Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

LK-SEDAK-2009-62-L-pech

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
5.31 Mб
Скачать

домових регуляторів тиску за допомогою приладів або мильної емульсії, а також їх зовнішній стан.

Технічне обслуговування комбінованих домових регуляторів тиску повинно провадитися не рідше 1 разу за 3 роки або за заявкою власника. При цьому регулятор повинен пройти дефектацію, ремонт і налагодження, згідно з ТУ, в майстернях спеціалізованих підприємств газового господарства (СПГГ).

Замість знятого СПГГ встановлює справний регулятор.

За наявності заявки абонента на відхилення тиску газу від номінального слід перевірити його величину на виході регулятора. Тиск перевіряється на приладі споживача за відсутності відбору газу.

Контрольні питання

1.Що перевіряють при прийомі будинкових систем газопостачання?

2.Назвіть загальні вимоги до технічного обслуговування й ремонту систем газообеспечения підприємств і організацій, перелік робіт і строки виконання.

3.Перелічите вимоги до газопроводів і газового встаткування житлових будинків. Перелік робіт з технічного обстеження ВДГО й строки виконання.

4.Мети комплексного приладового обстеження (КПО), строки.

5.Назвіть перелік робіт з технічного обстеження ГРП, ГРУ.

6.Назвіть основні роботи з технічного обслуговування ГРП, ГРУ, ШРП.

7.Поточний ремонт устаткування ГРП і надомних регуляторів.

171

ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВБГО І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

11.1. Внутрішні газопроводи і газове обладнання житлових і громадських будівель

Вимоги даної теми поширюються на газопроводи і газове обладнання, розміщене після відключаючого пристрою на вводі по ходу газу, в житлових і громадських будівлях, комплексах і спорудах згідно ДБН.

Власники житлових будівель до пуску газу повинні забезпечити інструктаж квартиронаймачів, власників квартир і житлових будинків з питань користування газом і техніки безпеки, на базі та за допомогою фахівців спеціалізованого підприємства газового господарства (СПГГ).

Інструктаж жителів міст при вселенні в будинки-новобудови і після капітального ремонту, при газифікації існуючого житлового обладнання проводиться в технічних кабінетах на діючому газовому обладнанні або безпосередньо в квартирах при пуску газу.

Інструктаж жителів сільських населених пунктів робиться в квартирах при пуску газу.

Власники громадських будівель зобов'язані забезпечити підготовку осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства, згідно з Правил.

Угазових приладів з відведенням продуктів згорання в димарі потрібно вивісити таблички або нанести штампи з попереджувальним написом "перевір тягу".

Персонал громадських будівель, що користується тільки побутовими газовими приладами і апаратами, лабораторними пальниками, повинен при пуску газу, а також не рідше за один раз на рік проходити інструктаж.

Інструктаж проводить особа, відповідальна за безпечну експлуатацію газового господарства об'єкту, із записом в журналі інструктажів.

Угромадських будівлях у газового обладнання мають бути на видних місцях вивішені інструкції по безпечному користуванню газом.

172

Періодичність і порядок технічного обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель повинні виконуватися згідно з "Положенням про технічне обслуговування внутрішніх систем газопостачання житлових будівель, громадських будівель, підприємств побутового і комунального призначення".

Переміщення і заміна газових приладів і апаратів робиться СПГГ або газовими службами підприємств з урахуванням вимог нормативних документів і внесенням змін в технічну документацію.

Доставка зріджених вуглецевих газів (ЗВГ) в балонах безпосередньо абонентам і заміна балонів повинні виконуватися працівниками СПГГ. Допускається заміна балонів особами (абонентами) не молодше 18 років, що пройшли практичне навчання і отримали дозвіл підприємства газового господарства на проведення цих робіт.

Порожні і наповнені ЗВГ балони можуть зберігатися тільки поза приміщеннями в безпечному місці з обов'язковою установкою заглушок на штуцерах вентилів.

Герметичність газобалонних установок перевіряється під робочим тиском газу із застосуванням приладів або мильної емульсії.

Проточні ємкісні газові водонагрівачі, малометражні газові котли і інші опалювальні газові прилади з відведенням продуктів згорання в димохід, а також опалювальні і опалювально-варильні печі повинні обладнуватися автоматичними пристроями, які забезпечують відключення пальників при припиненні подачі газу, пониженні тиску нижче заданого значення, погашенні полум'я і відсутності необхідної тяги в димоході (відповідно до ДСТУ 2356-94). Величина зниженого тиску газу перед автоматичним запірним клапаном визначається як сума нижньої межі стійкої ефективної роботи пальника і втрати тиску на автоматиці.

