Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

LK-SEDAK-2009-62-L-pech

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
5.31 Mб
Скачать

6.Виконання аварійних заявок, тобто провадження робіт по запобіганню та локалізації аварій, а т.ч. заявок, що надходять від районних експлуатаційних ділянок, персонал яких виконує основний обсяг аварійно-диспетчерських робіт у сільській місцевості.

7.Облік і аналіз заявок на несправність елементів систем газопостачання, розробка пропозицій, спрямованих на їх скорочення.

8.Оформлення технічних актів на аварії й нещасні випадки.

9.Інструктаж населення та інших споживачів газу про необхідність негайної інформації АДС про несправності, що з'явилися, елементів системи газопостачання й при виявленні запаху газу.

10.Координація робіт, виконуваних разом з персоналом районних експлуатаційних ділянок, по прийому й виконанню аварійних заявок, що надходять від населення та інших споживачів газу, розташованих у зоні діяльності газового господарства відповідно до плану локалізації й ліквідації аварій.

Відповідальність працівників служби

Працівники аварійно-диспетчерської служби відповідають за :

-чітку й безперебійну роботу;

-знання й строге дотримання працівниками служби посадових інструкцій по охороні праці, правил безпеки систем газопостачання України;

-організацію і якісне виконання робіт з ліквідації витоків газу;

-дотримання трудової й виробничої дисципліни персоналом служби;

-виконання правил протипожежної безпеки, охорони праці.

Служба по обслуговуванню й експлуатації ГРП, ШРП і ГРУ

Служба є структурним підрозділом філії й перебуває в безпосереднім підпорядкуванні головного інженера філії;

В своїй діяльності служба керується "Правилами безпеки систем газопостачання України", "Правилами технічної експлуатації", наказами, СНиП та ДБН.

Основні завдання служби:

-Забезпечення безперебійного і безаварійного газопостачання споживачів;

-Організація й виконання ремонтних, монтажних і газонебезпечних робіт в строгій відповідності з існуючими Правилами, СНиП та ДБН;

81

-Дотримання охорони праці й протипожежної безпеки.

Функції служби:

-Забезпечувати безперебійне газопостачання споживачів;

-Виконує поточний ремонт, технічне обслуговування устаткування ГРП (ГРУ), ШРП і перевірку параметрів спрацьовування ПСК і ПЗК;

-Технічний огляд об'єктів газопостачання;

-Забезпечує технічний нагляд за будівництвом об'єктів газопостачання з метою забезпечення якості будівництва;

-Проводить технічне навчання працівників служби.

-Робить сезонне включення й відключення опалювальних приладів на ГРП із наступним виконанням СТО.

-Робить перевірку контрольно-вимірювальних приладів у встановлені правилами й затверджені графіками строки.

Служба експлуатації газопроводів, споруд на них, дворових вводів і ВБГО

Загальні положення:

-У своїй діяльності служба керується чинним законодавством, нормативними документами, наказами й інструкціями вищестоящих організацій, Правилами безпеки систем газопостачання України, СНиП, ДБН.

-Служба здійснює свою роботу відповідно до перспективних і поточних планів, затвердженими головним інженером, і проводить її відповідно з іншими структурними підрозділами.

Основні завдання служби:

-Забезпечення безпечного й безаварійного постачання природним газом всіх споживачів.

-Організація виконання робіт і розробка планів експлуатаційної діяльності, спрямованих на забезпечення безпеки й безаварійної експлуатації газового господарства.

-Організація й виконання ремонтних, монтажних, газонебезпечних робіт у строгій відповідності з діючими "Правилами безпеки систем газопостачання України" і СНиП, ДБН.

-Організація й забезпечення безпечної й безаварійної експлуатації підземних надземних газопроводів і споруд на них, внутрішньобудинко-

82

вих газопроводів і внутрішньобудинкового газового устаткування житлових будинків, підприємств комунально-побутового призначення.

Функції служби:

-Складання річних, місячних планів, графіків по виконанню планового технічного й експлуатаційного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

-Виконання робіт із приєднання новоспоруджених, капітально відремонтованих і реконструйованих газопроводів до діючих і пуску газу;

-Проведення робіт з ліквідації закупорок аварій на газопроводах і споруд на них.

-Організація й проведення газонебезпечних робіт з видачею нарядудопуску й ведення журналу реєстрації нарядів на виробництво газонебезпечних робіт відповідно до наказу по філії.

