Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
80.91 Кб
Скачать

Зміст семінарських занять Семінарське заняття №1. Тема: Князівства Північно-Східної Русі в період феодальної роздробленості.

(2 години)

План

1. Передумови виникнення давньоруської феодальної держави. Русь в IX−XІІ ст.

2. Князівства Північно-Східної Русі в період феодальної роздробленості:

а) Володимиро-Суздальське, Володимирське, Тверське, Московське, Суздальсько-Нижегородське, Рязанське князівства.

3. Феодальне господарство в XIV−XV ст.

4. Політичний лад і управління.

Теми рефератів:1. Олександр Невський – полководець.

2. Дмитрій Донський – політичний діяч.

Контрольні завдання до семінарських занять

1. На які землі розпалось Велике князівство Володимирське

2. Назвати особливості феодального господарства в XIV-XV ст.

3. Охарактеризувати політичний лад і управління князівства Північно-Східної Русі в період феодальної роздробленості.

Методичні рекомендації до семінарських занять

Розкриваючи питання семінарського заняття, насамперед необхідно, з’ясувати сутність поняття „історії”, чітко розмежувати його розуміння як розповіді про минуле і як науки. Назвати та узагальнено охарактеризувати самостійні галузі історичного значення (історія економічна, політична, соціальна, громадянська, воєнна, історія держави і права тощо). Функції історичної науки (пізнавальна, практично-політична, світоглядна, виховна). Вказати типи цивілізацій в суспільно-історичному процесі. Розкрити еволюцію Давньої Русі в світовому соосуспільстві цивілізацій: проблема розвитку національних держав в Західній Європі та виникнення державності у слов’ян. Політичний зміст норманської теорії.

Київська Русь: тенденції становлення цивілізацій в руських землях. Політичний устрій Київської Русі. Історичне значення прийняття християнства.

З’ясувати тенденції формування феодального законодавства − „Руська Правда”. Розвиток землеробства і розвиток міст на Русі. Еволюція феодальної землевласності. Розкрити причини соціально-економічних і політичних передумов феодальної роздрібленості, її наслідки. Політичні та культурні зв’язки між руськими землями.

Монголо-татарська навала її соціально-економічні та політичні наслідки. Русь і Золота Орда.

Джерела

 1. Акти соціально-економічної історії Північно-Східної Русі кінця ХІV – початку ХVІ ст. – М., – Л., 1952 – 1964. – Т.1 – 3.

 2. Полное собрание русских летописей. – Спб. – М., – Л., 1841 – 1982. – Т. 1 – 3.

 3. Хрестоматия по истории СССР XVI – XVII ст. – под редакцией А.А. Зимина. – М., 1962.

Література

 1. Греков И.Б. Мир истории: Русская земля в XIII − XV вв. – М., 1986. – 333с.

 2. Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России в XV в. – М., 1991. – С.69-79.

 3. Казакова Н.А. Из истории сношений Новгорода с Гонзой в XV //Исторические записки. – М., 1949. – Т.28. – С.111-132.

 4. Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. – М., 1987. – Т.1: Курс русской истории до XIV в. – М., 1987. – 430 с.

 5. Копанев А.И. О “куплях” Ивана Калиты //Исторические записки. – М., 1996. – Т.20. – С.24-38.

 6. Черепнин Л.В. Происхождение собрания договорных грамот Новгорода с князьями XIII – XV веков // Исторические записки. – М., 1946. – Т.19. – С.215-234.

 7. Борисов Н. Иван Калита //Родина. – 1993. – N10. – С.7-12.

 8. Борисов Н.С. Московские князья и русские митрополиты XIV в. //Вопросы истории. – 1986. – N8. – С.30-44.

 9. Воронцов-Вельяминов Б.А. Отмена института тысяцких и судьба Протасьевичей. XIV в. //Вопросы истории. – 1981. – N7. – С.167-170.

 10. Кизилов Ю. Городской строй России XIV – XV вв. в сравнительном историческом аспекте //Вопросы истории. – 1982. – N12. – С.20-.

 11. Кучкин В.М. Итоги реставрации духовных грамот Ивана Калиты //Отечественная история. – 1992. – N6. – С.62-70.

 12. Лурье Я.С. Русь XV века: отражение в раннем и независимом летописании //Вопросы истории. – 1993. – N11-12. – С.3-17.

 13. Сахаров А.М. Изучение социально-економической основы объединения русских земель в советской исторической литературе //История СССР. – 1976. – N6. – С.72-93.

 14. Семенченко Г. Кредиторы удельных князей Московского дома в конце XV – начале XVI века //Вопросы истории. – 1982. – N11. – С.84-94.

 15. Хандорин В. Дуэль /XIV в./ //Родина. – 1993. – N10. – С.87-93.

 16. Холопов Б. Скорлупа мифа и зерно истины: /Иван Калита/ //Дружба народов. – 1997. – N2. – С.160-164.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]