Відключенню від системи газопостачання з установкою заглушки підлягають прилади і апарати, в яких не забезпечена герметичність і які мають несправну автоматику безпеки, а також несправні димоходи, вентиляційні канали і їх оголовки.

Несправне газове обладнання, плити, печі і інше обладнання, ремонт якого пов'язаний з їх розбиранням, а також газове обладнання при капітальному ремонті помешкань житлових і громадських будинків повинно відключатись з встановленням заглушок і оформлятися актом,

173

складеним представником організації, яка експлуатує газове господарство. Один примірник акта вручається власнику.

Сезонно працюючі прилади і апарати, які встановлені в громадських будинках, після закінчення опалювального періоду повинні відключатися з встановленням заглушки і пломби, а встановлені в житлових будинках - повинні відключатися за заявою абонента з встановленням пломби на закритому крані.

При газифікації житлових і громадських будівель, в яких встановлюються прилади і апарати з відведенням продуктів згорання в димоходи, повинна провадитися первинна перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів.

При цьому повинні перевірятися:

-відповідність їх будови і застосованих матеріалів вимогам ДБН з урахуванням вимог Правил для димових каналів, установлених чинним законодавством України;

-прохідність каналів (відсутність засмічень і наявність нормальної тяги);

-герметичність і відокремленість;

-наявність і справність протипожежних переділок від горючих конструкцій;

-справність і правильність розташування оголовка відносно даху і поблизу розташованих споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору;

-відсутність сажі і смоли на внутрішніх поверхнях і тріщин - на зовнішніх,

Площа перерізу димоходу не має бути менше площі патрубка газового приладу, що приєднується до димоходу.

Нормальною тягою димаря вважається мінімальне розрідження в димарі, встановлене державними стандартами на прилади і апарати, підключені до димаря, але не менше 2 Па (0,2 мм вод.ст.).

Зоною вітрового підпору каналу вважається простір нижче ліній, проведених під кутом 45° до горизонту від найбільш високих точок поблизу розташованих споруд і дерев. Прохідний перетин димаря має бути оптимальним, забезпечуючи повне відведення і мінімальне охолоджування

174

продуктів згорання, і повинно бути визначено розрахунком залежно від теплової потужності приладів і апаратів.

При первинному обстеженні димових і вентиляційних каналів в газифікованих приміщеннях новобудов житлових і суспільних будівель перевіряється інструментальним методом кратність повітрообміну відповідно до СНИП 2.08.01-89 (кількість повітря, що видаляється, з приміщень кухонь при установці плит 2-конфорок - не менше 60 м3/г; 3- конфорках - не менше 75 м3/г; 4-конфорках - не менше 90 м3/г).

При установці в приміщеннях лише водонагрівачів або опалювальних апаратів з відведенням продуктів згорання кратність повітрообміну має бути не менше трьох.

При не забезпеченні необхідної кількості повітря, що видаляється, з приміщення, або кратності повітрообміну газові прилади не повинні прийматися в експлуатацію.

Для димоходів і вентиляційних каналів, що потрапляють в зону вітрового підпору, необхідно передбачати заходи, що запобігають перекиданню тяги в каналах.

При нарощуванні димової труби за допомогою сталевого, керамічного або азбестоцементного патрубка потрібно його утеплити, щоб уникнути утворення конденсату та обмерзання.

Гирла цегляних труб заввишки 0,2 м належить обштукатурити цементним розчином для захисту від атмосферних опадів.

У будівлях, обладнаних приладами і апаратами з відведенням продуктів згорання в димоходи, не допускається влаштування витяжної вентиляції з штучним спонуканням.

Вентиляційні канали кухонь і приміщень, обладнаних приладами і апаратами, які працюють без відведення продуктів згорання в димар, повинні відповідати вимогам СНИП 2.08.02-89.

При первинній і повторній перевірці і прочищенню повинні бути перевірені: наявність тяги, відсутність засмічення, герметичність, справність оголовків, відокремленість.

Забороняється перевіряти тягу вентканалів запаленим сірником. Вентиляційні канали повинні бути виведені вище зони вітрового

підпору, а при розташуванні поряд з димовими трубами - мати висоту, яка дорівнює висоті цих труб. Первинне, а також післяремонтне обстеження

175

димоходів і вентканалів повинно проводитися спеціалізованою організацією за участю ЖЕУ або власників будинків.