-Виконання планового й позапланового технічного обслуговування, сезонного технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів і газового устаткування житлових будинків, суспільних будинків і підприємств побутового та комунального призначення.

-Здійснення технічного нагляду за будівництвом мереж і споруд на них внутрішньобудинкових газопроводів і монтажем газового устаткування на об'єктах газопостачання.

-Участь у комісії із приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів газопостачання.

-Контролює стан газового устаткування й газопроводів промислових, комунально-побутових об'єктів, закріплених за службою, відповідність їх "Правилам безпеки систем газопостачання України".

-Видача дозволу на проведення земляних робіт поблизу діючих газопроводів і споруд на них.

-Розробку та здійснення заходів щодо охорони праці й протипожежної безпеки при виконанні робіт.

Права служби:

-Вимагати надання відповідних документів, інформації від організацій і населення, що споживають природний газ у закріпленій за службою ділянці.

83

-Складати акти приписання й листи на керівників підприємств, власників домоволодінь і газифікованих об'єктів, не виконуючих або порушуючих вимоги "Правил безпеки систем газопостачання України" і СНиП, ДБН.

-За узгодженням з керівництвом філії робити відключення споживачів від системи газопостачання у випадку порушення вимог ПБСГУ, ДБН і дебіторську заборгованість.

Призначення та основні функції дільниці газопостачання

1.Дільниця газопостачання є структурним підрозділом філії і перебуває в безпосереднім підпорядкуванні начальника філії, методичному керуванні головного інженера філії, заступника начальника з питань газопостачання, заступника начальника з економічних питань і комерційної діяльності.

2.Дільниця газопостачання очолюється начальником, що призначається і звільняється з посади начальником філії за узгодженням із правлінням ВАТ.

3.Структура й чисельність працівників дільниці визначається штатним розкладом філії, що затверджується Наглядовою радою ВАТ.

4.У своїй діяльності дільниця газопостачання керується чинним законодавством, наказами, розпорядженнями й вказівками філії ВАТ і вищих організацій, законом України "Про охорону праці", Правилами безпеки систем газопостачання України.

Основні завдання дільниці газопостачання:

1.Забезпечення безпечного й безперебійного постачання природного газу підприємствам, організаціям і населенню у відповідності до укладених договорів і обсягах виділених ресурсів.

2.Забезпечення повноти розрахунків споживачів за спожитий природний газ і його транспортування.

3.Забезпечення обліку природного газу всіх категорій споживачів у відповідності до діючих нормативних документів.

4.Здійснення заходів щодо недопущення комерційних втрат природного газу й достовірного обліку технологічних втрат.

5.Виконання запланованих заходів щодо поліпшення умов праці й забезпечення його безпеки.

84

6.Виконання робіт з розвитку й удосконалення систем газопостачання.

7.Виконання інших видів діяльності з метою одержання доходу.

Функції дільниці газопостачання:

1.Розробка проектної документації на газифікацію житлових будинків відповідно до діючих нормативів.

2.Технічний нагляд за будівництвом газопроводів і споруд на них.

3.Узгодження дозволів на проведення земляних робіт поблизу діючих газопроводів і споруд на них.

4.Участь у роботі комісії філії по прийому до експлуатації газопроводів.

5.Здійснення пуску газу в газопроводи, внутрішньобудинкове газове устаткування, котельні й комунально-побутові об'єкти, проведення пусконалагоджувальних робіт.

6.Виконання монтажних робіт з газифікації об'єктів і систем газопостачання.

7.Будівництво, ремонт і очищення димових і вентиляційних каналів.

8.Ведення архіву виконавчо-технічної документації.

9.Організація пропаганди безпечного використання газу в побуті й навчання населення правилам користування газовими приладами.

10.Організація раціоналізаторської роботи.

11.Обслуговування й ремонт газопроводів і споруд на них.

12.Своєчасне технічне обслуговування і ремонт внутрішньобудинкового газового устаткування й оснащення комунально-побутових об'єктів.

13.Забезпечення правильності ведення технічної документації при експлуатації та ремонті.

14.Виконання планів локалізації і ліквідації можливих аварій у системах газопостачання.

15.Організація й проведення тренувальних навчань.

16.Організація роботи аварійно-відновлювальної служби.

17.Прийом і виконання аварійних заявок і заявок про несправності елементів систем газопостачання цілодобово, включаючи вихідні й святкові дні.

