Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Diplom--PZ-1.docx
Скачиваний:
200
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
308.41 Кб
Скачать

36 Гост 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

37 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах Мінгазпрому срср, затверджена Мінгазпромом срср 03.08.1988 р.

38 ГОСТ 23407-78

39 "Методическим указаниям по расчету валовых выбросов углеводородов в газовой промышленности" [

ДСТУ Б А.2.4-1-2009. Система проектної документації для будівництва (СПДБ) Умовні зображення і познаки газопроводів та їх елементів. - К.: Укрархбудінформ, 2009. - 13 с.-Действует с 01.01.2010.

ДСТУ Б А.2.4-4-2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації. - К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 57 с. - Действует с 01.01.2010.

ДСТУ Б А.2.4-8-2009 СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем. К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 57 с. - Действует с 01.01.2010.

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування  блискавкозахисту будівель  і  споруд (Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений")

ДСТУ Б В.2.8-10-98 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Технічні умови

ДСТУ 3336-96. Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги. - К.: Держстандарт України, 1996. - 11 с.- Действует с 01.07.96.

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ИСО 5167-3:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги укр

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань

ДБН В.2.5-20-2001 "Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение" / Держбуд України. - К.: Держбуд України, 2001. -28 с,-Действует с 01.08.2001.

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва. Держбуд України. - К.: Держбуд України, 2008. -26 с,-Действует с 01.07.2008.

ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" Держархбуд України. - К.: Держархбуд України, 2006. -76 с,-Действует с 01.01.2006.

ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень / Мінбудархітектури України. - К.: Укрархбудінформ, 1993. - 107 с. – Действует с 01.01.92.

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво / Мінрегіон України. - К: ДП Укрархбудінформ, 2012.-26 с,-Действует с 01.07.2012.

ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень / Мінбудархітектури Украї­ни. - К: Укрархбудінформ, 1994. - 94 с. - Действует с 01.03.94.

ДБН В.2.2-9-99. Громадські будинки та споруди / Держбуд України. - К.: Укрархбудінформ, 1999. - 47 с. - Действует с 01.01.2000.

ГОСТ 4666-75* Арматура газопроводная. Маркировка и опознавательная окраска. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 6 с.- Действует с01.01.76.

ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного коммунально-бытового назначения. Технические условия. - М.: Изд-во стандартов, 1987 - 2 с.- Действует с 01.01.88.

ГОСТ 14202-69. Газопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. - М.: Изд-во стандартов, 1971. - 17 с.-Действует с 01.01.70.

ГОСТ 17356-89. Горелки на газообразном и жидком топливах. - М.: Изд-во стандар­тов, 1990. - 11 с.- Действует с 01.07.90.

ГОСТ 22387.5-77" Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха".

ГОСТ 9.402-80*. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием. - М.: Изд-во стандартов, 1991. - 92 с. - Действует с01.07.81.

ГОСТ 9.602 - 89. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения под земные. Общие требования, - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 51 с. - Действует с 01.01.91.

Изменения №1 к ГОСТ 9.602-89. - ИУС, 1995,- № 3. - с.49-59. - Действует с 01.07.91.

НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України. - К: Основа, 1998. - 179 с. - Действует с 01.10.97.

Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів; Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173: Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань: Т. 5; 4.1. - К., 1996. - с. 6-91.

ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

РД 50-213-80. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартними сужаюшими устройствами. - М.: Изд-во стандартов, 1982. -319с.- Действует с01.07.82.

СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 56 с. - Действует с 01.07.86.

СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой СССР. - М.: АПП ЦИТП, 1992.-64 с. - Действует с 01.01.92.

Изменение № 1 СНиП 2.04.05.91 / Госстрой Украины. - К.: Укрархбудинформ, 1998. - 19 с.-Действует с 01.10.96.

СНиП 2.04.07.86. Тепловые сети / Госстрой СССР - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 40 с.-Действует с 01.01.88.

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. - 128 с. - Действует с 01.7.88.

СНиП ІІ-3-79*. Строительная теплотехника / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 32 с. - Действует с 01.07.79.

Зміна №1 СНиП ІІ-3-79× / Будівництво України. - 1996. - №6 (додаток до журналу). - Чинна з 01.10.96.

СНиП ІІ-35-76. Котельные установки / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1977. - 49 с. -Действует с 01.01.78.

Зміна № 1 СНиП ІІ-35-76 / Будівництво України. - 1999 -№1 (додаток до журналу). - Чинна з 01.01.99.

Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі (Посібник до СНиП ІІ-35-76); 2-е вид., перероб. та доп. - К.: УкрНДІінжпроект, 1998. - 34 с.-Действует с 05.11.98.

СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1981. - 32 с. - Действует с 01.01.82.

Багатогалузева програма виробництва приладів обліку споживання газу і поетапного оснащення ними житлового фонду: Затв. Держкомнафтогазом України 23.08.95 р. - К., 1995.-28 с.

Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів та резервуарів зрідженого газу (320.03329031.008-97). - К.: УкрНДІінжпроект, 1997. - 101 с.

Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні; КТМ 204України 244-94. - К., 1998. - 376 с.

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України. Затв. Наказом Держкомнафтогазу від 01.11.94 р. №355.

Правила надання населенню послуг з газопостачання. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 р. № 2246.

Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів вибухонебезпечних концентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд: - К.: КиївЗНДІЕП, 1998 - 15 с.

Баясанов Д.Б., Ионин А.А. Распределительные системы газоснабжения. - М.: Стройиздат, 1977.-290 с.

Берхман Е.И. Экономика систем газоснабжения. - М.: Недра, 1975. - 375 с.

Богуславский Л.Д., Симонова А.А., Митиж М.Ф. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции: Учебн. для вузов. - М.: Стройиздат, 1988. - 351 с.

Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: Физматгиз, 1963. - 720 с.

Воликов А.Н. Сжигание газового и жидкого топлива в котлах малой мощности. - Л.: Недра, 1989.-160 с.

Гордюхин А.И. Газовые сети и установки. - М.: Стройиздат, 1978. - 381 с.

Гулько Т.В., Драганов Б.Х., Шишко Г.Г. Газификация и газоснабжение сельского хозяйства: Учебн. пособие. - М.: ИРИЦ "Фермер", 1994 .-319 с.

Ионин А.А. Газоснабжение: Учебн. для вузов, - М.: Стройиздат, 1989. -439 с.

Ивашина Ю.Г., Шпренгель Л.Е. Защита газопроводов от коррозии. - К.: Будівельник, 1980.-72 с.

Иссерлин А.С. Основы сжигания газового топлива: Справ, пособие. - Л.: Недра, 1987. -336 с.

Енин П.М., Шишко Г.Г., Пилюгин Г.В. Газификация сельской местности: Справ, по­собие. - К.: Урожай, 1992. - 200 с.

Ковалко М.И., Денисюк С.П. Енергозбереження - пріоритетний напрямок державної політики України. - К.: УЕЗ, 1998. - 506 с.

Котов В.Т. Охрана труда в газовом хозяйстве. - Л.: Недра, 1989. – 117 с.

Никифорова Н.М. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий промышленности, строительных материалов и изделий: Учебн. для техникумов. - М.: Высш. школа, 1981.-271 с.

Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / Шидловсь кий А.А., Ковалко М.П., Вишневський 1-М. та інш.; Під ред. Шидловського А.А., Ковалка М.П. - К.: УЕЗ, 2001. - 400 с.

Подгорный А.А. Защита подземных металлических газопроводов от коррозии. - К.: Будівельник, 1988. - 176 с.

Преображенский Н.И. Контроль за рациональным использованием газа. - Л.: Недра, 1983.-368 с.

Ткаченко В.А. Специальные вопросы проектирования систем газоснабжения: Учебн. пособие. - К.: УМК ВО, 1989. - 103 с.

Торчинский Я.М. Оптимизация проектируемых и эксплуатируемых газораспределительных систем. - Л.: Недра, 1988. - 239 с.

Торчинский Я.М. Нормирование расхода газа для отопительных котельных. - Л.: Нед­ра, 1991.- 163 с.

Шальнов А.П. Строительство газовых сетей и сооружений. - М.: Стройиздат, 1980. - 333 с.

Шишко Г.Г. Эксплуатация и ремонт систем газоснабжения. - К.: МП "Радуга", 1992. - 248 с.

Шишко Г.Г. Эксплуатация систем газоснабжения: Учебн. пособие. - К.: ИПК Госжилкомхоза Украины, 1992. - 131 с.

Шишко Г.Г., Енин П.М. Потери природного газа при эксплуатации систем газоснабжения: Учебн. пособие. - К.: ИНК Госжилкомхоза Украины, 1991. - 112 с.

Шишко Г.Г., Енин П.М. Учет расхода газа. - К.: Урожай, 1993. -310 с.

Шишко Г.Г., Скляренко О.М., Предун К.М., Молодих В.Л. Газопостачання. Част. 1. Газопостачання населених пунктів: Навч. посібник / Під ред. П.М.Єніна. - К.: КДТУ будівництва і архітектури, 1997. - 119 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]