Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Зміст

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
31.74 Кб
Скачать

Морозюк С.С., Кустовська А.В., Журавель Н.М.

Систематика

судинних рослин

Курс лекцій

Київ – 2008

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9

засідання кафедри ботаніки

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

від 16 квітня 2008 року

СЛУХАЛИ:

доповідь к. б. н., професора кафедри ботаніки Морозюк Світлани Сергіївни щодо представлення до друку навчального посібника «Систематика судинних рослин. Курс лекцій» (автори Морозюк С.С., Журавель Н.М., Кустовська А.В.)

УХВАЛИЛИ:

навчальний посібник «Систематика судинних рослин. Курс лекцій» (автори Морозюк С.С., Журавель Н.М., Кустовська А.В.) рекомендувати до друку у видавництві НПУ імені М.П. Драгоманова.

Завідувач кафедри ботаніки доц. Чорний І.Б.

Секретар кафедри Журавель Н.М.

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………………2

Тема 1. Вступ ……………………………………………………………………3

Тема 2. Вищі спорові рослини. Мохоподібні – гаметофітна лінія розвитку вищих спорових рослин ………………………………………………………10

Тема 3. Спорофітна лінія еволюції судинних рослин 24

Тема 4. Відділ Хвощеподібні або Еквізетофіти (Equisetophyta)………...…41

Тема 5. Відділ Папоротеподібні, або Поліподіофіти (Polypodiophyta) 49

Тема 6. Відділ Сосноподібні (Pinophyta) або Голонасінні

(Gymnospermae) ……………………………………………...………………….63

Тема 7. Репродуктивні органи магноліофітів. Квітка ……………...……..82

Тема 8. Плід: будова, функції і значення ……...……………………………94

Тема 9. Насінина покритонасінних і особливості її будови 104

Тема 10. Клас Магноліопсіди (Magnoliopsida). Підклас Магноліїди (Magnoliidae) …………………………………………………………………..113

Тема 11. Підклас Ранункуліди (Ranunculidae) ……………………………122

Тема 12. Підклас Каріофіліди (Caryophyllidae) ……………………………140

Тема 13. Підклас Гамамелідіди (Hamamelididae) …………………………151

Тема 14. Підклас Діленіїди (Dilleniidae)…………………………………….160

Тема 15. Підклас Розіди (Rosidae) …………………………………………..178

Тема 16. Підклас Ламііди (Lamiidae )……………………………………….199

Тема 17. Підклас Астеріди (Asteridae) ……………………………...………210

Тема 18. Клас Ліліопсіди (Liliopsida) або Однодольні (Monocotyledones): загальна характеристика і класифікація …………………………………216

Тема 19. Підклас Лілііди (Liliidae) ………………………………………….221

Тема 20. Підклас Ареціди (Arecidae) ……………………………………….239

Список рекомендованої літератури ………………………………………..248

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.