Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

LK-SEDAK-2009-62-L-pech

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
5.31 Mб
Скачать

Потреба нанесення покриття в коротші строки визначається при контрольному огляді газового господарства.

Роботи із застосуванням зварювання і відкритого полум’я повинні виконуватися відповідно до Правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт, встановленими чинним законодавством України.

Перед пуском в роботу газовикористовувальних установок їхні топки і газоходи повинні бути провітрені. Порядок і тривалість вентиляції вказується в інструкції по безпечному обслуговуванню установки.

Закінчення вентиляції визначається за допомогою газоаналізатора, при цьому вміст газу не повинен перевищувати 1/5 нижньої межі вибуху

(НМВ).

До розпалювання газовикористовувальної установки повинні бути послідовно продуті газом газопровід перед колектором агрегату, колектор агрегату і опуски до пальників.

Продувка газопроводу і колектора повинне вироблятися при закритій запірній арматурі перед пальниками.

Запірну арматуру безпосередньо перед пальником дозволяється відкривати лише після включення запального пристрою або піднесення до неї запальника, що горить.

Подача газу в топки, обладнані автоматизованими газопальниковими блоками, що працюють за програмою, визначається інструкцією заводу - виготовлювача блоку.

Якщо агрегати працюють на різних видах палива і мають загальні газоходи, то пуск агрегатів на газовому паливі повинен проводитися при непрацюючих агрегатах, що використовують інші види палива.

Якщо зупинка цих агрегатів за технологією виробництва неможлива, допускається пуск агрегату на газовому паливі при працюючих агрегатах на інших видах палива лише при дотриманні спеціальної пускової інструкції, затвердженої керівником підприємства.

Перед ремонтом і при тривалій зупинці (більше трьох діб) агрегату газопровід до нього і газопровід до запальника (при його живленні від колектора до відключення на агрегат) повинні відключатися від діючих газопроводів першим по ходу газу відключаючим пристроєм на агрегат з установкою інвентарної заглушки.

181

Газопроводи безпеки при цьому повинні залишатися у відкритому положенні.

Газоходи агрегатів, виведених в ремонт або зупинку більш одного місяця, повинні відключатися від тих, що діють за допомогою глухих шиберів агрегатів. Газоходи агрегатів, що наново монтуються, повинні бути відключені від діючих за допомогою глухих перегородок.

Пуск агрегату після тривалої зупинки або ремонту (зняття заглушок) дозволяється за наявності актів контрольного випробування газопроводів на герметичність, перевірці топок, газоходів, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки і регулювання.

Первинні перевірки і прочищення димовідвідних пристроїв і газоходів повинні виконуватися спеціалізованою організацією.

Подальші перевірки і прочищення допускається виконувати службами підприємства, персонал який пройшов навчання і перевірку знань відповідно до ПБГХ, які одержали дозвіл на виконання таких робіт від місцевого органу Держнаглядохоронпраці.

Внутрішній огляд і ремонт топок агрегатів (котлів) із знаходженням в них людей вирішується лише після відключення агрегатів від газопроводів, що діють, з установкою заглушок, відключення газоходів з встановленням глухих шиберів, вентиляція топок і перевірки її закінчення приладовим методом, відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88.

При цьому вміст кисню в пробах має бути не менше 20%, а вміст окислу вуглецю не повинен перевищувати 20 мг/м3. Кількість послідовно взятих проб має бути не менше два. При роботі всередині топок дверці і люки топок (агрегатів) мають бути відкриті.

У необхідних випадках в топки повинне подаватися чисте повітря «примусово».

Приміщення, в яких прокладені газопроводи і встановлені газорегулюючі пристрої, газовикористовувальні агрегати і арматура, повинні бути доступні для обслуговуючого персоналу.

Пристосовувати ці приміщення під склади і майстерні забороняється.

Забороняється навантажувати газопроводи і використовувати їх як заземлення.

182

Робота газовикористовувальних установок без включення і при несправності приладів контролю і захисту забороняється.

Якщо при розпаленні пальника або в процесі регулювання стався відрив, проскакування або згасання полум'я, подача газу на пальник і запальний пристрій має бути негайно припинена.

До повторного розпалювання дозволяється приступити після вентиляції топки і газоходів протягом часу, вказаного у виробничій інструкції, а також усунення причини неполадок.

Не дозволяється залишати працюючу газовикористовуючу установку без постійного нагляду з боку обслуговуючого персоналу.