Результати оформляються актом, в якому зазначається будова димоходів і вентиляційних каналів, відокремлень, відсутність засмічення, герметичність, наявність тяги, справність оголовків.

Термін зберігання актів постійний – в виконавчо-технічній документації.

При повторній перевірці каналів перевіряються такі ж показники, що й при первинній.

Повторні перевірки димових і вентиляційних каналів в житлових будинках можуть виконуватися власниками будинків або іншими організаціями, які мають підготовлений персонал, технічне оснащення і дозвіл на проведення таких робіт від органу Держнаглядохоронпраці.

Відомості про повторну перевірку заносяться в журнал повторної перевірки технічного стану димових і вентиляційних каналів згідно з формою, приведеною в Правилах технічної експлуатації. Журнали зберігаються у власників будинків.

Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:

-димові канали опалювальних печей, ємкісні водонагрівачі для опалювання і опалювальних казанів, що сезонно працюють, - не рідше за 1 раз в рік перед початком опалювального сезону, що працюють цілорічно - 2 рази в рік (навесні і осінню);

-димові канали опалювально-варильних печей - не рідше 2 раз на рік: перед початком опалювального сезону і навесні при настанні відлиги;

-димові канали від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит - не рідше за 1 раз в 6 місяців при цегельних і комбінованих (цегельні і азбестоцементні, цегельні і керамічні) димоходах і не рідше за 1 раз в рік - металевих (з товщиною стінки не менше 3 мм), азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із спеціальних блоків жаростійкого бетону.

Періодичність перевірок існуючих димоходів з перетином меншим за перетин димовідвідного патрубка газового приладу - не рідше за 1 раз в 2 місяці.

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.

176

Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів оформляється актом, в якому вказується їх стан по таких же параметрах, що і при первинній перевірці. Один екземпляр акту повинен передаватися СПГГ.

Термін зберігання актів - 12 місяців.

Контроль за проведенням перевірок стану димових і вентиляційних каналів з метою визначення їх придатності для подальшої експлуатації в терміни, встановлені ПБСГУ, покладається на житлово-експлуатаційні організації, незалежно від їх відомчої належності, і керівників (власників) громадських будинків.

Димові і вентиляційні канали на горищах, а при поєднаній крівлі — на оголовках мають бути побілені і пронумеровані фарбою відповідно до номерів квартир. Реєстри нумерації каналів зберігаються у власників будинків, квартир, громадських будівель.

Увипадку виявлення несправних димових і вентиляційних каналів, а також не придатних до подальшої експлуатації представник організації, який виконує їх перевірку, зобов'язаний попередити власника під розписку про заборону користування газовими приладами і апаратами і негайно повідомити СПГГ і представити акт перевірки для відключення газових приладів від газопроводу.

В будинках, що належать громадянам на правах особистої власності, до пуску газу власник будинку повинен укласти договір з СПГГ на технічне обслуговування будинкової системи газопостачання, в якому відображається також обов'язок власника повторно перевіряти і прочищати димові і вентиляційні канали, - власними силами після здобуття інструктажу і пам'ятки в спеціалізованій організації або за домовленістю з організацією, яка експлуатує канали.

Уприватизованих багатоквартирних житлових будинках вказані роботи повинні виконуватися лише спеціалізованою організацією.

Узимовий період не рідше 1 разу на місяць власники житлових і громадських будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів і вживати заходи щодо запобігання їх обмерзанню і закупорці.

До початку робіт з ремонту димоходів і вентиляційних каналів власник житлового будинку повинен письмово повідомляти СПГГ про

177

відключення газових приладів і апаратів від систем газопостачання. Після кожного ремонту димарі підлягають позачерговій перевірці і прочищенню.

Власники житлових і суспільних будівель повинні:

-надавати СПГГ всебічну допомогу при проведенні ними технічного обслуговування газового обладнання будинків;

-утримувати в належному стані підвали, технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне підтримання в робочому стані їх електроосвітлення і вентиляцію;

-наглядати за станом ущільнення відгалужень підземних комунікацій в підвали будинків, а також місць пересічення газопроводами будівельних елементів будівель, своєчасно проводити їх ремонт;

-згідно з вимогами нормативних актів забезпечувати встановлення сигналізаторів загазованості в житлових і громадських будинках з масовими скупченнями людей (видовищні споруди, учбові і лікувальні установи, гуртожитки і ін.), а також у вбудованих і прибудованих до громадських і житлових будівель котельнях;

