Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

LK-SEDAK-2009-62-L-pech

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
5.31 Mб
Скачать

3.Організовувати контроль якості зварених з'єднань газопроводів і ємкостей, що працюють під тиском фізичними і руйнівними методами контролю.

Технічне управління.

Склад:

1.Технічна група

2.Конструкторське бюро

Технічна група:

1.Перспективне планування проектування і будівництва магістральних газопроводів - відгалужень і АГРС і газифікації населених пунктів області.

2.Участь у розрахунках потреб підприємства в оснащенні, підготовці заявок на запчастини, оснащення, нову техніку й т.д.

3.Підготовку, видачу й узгодження технічних умов на проектування систем газопостачання нових населених пунктів і паливноспоживаючих установок.

4.Організацію і проведення пропаганди з безпечного користування газом у побуті за допомогою печатки, радіо і телебачення.

Конструкторське бюро:

1.Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію, капітальний і поточний ремонт окремих об'єктів газопостачання, електропостачання, електрохімічного захисту від блискавки.

2.Виконання проектних робіт з газифікації.

Відділ головного метролога.

Проводить роботи з метрологічного забезпечення виробництва. У структуру відділу метрології входять:

1.Лабораторія по дослідженню якості газу.

2.Лабораторія по калібруванню і ремонту СІ тиску.

3.Лабораторія по перевірці газових побутових лічильників.

4.Лабораторія по метрологічному забезпеченню автотранспорту.

5.Лабораторія по перевірці промислових газових лічильників.

1. Лабораторія по дослідженню якості газу.

Загальні завдання і функції.

71

1.Виконує роботи з дослідження якості зрідженого газу, що поставляється різними постачальниками, з метою перевірки відповідності якості газу вимогам ГОСТ 20448-90.

2.Лабораторія виконує роботи з дослідження якості природного газу на наявність у ньому одоранту й вологи, видає філіям протоколи за

результатами досліджень.

2.Лабораторія по ремонту й калібруванню СІ.

Загальні завдання і функції.

1.Виконує роботи з ремонту й калібрування СІ тиску (манометрів, напоромірів), які використовуються на об'єктах газопостачання.

2.За результатами ремонту й калібрування СІ тиску лабораторія видає у філії протоколи про стан засобів вимірів і строках чергового калібрування.

3.Лабораторія по перевірці газових побутових лічильників.

Загальні завдання.

1.В лабораторії виконуються роботи з перевірки газових побутових лічильників, для яких минув строк міжповірочного інтервалу (5років), здійснює вхідний контроль побутових лічильників для філій, перевірку лічильників від населення, визначення величини погрішності побутових газових лічильників робиться за ДСТУ 3336-96.

4.Лабораторія по метрологічному забезпеченню автотранспорту.

Загальні завдання.

1.У лабораторії виконуються роботи з ремонту й перевірки спідометрів автомобілів, а також визначення % вмісту у вихлопних газах автомобілів С і СП.

5.Лабораторія по перевірці промислових газових лічильників. Загальні завдання.

1.У лабораторії виконуються роботи із профілактики, ремонту, а також

перевірки промислових газових лічильників типу РГ, класу 1,5.

Відділ головного енергетика.

1.Організовує технічно правильну експлуатацію й своєчасний ремонт електротехнічного устаткування.

2.Здійснює нагляд за експлуатацією електроустаткування у відповідності з ПУЕ.

72

3.Впровадження енергозберігаючих технологій, організації робіт з енергопостачання.

4.Обслуговування й ремонт засобів радіозв'язку (лабораторія).

Інформаційно-комп'ютерний центр.

1.Розробка й впровадження програмного забезпечення для рішення завдань, що стоять перед акціонерним товариством.

2.Супровід і вдосконалення програмного забезпечення функціонуючого в структурних підрозділах акціонерного товариства.

3.Підтримка в справному стані засобів комп'ютерної й офісної техніки, а також засобів зв'язку.

4.Розробка й впровадження сучасних інформаційних технологій обробки даних.

5.Навчання персоналу акціонерного товариства роботі на засобах комп'ютерної, офісної техніки й програмному забезпеченні.

6.Визначення політики й впровадження перспективних комп'ютерних

систем і інформаційних технологій.

Центральна аварійно-диспетчерська служба.

1.Забезпечення постійного контролю за дотриманням лімітної дисципліни споживачами, аналіз отриманої інформації й прийняття оперативних заходів щодо недопущення понадлімітного відбору природного газу.

2.Забезпечення контролю за режимами систем газопостачання через АДС філій і у взаємодії з диспетчерськими службами магістральних газопроводів.

3.Координація робіт з попередження, локалізації й ліквідації аварій у газовому господарстві, при необхідності разом з АДС філій ВАТ прийняття участі в локалізації й ліквідації аварій, і робіт пов'язаних з відновленням нормального газопостачання.