18.Виявлення й усунення аварійних ситуацій у системах газопостачання.

19.Здійснення зв'язку з газорозподільними станціями (ГРС) по прийому газу й забезпеченню його транспортування до споживачів.

85

20.Виконання регулювання режимів роботи газових мереж у відповідності до нормативних документів.

21.Контроль споживання природного газу споживачами відповідно до

виділених добових і місячних лімітів.

22. Відключення споживачів у випадку порушення ними лімітної дисципліни, несвоєчасності розрахунків за природний газ і послуг з його транспортування, порушення "Правил безпеки систем газопостачання України".

23.Контроль за комерційними вузлами обліку газу споживачів, щодо відповідності їх вимогам діючих норм.

24.Виконання робіт з недопущення наднормативних втрат природного газу.

25.Забезпечення своєчасних і в повному обсязі розрахунків споживачів за природний газ і його транспортування.

26.Виконання робіт з установки в споживачів приладів обліку газу.

27.Організація робіт із прийому споживачів газу.

Структурна схема дільниці наведена на рис.1.19.

Рис.1.19 - Структурна схема дільниці

5.2. Структура типової системи регіонального газопостачання

Сучасні системи газопостачання природним газом міст, областей, селищ і промислових підприємств являють собою складний взаємозалеж-

86

ний комплекс газопроводів різних тисків, газорозподільних станцій (ГРС), проміжних регуляторних пунктів (ПРП), газорегуляторних пунктів (ГРП) і установок (ГРУ). Крім цього система включає устаткування мереж, систему очищення та одоризації газу, систему зв'язку і телекерування, апаратуру обліку споживання природного газу (промислових і побутових газових лічильників).

Система газопостачання повинна забезпечувати безперебійну подачу газу споживачам, бути безпечною в експлуатації, надлишковою, тобто передбачати можливість відключення окремих її елементів з метою профілактики або в аварійних ситуаціях.

У даний час однією з найважливіших проблем є установка побутових газових лічильників для населення із стовідсотковим охопленням всіх абонентів.

Основним елементом систем газопостачання є газові мережі, які класифікують за певними ознаками.

Тиск газу в газопроводі залежить від призначення останнього:

-низький тиск до 5000 Па (0,05 кгс/см2), що забезпечує подачу газу комунально-побутовій групі споживачів (житло, дрібні комунальні підприємства й т.ін.).

-середній тиск від 0,05 до 3 кгс/см2 – забезпечує подачу газу через ГРП на крупні промислові підприємства;

-високий тиск від 3 до 12 кгс/см2 – забезпечує подачу газу через ГРП на підприємства, технологічні процеси яких вимагають застосування газу такого тиску.

Тиск газу вимірюють в різних одиницях; найбільш розповсюджене

вимірювання в Па, Бар, кгс/см2, атм. і т.д.

У газових розподільних мережах населеного пункту може бути один тип тиску (наприклад, низький тиск), або кілька типів - середній і низький тиск, високий і низький і т.п. Залежно від цього розрізняють наступні системи розподілу газу:

-одноступінчаста, при якій розподіл і подача газу споживачам здійснюються тільки під одним тиском;

-двоступінчаста, що передбачає подачу газу від загальноміських ГРС до ГРП по газопроводах високого або середнього тиску, а від районних ГРП до споживачів по газопроводах низького тиску;

87

-триступінчата (багатоступенева), що поєднує в собі газопроводи високого, середнього і низького тисків. Високий тиск звичайно використовують для забезпечення газопроводів середнього тиску через головні ПРП, а також, як було сказано вище, для подачі газу великим промисловим підприємствам.

Крім зазначених основних систем, можлива і їхня комбінація. Система газопостачання (рис. 1.20) являє собою багатоступеневу

(ієрархічну) структуру, що має розподільну мережу тієї чи іншої складності на кожному рівні ієрархії. Рівні зв'язані між собою регуляторами тиску газу (ГРС, ПРП, ГРП), що забезпечують заданий режим у розподільній мережі нижнього рівня.

Аналіз складу споживачів за їхньою належністю до рівнів ієрархії показує, що з розподільних мереж верхніх рівнів (1-го, 2-го) споживають газ найбільш великі з них (промислові підприємства, ТЕЦ та ін.). Розподільні мережі низького тиску (3-й рівень) забезпечують в основному комунально-побутову групу споживачів.

