Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філос.Рад.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Поточні тести модуля 1. Філософії

1.1. Змістовий модуль „Історія філософії” Тест 1

Назвіть три історичні типи світогляду:

__________________________________________________________________

Назвіть три основні елементи структури світогляду:

__________________________________________________________________

Назвіть три фактори формування світогляду:

__________________________________________________________________

Назвіть три основні напрями вирішення одного боку «основ­ного питання філософії»

__________________________________________________________________

Назвіть три основні напрями вирішення другого боку «основ­ного питання філософії»

__________________________________________________________________

Назвіть основні методи у філософії:

__________________________________________________________________

Назвіть не менше п’яти функцій філософії:

__________________________________________________________________

Чи може принцип монізму задовольнити ідеалістичну філо­софію? («Так» чи «Ні»).

__________________________________________________________________

Чи може принцип монізму задовольнити матеріалістичну філософію? («Так» чи «Ні»).

__________________________________________________________________

Чи всі ідеалісти є агностиками? («Так» чи «Ні»).

Тест 2

__________________________________________________________________

Назвіть не менше п’яти міфів Стародавньої Греції:

__________________________________________________________________

Назвіть не менше п’яти філософських шкіл Стародавньої Греції:

__________________________________________________________________

Назвіть не менше трьох представників «перипатетиків» у старо­давній філософії:

__________________________________________________________________

Назвіть основні риси діалектики античності:

__________________________________________________________________

Вкажіть три основні періоди розвитку античної філософії:

__________________________________________________________________

Вкажіть чотири апорії Зенона Елейського:

__________________________________________________________________

Вкажіть чотири основні стихії Всесвіту Анаксімандра:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тест 3

Які дві ідеї лежать в основі християнського монотеїзму?

__________________________________________________________________

Назвіть основні етапи розвитку філософії Середньовіччя:

__________________________________________________________________

Назвіть три основні напрями схоластичної філософії:

__________________________________________________________________

Назвіть головну рису середньовічного мислення:

__________________________________________________________________

Назвіть три основні риси філософії Відродження:

__________________________________________________________________

Тест 4

Назвіть чотири «ідоли» (перешкоди) в процесі пізнання істини за Ф.Беконом:

________________________________________________________________

Назвіть логічний метод, який був розроблений Р. Декартом:

__________________________________________________________________

Назвіть логічний метод, який був розроблений Ф. Беконом:

__________________________________________________________________

Назвіть первинні якості матерії за Д. Локком:

__________________________________________________________________

Назвіть вторинні якості матерії за Д. Локком:

__________________________________________________________________

Назвіть відомих представників суб'єктивного ідеалізму у філософії Нового часу:

__________________________________________________________________

Назвіть відомих представників об'єктивного ідеалізму у фі­лософії Нового часу:

__________________________________________________________________

Назвіть відомих представників дуалізму та плюралізму у філософії Нового часу:

__________________________________________________________________

Назвіть відомих представників сенсуалізму у філософії Но­вого часу:

___________________________________________________________________

Тест 5

Назвіть «золоте правило» категоричного імперативу І. Канта:

___________________________________________________________________

Назвіть не менше трьох «апріорних форм споглядання»:

__________________________________________________________________

Назвіть не менше трьох «апріорних форм мислення»:

__________________________________________________________________

Чи можна, за Кантом, пізнати «речі в собі»? („Так” чи „Ні”)

Назвіть три логічні проблеми пізнання за діалектикою Гегеля:

___________________________________________________________________

Назвіть три етапи розвитку абсолютної ідеї за системою Гегеля:

____________________________________________________________________

Яку нову «релігію» намагався створити Л. Фейєрбах?

__________________________________________________________________

Які дві категорії у філософії І. Фіхте відображають принцип тотожності буття й мислення?