Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ_студентам_04_а.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.08.2019
Размер:
91.65 Кб
Скачать

Зміст практичних занять курсу

Тема І. Природа, сутність, функції та будова мови.

Походження і розвиток мови.

Мета:

1) ознайомити студентів з природою, сутністю, функціями та будовою мови, дати визначення цих понять;

2) розглянути проблему походження мови; розвиток та функціонування мов у різні історичні епохи.

Питання до обговорення.

1. Мовознавство як наука. Типи мовознавства.

2. Методи дослідження мови.

3. Аспекти і школи сучасного мовознавства.

4. Мова і мислення. Психолінгвістика.

5. Мова знакова система.

6. Мова і мовлення.

7. Структура і система мови

8. Закономірності розвитку мов.

9. Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи.

10. Споріднені мови. Мовна сім'я, група. Мовні союзи.

11. Генеалогічна класифікація мов.

Література:

а) основна: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20

б) додаткова: 2, 3, 4, 16, 18, 19

Письмові роботи.

Словник до теми

Карта розташування мовних сімей та груп. (з коментарями на окремому аркуші)

Дерево Індоєвропейської сім'ї мов (намалювати)

Конспект: Походження мови. Гіпотези про походження мови.

Конспект: Школи мовознавства.

План:

1. Женевська школа

2. Йельська школа

3. Казанська школа

4. Копенгагенська школа

5. Московська школа

6. Пражська школа

7. Амеріканська школа структуралізма

8. Амеріканські школи дескриптивної лінгвістики

9. Лондонська школа

Реферат: Сучасні лінгвістичні теорії.

План: 1. Психолінгвистика

2. Когнітивістика

3. Структуралізм

Тема II. Фонетика і фонологія.

Мета:

1) визначити основні акустичні поняття стосовно звуків людської мови; ознайомити студентів з будовою мовленнєвого апарату, роботою його складових частин, виявити найбільш типові ознаки голосних і приголосних звуків;

2) ознайомити з фонетичним членуванням мовленнєвого потоку, його основними одиницями та засобами; дати визначення фонеми, її ознак, фонологічної системи.

Питання до обговорення.

1. Фонетика як лінгвістична дисципліна.

2. Три аспекти вивчення звуків.

3. Фізичний аспект у характеристиці звуків.

4. Фізіологічний аспект у вивчення звуків.

5. Класифікація голосних.

6. Класифікація приголосних.

7. Позиційні зміни.

8. Комбінаторні зміни.

9. Транскрипція та транслітерація.

10. Практичні завдання і вправи.

11. Фонетичне членування мовного потоку.

12. Склад, наголос, інтонація.

13. Поняття фонеми. Диференційні та інтегральні ознаки фонем.

14. Позиції фонем. Варіанти фонем. Фонологічна система.

15. Практичні завдання і вправи.

Література:

а) основна: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 20

б) додаткова: 1, 2, 4, 5, 11,18

Письмові роботи.

Словник до теми

Конспект: Орфографія. Основні принципи правопису.

Конспект: Мова і письмо. Етапи розвитку письма. Алфавіт. Графіка.

Реферат: Контрастивна лінгвістика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.