5.3.Основні елементи системи газопостачання великого міста

йобласті

Розглянемо ВАТ (відкрите акціонерне товариство) як об'єкт управління з метою уточнення загальної функціональної схеми автоматизованого керування регіональною газовою мережею. Виділення об'єкта із середовища і виявлення керованих змінних здійснюються з погляду заданої мети керування.

Основна мета керування ВАТ в нормальних умовах полягає у забезпеченні газом потреб споживачів, які безупинно змінюються, тобто в забезпеченні найбільш повної відповідності між станами об'єкта управління і навколишнього середовища в часі.

Як об'єкт керування ВАТ можна віднести до складних систем. Воно характеризується такими особливостями:

-територіальною просторістю;

-дворівневим принципом керування;

-наявністю у своєму складі виробництв з безупинним і дискретним характером;

88

-великим числом параметрів і змінних;

-твердими вимогами до надійності роботи;

-розмаїтістю елементів системи і важкою доступністю до деяких з них;

-безупинною змінюваністю структури системи і станів її елементів у часі;

-відсутністю в існуючих системах газопостачання засобів автоматичного збору і передачі інформації;

-наявністю великого числа людей у контурі керування;

-необхідністю функціонування в умовах дефіциту цільового продукту.

Рис.1.20 − Система газопостачання

З погляду на специфіку ВАТ як об'єкта управління його доцільно подати у вигляді шести типів підсистем:

1.підсистема постачання природним газом;

2.підсистема постачання зрідженим газом;

89

3.підсистема будівельних робіт;

4.ремонтне обслуговування (технічна експлуатація);

5.організаційно-економічна підсистема;

6.адміністративна підсистема.

Взаємозв'язок між підсистемами поданий на рис.1.21.

ДК ―ГазУкраїни‖ НАК ―Нафтогаз‖

Керуюча система 3-го рівня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I10

 

 

 

 

 

 

U10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна підсистема .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I5

 

 

 

 

 

 

Керуюча система 2-го рівня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газові

 

 

I6

 

U 6

 

I7

 

U 7

 

I8

 

U 8

 

 

I

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промисли,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

с

газові

 

Керуюча

 

 

 

Керуюча

 

 

Керуюча

 

 

 

Керуюча

 

 

 

 

 

 

 

п

заводи,

 

підсистема

 

підсистема

 

 

підсистема

 

 

 

підсистема

 

 

Організаційно-

 

 

о

магістральні

 

1-го рівня.

 

 

1-го рівня

 

 

1-го рівня

 

 

 

 

 

1-го рівня.

 

 

 

економічна

 

 

ж

трубо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підсистема

 

 

и

проводи

I

1

U

1

 

I2

 

U 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I3

 

U 3

 

I4

 

U 4

 

 

 

 

 

 

 

 

X1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсистема

 

Підсистема

 

 

 

 

 

 

 

 

Y5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постачання при-

 

постачання

 

 

Підсистема

 

 

 

Підсистема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родним газом

 

зрідженим газом

 

будівельних

 

 

 

ремонтного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робіт

 

 

 

 

обслуговуванняя

 

 

Y5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Y1

Y41 Y31

Y2

Y2

X

2

Y2

Y

X

3

 

Y3

 

Y

X

4

Y 4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

5

 

3

3

 

 

5

4

 

5

 

 

Y2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1

 

 

 

 

 

Хімічні й нафтохімічні підприємства, нафтопереробні

 

 

Матеріально-технічне постачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заводи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали, арматура, труби, обладнання, проектно-кошторисна документація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення:

 

 

 

 

 

 

се р е д о ви щ е

 

 

 

 

 

 

с и с т е м а , п і д с и с т е м а .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.21 − Система газопостачання як об'єкт управління

При вирішенні завдань автоматизованого управління ВАТ, до навколишнього середовища відносять постачальників природного і зрідженого газу, будматеріалів, устаткування, запчастин, проектно-конструкторські організації, споживачів газу, а також керуючі органи, які не входять до складу ВАТ. Стан навколишнього середовища характеризується можливим рівнем споживання газу споживачами і керуванням вищих органів. Виходячи з функціонального призначення підсистем, їх можна розділити на три типи:

-основні (підсистема постачання природним газом, підсистема постачання зрідженим газом);

-допоміжні (підсистема будівельних робіт, підсистема ремонтного обслуговування);

-керуючі (організаційно-економічна й адміністративна підсистеми).

90

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]