Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DSTU_4268_2003_Zasobi_rozmishchennja.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
127.49 Кб
Скачать

8 Вимоги охорони навколишнього середовища

8.1 Засоби розміщення мають функціонувати відповідно до вимог охорони навколишнього середовища (щодо утримання території, технічного стану і утримання приміщень, вентиляції, водопостачання, каналізації згідно з чинними нормативними документами (ГОСТ 2874, ДБН В.2.2-9, ДБН 360, СНиП 2.04.01, СанПиН 42-128-4690, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.4.3.04 тощо).

8.2 В засобах розміщення має бути передбачена система санітарного очищення та прибирання території (раціональне збирання, тимчасове зберігання, швидке видалення, регулярне вивезення твердих та рідких побутових відходів, їх надійне знешкодження та доцільна утилізація) за СанПиН 42-128-4690.

Господарчі та підсобні будівлі, сміттєзбірники мають бути розміщені та облаштовані з дотриманням санітарних вимог і правил.

8.3 Під час функціонування засобів розміщення і наданні послуг не повинно бути шкідливих впливів на навколишнє середовище.

8.4 Засоби розміщення повинні мати екологічний паспорт або висновок природоохоронних служб, що підтверджує відсутність шкідливих впливів на навколишнє середовище, та довідку щодо екологічного стану навколишнього середовища.

9 Методи контролю

9.1 Контроль за дотриманням вимог до послуг засобів розміщення здійснюється органами державного управління в межах їх компетенції відповідно до вимог чинних нормативних документів.

9.2 Методи контролю якості послуг, що надаються засобами розміщення, виконуються згідно з ГОСТ 28681.2 і ГОСТ 28681.3.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Закон України «Про туризм»

  2. Закон України «Про захист прав споживачів»

  3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічної благополуччя населення»

  4. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерстві внутрішніх справ України від 14.06.95 р. № 400 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.95 р. за № 219/755.

  5. Правила користування готелями та надання готельних послуг в Україні, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству та Державного комітету України по туризму від 10.09.96 р. за № 77/4 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.09.96 р. за № 531/1556

6 Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні затверджений Державним комітетом України стандартизації, метрології і сертифікації та зареєстровані в Міністерстві юстиції України

1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]