тему: « Екологічні проблеми країн Латинської Америки ».

Студентки 5 курсу ГП групи

напряму підготовки 6.040104

спеціальності: Географія

(практична психологія)

Іскендерової Лесі Миколаївни

Керівник: Захарій Наталія Володимирівна

Національна шкала _________________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS_____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Київ – 2013 рік

Зміст

 

Вступ______________________________________________________3 

 

1. Фізико-географічний опис ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ___________4      

1.1. Основні закономірності природних умов

ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ __________________________________4-8       

1.2. Основні закономірності природних ресурсів

Латинської Америки______________________________________ 8-11 

 

2. Екологічні проблеми КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ________12     

2.1. Передумови формування екологічних проблем____________12-15

3. Шляхи вирішення екологічних проблем

ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ____________________________ 16-17

4. Використання теми курсової роботи у шкільному курсі_________18

4.1  Розробка уроку______________________________________ 19-23

 

Висновки_________________________________________________  24    

 

Список використаної літератури____________________________25-27

 

ВСТУП

Актуальність теми полягає у ліквідації глобальної екологічної кризи, що є на сьогодні найважливішим завданням людства.

Об'єктом дослідження є материк Латинська Америка та прояв глобальних екологічних проблем .

Предметом дослідження є сутність глобальних екологічних проблем Північної Америки та шляхи їх подолання. Метою дослідження є аналіз екологічних уроків минулого і теперішнього, розкрити суть глобальних екологічних проблем на материку Латинська Америка і можливі варіанти їх вирішення. Виходячи з поставленої мети, об'єкта і предмета дослідження необхідно вирішити наступні завдання: -розкрити загальну характеристику материка Латинська Америка; -прослідкувати прояв глобальних екологічних проблем на материку; -показати шляхи вирішення глобальних екологічних проблем на материку. Методологічна основа дослідження. У роботі використовувались як загальнонаукові, так і методи науковогодослідження: системного аналізу та логічного узагальнення - при розробці теоретичних і методичних питань визначення, як важливого чинника відтворювального процесу, визначення принципів раціонального використання природних ресурсів регіону. Структура курсової роботи складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.