-забезпечити у будь-який час доби безперешкодний доступ працівників СПГГ у всі підвали, технічні коридори і підпілля, а також приміщення перших поверхів для перевірки їх на загазованість;

-своєчасно перевіряти стан і при необхідності проводити ремонт димоходів і вентиляційних каналів, оголовків димоходів, контролювати якість виконання вказаних робіт з реєстрацією результатів в спеціальному журналі;

-негайно повідомляти СПГГ про необхідність відключення газових приладів при виявленні несправності димоходів, вентканалів і самовільно встановлених газових приладів;

-стежити за справністю зовнішніх газопроводів;

-при виїзді мешканців викликати представника СПГГ для відключення газових приладів від системи газопостачання, а при вселенні, зокрема і повторному, - для їх включення забезпечити своєчасний інструктаж квартиронаймачів, викликати представника СПГГ;

-працівники СПГГ при проведенні технічного обслуговування газового устаткування перевіряють наявність тяги в димових і вентиляційних

178

каналах, наявність документів, підтверджуючих інструктаж мешканців, і наявність документів по перевірці каналів;

-провадити вселення мешканців, видачу ним ключів тільки після проходження ними інструктажу з користування газом у побуті.

11.2. Газопроводи і газовикористовуючі установки промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування виробничого характеру

СПГГ і підприємства повинні складати акт і схему розмежування ділянок обслуговування.

Розмежування ділянок обслуговування зовнішніх і внутрішніх газопроводів, а також газопроводів і установок усередині підприємства повинно бути оформлено наказом (розпорядженням) по підприємству з додатком схем пограничних ділянок із зазначенням меж.

Межа обслуговування газопроводів СПГХ і газоспоживаючими організаціями встановлюється за домовленістю.

Підприємство повинно скласти паспорт на газове господарство (цех, ділянку, котельню газовикористовувальну установку).

У паспорті повинні зазначатися всі зміни, які вносяться в об'єкт, з доданням відповідних схем, а також повинні відображатися такі наступні основні дані:

-повідомлення про відповідальних осіб;

-короткі повідомлення про газопроводи ГРП (ГРУ);

-повідомлення про газовикористовувальні установки;

-повідомлення про проведені ремонти, що проводяться, і заміну обладнання;

-відмітки контролюючих органів.

На окремі об'єкти газового господарства - цех (котельну), а також в цілому на цех повинні вестися два журнали: агрегатний - з вказівкою виконаних ремонтів, ревізій, налагодження і тому подібне і експлуатаційний - з вказівкою виявлених несправностей в кожній зміні, у тому числі порушень ПБГГУ, а також заходів щодо усунення порушень і термінів їх фактичного виконання. Журнали мають бути прошнуровані і знаходитися у веденні чергового персоналу.

179

Контроль за правильним веденням журналів покладається на осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства об'єкту.

Всі однотипні газовикористовуючі установки, а також вузли і деталі на кожному об'єкті мають бути пронумеровані.

Біля кожного агрегату або в місці знаходження обслуговуючого персоналу повинні бути вивішені чіткі схеми газових пристроїв з вказівкою номерів цих пристроїв.

Газопроводи і газовикористовувальні установки повинні проходити технічне обслуговування і поточний ремонт відповідно до затверджених керівником підприємства графіками.

При складанні графіків повинні витримуватися строки, які вказані в паспортах або інструкціях заводів, - виробників устаткування, приладів, арматури з врахуванням місцевих умов експлуатації. При цьому технічне обслуговування повинно проводитися не рідше за 1 раз на місяць, а поточний ремонт - не рідше за 1 разу на рік.

Перевірка і прочищення газоходів повинні вироблятися одночасно з поточним ремонтом печей, казанів і іншого обладнання, а також після кожного випадку порушення тяги, але не рідше за 1 раз в рік. Результати оформляються актом, в якому вказується відсутність засмічень, відокремленість, герметичність, справність оголовків.

Перевірка герметичності приєднання імпульсних труб і гумовотканинних рукавів до штуцерів приладів або газопроводів повинна проводиться не рідше 1 разу на тиждень приладовим методом або за допомогою мильної емульсії.

Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен проводитися не рідше 2 разів на рік.

Огляд проводиться комісією, призначеною керівником підприємства.

Обсяг перевірок при контрольному огляді встановлюється наказом по підприємству при організації технічного обслуговування і поточного ремонту газового господарства підприємства.

Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматура фарбуються не рідше 1 разу на 5 років фарбами або іншими покриттями відповідно до вимог ГОСТ 14202-69.

180

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]