Робота газовикористовуючих установок без постійного обслуговуючого персоналу допускається за умови:

-розміщення газовикористовуючих установок і допоміжного обладнання у відокремленних приміщеннях, що закриваються, обладнаних охоронною сигналізацією і аварійним вибухозахищеним освітленням з включенням його поза приміщенням;

-оснащення газовикористовувальних установок системами автоматизації, що забезпечують їх безаварійну роботу, протиаварійний захист, відключення подачі газу на установку при загазованості приміщення, пожежі в приміщенні і відключення електропостачання;

-виведення сигналів про загазованість приміщення і спрацьовування захисту на диспетчерський пункт або в приміщення з постійною присутністю чергового;

-наявність в оперативному підпорядкуванні у диспетчера чергового персоналу, здатного до виконання робіт з аварійної зупинки обладнання.

Експлуатація газовикористовуючих установок, розміщених в житлових і громадських будинках, без обслуговуючого персоналу не дозволяється.

Подача газу на установку має бути негайно припинена автоматикою і пристроями захисту або діями обслуговуючого персоналу при:

-згасанні контрольованого полум'я пальників;

-недопустимому підвищенні або зниженні тиску газу;

-відключенні дуттьових вентиляторів або неприпустимих відхиленнях в подачі повітря для спалювання газу на пальниках з примусовою подачею повітря;

183

-відключенні димососів або недопустимому зниженні розрідження в топковому просторі;

-появі нещільностей в обмурівці, газоходах і запобіжно-вибухових клапанах;

-припиненні подачі електроенергії або зникненні напруги на пристроях дистанційного і автоматичного керування на засобах вимірювання;

-несправностях КВП, засобів автоматизації і сигналізації;

-виході з буд запобіжних і блокувальних пристроїв;

-несправностях пальників;

-появі загазованості, виявленні витоків газу на газовому обладнанні і внутрішніх газопроводах; вибуху в топковому просторі, вибуху або загорянні горючих відкладень в газоходах.

При вибуху або пожежі в цеху або котельній обслуговуючий

персонал повинен негайно перекрити подачу газу відключаючи пристроєм, встановленим на вводі газопроводу в приміщення газовикористовуючих установок.

Адміністрація підприємства до включення в роботу установок сезонної дії, у тому числі опалювальних котлів, повинна забезпечити:

-перевірку виробничого персоналу на знання виробничих інструкцій і інструкцій по охороні праці відповідно до вимог ПБГХ;

-прочищення газоходів, перевірку справності газоходів і систем вентиляції;

-виконання робіт згідно ПБГХ.

Для вбудованих котельних необхідно перевірити газонепроникність приміщень.

Готовність до роботи газового обладнання сезонної дії підприємства має бути оформлений актом, згідно з формою, приведеною в Правилах технічної експлуатації.

Зняття заглушок і пуск газу дозволяється лише за наявності документів, підтверджуючих виконання вказаних робіт.

Пальники інфрачервоного випромінювання (далі - ПІВ) можна використовувати в стаціонарних і на пересувних установках для обігріву виробничих приміщень, сушки приміщень при будівництві будівель та їх ремонті тощо.

184

Застосування ПІВ для обігріву експлуатованих житлових і суспільних будівель забороняється. Забороняється установка ПІВ в приміщеннях з виробництвами, які належать за вибухопожежною і пожежною безпекою до категорій А, Б, В (СНИП 2.09.02-85) в складських приміщеннях, приміщеннях, які виконані з легких металевих конструкцій з горючим або важкогорючим утеплювачем в стінах, покриттях і помешканнях, покритих соломою і очеретом, а також в приміщеннях підвальних поверхів.

При роботі установок з ПІВ на ЗВГ (з розміщенням балонів в будівлі) балони повинні знаходитися в тих же приміщеннях, де і установка. На установці можна використовувати не більш одного балону. Якщо приміщення, де провадиться сушіння, має малі розміри (наприклад, санузел), балони із зрідженими газами, як виняток, можуть бути встановлені в суміжному приміщенні за умови вільного до них доступу. Двері між цими приміщеннями мають бути повністю і постійно відкриті. Забороняється використання пересувних і стаціонарних установок з ПІВ, що працюють на ЗВГ в підвальних і цокольних поверхах.

Опалювальні системи з ПІВ, призначені для опалювання приміщень, мають бути обладнані автоматикою, яка забезпечує припинення подачі газу в разі згасання полум'я пальника. Допускається експлуатація таких систем без автоматики при безперервному спостереженні за їх роботою.

В помешканнях, які опалюються пересувними установками з ПІВ, повинна забезпечуватися трикратна загальнообмінна вентиляція з витягом з верхньої зони.

