Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DSTU_4268_2003_Zasobi_rozmishchennja.doc
Скачиваний:
136
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
127.49 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Послуги туристичні

Засоби розміщення дсту 4268:2003

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2003

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних та управляючих систем (ДНДІ «Система»)

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України

від №

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ А. І. Гергуль, Т. І. Гречушкіна, Л. А. Мещерських, Л. Й Шишкіна (керівник розробки), О.В. Штефан, А.В. Яцук

©Держспоживстандарт України, 2003

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держспоживстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування

 2. Нормативні посилання

 3. Терміни та визначення

 4. Класифікація засобів розміщення туристів

 5. Загальні вимоги до засобів розміщення туристів

 6. Загальні вимоги до послуг засобів розміщення туристів

 7. Вимоги безпеки

 8. Вимоги охорони навколишнього середовища

 9. Методи контролю Бібліографія

ДСТУ 4268 : 2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Послуги туристичні

ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ

Загальні вимоги

Услуги туристические

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

Общие требования

Tourist servise

TOURIST ACCOMODATION General requirements

Чинний від

1 Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на засоби розміщення, що призначені для проживання туристів (далі за текстом - засоби розміщення).

Стандарт встановлює класифікацію засобів розміщення, загальні вимоги до засобів розміщення та до послуг, які надають в засобах розміщення.

Вимоги цього стандарту застосовують суб'єкти господарювання, що надають послуги засобів розміщення.

На підставі цього стандарту можна розробляти нормативні документи, що конкретизують вимоги до окремих видів засобів розміщення туристів. Встановлені вимоги не можуть бути нижчими за вимоги цього стандарту.

Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища викладено в розділах 7 та 8.

Стандарт придатний для застосування з метою сертифікації засобів розміщення (крім готелів).

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ Послуги туристичні. Класифікація готелів. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых помещениях и общественных зданиях

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 28681.2-95 Туристско-зкскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования

ГОСТ 28681.3-95 Туристско-зкскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и зкскурсантов

ГОСТ 30523-97 Услуги общественного питання. Общие требования

1

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 11-12-77 Санитарные нормы и правила. Защита от шума

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

СанПиН 42-121-4719-88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

СанПиН 42-123-5777-91 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и норми. Санитарные правила для предприятий общественного питання, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

СанПиН 42-128-4690-88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и норми. Санитарные правила содержания территорий населенных мест

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]