4.Здійснює оперативне керування роботою диспетчерів філій ВАТ.

Управління обліку газу й режимів газопостачання.

1.Забезпечення природним газом споживачів області в межах встановлених лімітів.

2.Підготовка й узгодження планових і заявлених обсягів природного газу для укладання договорів на транспортування й постачання.

73

3.Контроль і прийняття заходів щодо дотримання дисципліни газопостачання.

Група балансів і лімітів

1.Організація й забезпечення виконання робіт з формування планових показників газопостачання.

2.Забезпечувати формування лімітів постачання природного газу споживачам.

Група дисципліни газопостачання

1.Забезпечує оперативний контроль за дисципліною відпуску газу споживачам.

2.Надання доручень до філій на відключення споживачів і дотримання

лімітної дисципліни.

Відділ будівництва й матеріально-технічного забезпечення.

1.Складає проекти перспективних і річних планів капітального будівництва й готує їх на узгодження в керівництва.

2.Контролює хід будівництва й виконання підрядниками графіків. Веде облік виконання будівельно-монтажних робіт.

3.Здійснює контроль за виконанням місячних, квартальних і річних планів освоєння капіталовкладень, виконання будівельно-монтажних робіт.

Управління розрахунків і комерційної діяльності.

1.Організація оперативного й фактичного обліку розрахунків за природний газ і послуги з його транспортування.

2.Організація комерційної роботи для зменшення заборгованості споживачів всіх форм власності шляхом здійснення товарних схем розрахунків і продажу ТМЦ.

3.Організація й забезпечення обліку розрахунків за реалізований природний газ і послуги із транспортування зі споживачами всіх форм власності.

4.Координує діяльність служб розрахунків у філіях Товариства.

Відділ розрахунків за газ і транспортування.

1.Організація оперативного й фактичного обліку розрахунків за природний газ і послуги з його транспортування, контроль вірогідності даних на місцях.

2.Контроль за своєчасним і достовірним проведенням філіями Товариства взаєморозрахунків зі споживачами за надані послуги із транспортування природного газу.

74

3.Ведення оперативного обліку по розрахунках за природний газ і надані послуги із транспортування природного газу.

Фінансово-економічне управління.

1.Керівництво роботою з економічного планування діяльності підприємства.

2.Організація комплексного економічного аналізу діяльності підприємства й участь у розробці заходів щодо ефективного використання виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів.

3.Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами завдань, розроблених фінансово - економічним управлінням.

4.Готує економічно обґрунтовані ціни на послуги.

5.Розробляє перспективні й річні плани господарської діяльності підприємства, вивчає й поширює передовий досвід фінансово - економічної роботи серед структурних підрозділів.

Бухгалтерія.

1.Облік фінансово-господарської діяльності підприємства, організація податкового обліку й звітності.

2.Здійснення контролю за збереженням власності й витратами коштів і використанням матеріальних цінностей.

3.Організація обліку основних фондів, матеріалів, коштів і інших цінностей підприємства виконання кошторису витрат.

4.Організація розрахунків із заробітної плати із працівниками підприємства.

5.Складання балансів і бухгалтерської звітності.

6.Забезпечення суворого дотримання касової й розрахункової дисципліни.

Управління праці, заробітної плати й корпоративних прав

1.Організація праці й заробітної плати, результативність використання трудових ресурсів і правильність витрати фонду оплати праці в області нормування праці.

2.Розробка й втілення норм витрат праці на всіх ланках виробництва.

3.Забезпечення підрозділів підприємства нормативними матеріалами з праці.

4.Організація й проведення систематичного вивчення використання робочого часу всіма категоріями робітників.

75

Управління режимів, кадрів і соціального розвитку

1.Комплектування кадрами згідно з вимогам передбаченими посадовими інструкціями. Облік особового складу.

2.Оформлення прийому, переміщення й звільнення робітників згідно із трудовим законодавством, положеннями, інструкціями й наказами.

3.Організація підготовки й підвищення кваліфікації фахівців і робочих підприємств.

4.Контроль за дотриманням внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни.

5.Ведення трудових книжок працівників, видача довідок про трудову діяльність працівників.

6.Оформляти пенсії працівникам головного підприємства по досягненню пенсійного віку згідно із чинним законодавством.

Правове управління

1.Організовує й забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів надає керівництву пропозиції за рішенням правових питань виробничої, економічної й соціальної діяльності.

2.Організує претензійну й веде позовну роботу, представляє у встановленому законодавством порядку інтереси акціонерного товариства в судах, інших органах при розгляді правових питань і спорів.

3.Сприяє законності в реалізації прав трудового колективу при розгляді питань виробничого характеру й соціального розвитку.

4.Організує й проводить роботу з підвищення рівня правових знань працівників.