При використанні установок з ПІВ для сушіння приміщень має бути забезпечена вентиляція цих приміщень через фрамуги, кватирки і тому подібне. Якщо установки з ПІВ застосовуються поза приміщеннями, пальники мають бути захищені від задування і попадання в них атмосферних опадів.

Експлуатація установок з ПІВ повинна здійснюватися відповідно до інструкцій заводів — виробників пальників і інструкцій з експлуатації, затверджених в установленому порядку.

Для теплопостачання і гарячого водопостачання житлових і громадських будівель можуть застосовуватися модульні теплогенератори, що набирають з газових проточних водонагрівачів (блочних котлів) і

185

блоків допоміжного обладнання, розташованих на плоских дахах або в горищних приміщеннях (дахові котельні).

Будівництво дахових котельних вирішується на підставі проектів, розроблених спеціалізованими проектними організаціями, що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці.

Застосовувати ГРП і котельні блокового типа дозволяється за наявності дозволу Держнаглядохоронпраці на їх використання.

Кам'янки в парильному відділенні лазень повинні опалюватися за відсутності в них людей. Запускати людей можна лише після перевірки на відсутність газу і продуктів його згорання.

На кожну газовикористовуючу установку на підставі технічного звіту спеціалізованої налагоджувальної організації має бути складена режимна карта роботи установки.

Контрольні питання

1.Перелік робіт по організації внутрішньо будинкових систем газопостачання (ВБГО).

2.Вимоги до обслуговування вентиляційних і димових каналів.

3.Періодичність перевірки і прочищення димарів.

4.Відповідальність власників житлових і громадських будівель за утримання в справному стані газових приладів і димоходів.

5.Організація робіт по технічному обслуговуванню промислових підприємств і КБО.

6.Порядок пуску газу і експлуатації котельних.

186

ТЕМА 12. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗИМОВИХ УМОВАХ

Підготовка та експлуатація газового господарства в зимових умовах є одним з важливих питань забезпечення безаварійної роботи систем газопостачання, обладнання, виробничих, складських, службових будівель та автотранспортних засобів.

Оскільки газ став одним з основних видів палива, запаси якого створити для кожного підприємства технічно неможливо, питання безперебійного газопостачання набувають першорядне значення. У холодну пору року стійке і безперебійне газопостачання необхідно для промислових і комунально-опалювальних котелень. Промислові підприємства, які отримують газ, повинні мати у своєму розпорядженні такими агрегатами й установками, які можна швидко переводити на резервне паливо без особливих затрат часу і праці в умовах недостатньої подачі газу.

Споживання газу у великих містах і населених пунктах відрізняється нерівномірністю по місяцях року (максимум в січні і лютому, мінімум у липні та серпні). У зимовий час витрата газу знаходиться в прямій залежності від температури зовнішнього повітря.

До найбільш трудомістким роботах і складним заходам при підготовці до експлуатації систем газопостачання в зимових умовах відносяться:

-протипожежна безпека об'єктів;

-ліквідація можливих конденсатоутворень і закупорок на цокольних вводах і фасадних газопроводах;

-герметизація вводів та інженерних комунікацій;

-підготовка резервуарів, що знаходяться в пучинистих грунтах, до роботи в зимових умовах;

-консервація резервуарних установок скрапленого газу сезонних споживачів;

-повторний огляд ємностей групових установок;

-протикорозійних заходів.

187

12.1. Особливості експлуатації систем газопостачання в зимовий період

При експлуатації підземних газопроводів взимку необхідно враховувати:

-погіршуються умови для виходу газу в атмосферу при витоках газу з газопроводів у зв'язку із замерзанням верхнього шару ґрунту, внаслідок чого збільшується число випадків проникнення газу в будівлі та споруди;

-температурні напруги в трубах з-за охолодження газопроводів, викликають при поганій якості зварювання руйнування зварних стиків;

-значно збільшуються витрати газу і навантаження на газопроводи;

-збільшується число закупорок, тому що більш інтенсивно конденсуються водяні пари (при вологому газі) і випадають смола і

нафталін у штучному газі, особливо на погано утеплених ділянках газопроводів.

Зі сказаного видно, що в зимовий час завдання та вимоги до експлуатаційної газовій службі ускладнюються. Для виявлення випадків проникнення газу в будівлі та споруди, в зимовий час, як зазначалося, огляд колодязів і споруд здійснюється частіше, ніж влітку, при цьому більш оперативно повинні вживатися заходи до усунення виявлених витоків газу.