Служба охорони праці

1.Згідно Закону України "Про охорону праці", типовим положенням про службу охорони праці, служба організує виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

2.Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керують-ся законодавством про працю, нормативними актами з охорони праці й Положенням про службу охорони праці.

76

3.Обробляє ефективну цілісну систему керування охороною праці, сприяє вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного працівника.

4.Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

5.Становить комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, а також розділ "Охорона праці" у колективному договорі.

6.Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

7.Розслідують нещасні випадки й аварії, оперативно контролюють стан охорони праці й забезпечення безпеки дорожнього руху.

8.Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки й техніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних способів колективного й індивідуального захисту працюючих.

9.Розглядає листи, заяви й скарги працюючих але з питань охорони праці.

10.Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя або здоров'я працівників або для людей, що їх оточують, і навколишнього природного середовища, у випадку відмови із цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.

Контрольні питання

1.Назвіть основні недоліки й переваги лінійної структури.

2.Дайте характеристику лінійно-штабній структурі.

3.Назвіть переваги й недоліки дивізіонної структури.

4.Охарактеризуйте регіональну систему газопостачання.

5.Назвіть основні функції керування газовим господарством регіону.

6.Охарактеризуйте структуру управління ВАТ.

77

ТЕМА 5. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ ТА ДІЛЬНИЦЕЮ, ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ І ПІДСИСТЕМА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ

5.1. Структура керування філією та дільницею, їх основні функції

Рис. 1.17 - Структура управління філії

Рис. 1.18 - Структура дільниці філії

78

Основні функції філії:

1.Отримання від постачальників газу й безперебійне забезпечення природним і зрідженим газом підприємств всіх форм власності й населення Харківської області;

2.Транзит газу;

3.Вдосконалення й розвиток систем газопостачання, підвищення надійності, ефективності й безпеки її функціонування;

4.Пусконалагоджувальні роботи на газифікованих об'єктах газового господарства, технічний нагляд за їх будівництвом і експлуатацією систем газопостачання;

5.Виконання підрядних робіт з газифікації об'єктів і систем газопостачання;

6.Надання послуг з ремонту, експлуатації газового устаткування різноманітним юридичним і фізичним особам;

7.Придбання, реалізація й установка лічильників газу;

8.Створення пунктів реалізації лічильників газу, монтажних комплектуючих частин, ділянок з ремонту лічильників;

9.Ремонт, перевірка і держповірка контрольно-вимірювальних приладів і лічильників газу;

10.Проведення діагностики устаткування;

11.Розробка технічної документації, відповідно до діючих нормативів;

12.Інженерні геологічні та геодезичні роботи для проектування газових систем;

13.Проектування газифікації житлових будинків, комунально-побутових об'єктів і промислових підприємств;

14.Виконання робіт, пов'язаних з фізичним методом контролю зварних стиків на газопроводах, ємностях, що працюють під тиском (зріджений газ);

15.Контроль ізольованого покриття на газопроводах, спорудженнях і підземних резервуарах, контроль технології ізольованих робіт у базових або заводських умовах;

16.Виконання проектування будівельно-монтажних робіт і пусконалагоджувальних роботів способів захисту газопроводів від корозії;

79

17.Виконання робіт з технічної експертизи та діагностики на газопроводах, спорудах на них і ємностях під тиском;

18.Перевірка якості газу (ДОСТ, устаткування й т.п.);

19.Технічне обслуговування і ремонт газопроводів і споруд на них (природний і зріджений газ), газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, внутрішньобудинкового газового устаткування;

20.Виконання інженерно-дослідницьких, топографо-геодезичних і кадастрових робіт;

21.Організація робіт з контролю за будівництвом систем газопостачання, якості газу й систем газопостачання;

22.Організація метрологічного забезпечення газової сфери;

23.Підготовка й перепідготовка необхідних фахівців і їх атестація.

Аварійно-диспетчерська служба (АДС)

Євиробничою одиницею філії і у своїй роботі керується "Правилами безпеки систем газопостачання України", наказами вищестоящих організацій і інших нормативних документів.

Основними завданнями АДС є:

- підтримка режимів роботи систем газопостачання; - виконання робіт із запобігання та локалізації аварій на об'єктах

газопостачання; - аварійні роботи в системах газопостачання підприємств, організацій і

установ міністерств і відомств. Функції АДС:

1.Відключення окремих ділянок систем газопостачання або зниження тиску в них (при виконання ремонтних робіт, при аваріях на газопроводах).

2.Розробка плану локалізації та ліквідації аварій, його систематичне вдосконалення.

3.Участь у розробці плану взаємодії служб різних відомств по запобіганню та локалізації аварій.

4.Проведення контрольних викликів разом із представниками відомчих служб відповідно до плану взаємодії різних відомств по запобіганню та локалізації аварій не рідше 1-го разу на рік.

5.Цілодобовий прийом заявок про несправності елементів систем газопостачання (газопроводів, арматури, приладів і т.д).

80

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]