З метою підвищення безпеки газопостачання і запобігання можливих аварій і нещасних випадків у системах газопостачання міст, робітничих селищ і сіл слід приділяти постійну увагу таким питанням:

1.Терміни обходу трас підземних газопроводів:

-газопроводи високого та середнього тиску, що проходять в межах забудованої частини міст і населених пунктів, взимку (з 15 листопада по 15 квітня) обходять щоденно, влітку 1 раз на 2 дні, а в межах незабудованій частині - 1 раз на тиждень;

-газопроводи низького тиску мережевого і скрапленого газів взимку обходять 1 раз на тиждень, влітку - 1 раз на 2 тижні.

-виходячи зі зміни умов і накопиченого досвіду експлуатації систем газопостачання встановлені терміни обходу трас газопроводів повинні щорічно переглядатися.

188

Для усунення можливих конденсатоутворень і закупорок в газопроводах у філіях газового господарства створюються спеціальні бригади, навчені цих робіт.

Щоб уникнути випадків проникнення газу в будівлі та споруди встановлюється суворий контроль за якістю закладення швів між фундаментами будинків і стіновими панелями підвалів і за станом герметизації вводів інженерних комунікацій в підвали будинків, розташованих у радіусі 15 м від діючих підземних газопроводів, і забезпеченням своєчасного проведення герметизація підвалів будівель по трасах новозбудованих та споруджуваних газопроводів, не допускаючи при цьому зриву термінів подачі газу населенню.

Щорічно (з 15 листопада по 15 квітня) проводиться щоденний обхід з перевіркою на можливу загазованість підвалів, технічних підпілля, ізольованих нежитлових приміщень в перших поверхах без підвальних будівель і колодязів підземних комунікацій, розташованих у радіусі 15 м від діючих газопроводів.

Здійснюється контроль за роботою ГНС з метою недопущення реалізації зрідженого газу споживачам, ступінь одоризації якого не відповідає вимогам діючих ДСТУ.

Для запобігання виникнення великих температурних напружень в зимовий час не залишають не утепленими розкриваються при виробництві земляних робіт розкриті ділянки газопроводів. Труби при розтині підвішують або роблять під них надійні опори. Засипка таких дільниць провадиться чистим піском.

Для забезпечення пропуску більшої кількості газу в зимовий час тиск у газопроводах збільшують, у зв'язку з чим значно підвищуються вимоги до контролю за тиском газу. Тому в зимовий час значно ускладнюються завдання аварійних газових служб. Нерідко на цей період збільшується чисельний склад чергових бригад і поліпшується їх оснащення.

12.2. Підготовка газового господарства до роботи в зимових умовах

Підготовка газового господарства до роботи в зимових умовах є одним з важливих питань забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання, обладнання, виробничих, складських та службових

189

будівель, автотранспортних засобів, а також безперебійного та безаварійного газопостачання міст, робітничих селищ та інших населених пунктів.

Для підготовки до роботи взимку на кожному підприємстві газового господарства розробляється і затверджується план організаційно-технічних заходів, в якому намічаються терміни їх повного виконання і виконавці.

Основні заходи з підготовки газових господарств до роботи в зимових умовах наступні:

1.Розробка та узгодження з підприємствами графіків обмеження і відключення або скорочення черговості відпустки мережевого газу у разі обмеження подачі його в осінньо-зимовий період. Розробка та затвердження планів взаємодії зі службами різних відомств (міліцією, швидкою допомогою, пожежною охороною і т. д.) у разі виникнення можливих аварій в системах газопостачання.

2.Фарбування арматури і газопроводів у колодязях, очищення газових колодязів від бруду, води і т. п., перевірка стану запірної арматури та компенсаторів.

3.Посилення контролю і поліпшення організації робіт з підготовки до експлуатації в зимових умовах всіх газових господарств міст та інших населених пунктів незалежно від відомчої приналежності.

4.Затвердження у міськ(рай) виконкомах переліків промислових і сільськогосподарських підприємств, радгоспів, колгоспів, ремонтних і будівельних організацій, які зобов'язані виділяти землерийну техніку, а також механізми з обслуговуючим персоналом для ліквідації можливих аварій на газопроводах і групових резервуарних установках зрідженого газу.

5.Забезпечення протипожежної безпеки у відповідності з діючими Типовими правилами протипожежної безпеки.

Готовність до зими газових господарств, ділянок і відомчих газових служб слід перевіряти комісіями за участю представників місцевих комітетів профспілки, громадських інспекторів газового нагляду і місцевих органів Держміськтехнагляду і далі обговорювати на загальних зборах.

6.Проведення заходів щодо зниження втрат теплоти, електроенергії у виробничих і службових будівлях за рахунок поліпшення якості

190

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]