Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філос.Рад.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Тест 6

У чому полягає сутність концепції «спорідненої праці» у філософії Г. Сковороди?

__________________________________________________________________

Назвіть три світи вчення Г. Сковороди:

__________________________________________________________________

Яка мораль була домінуючою у філософії українського романізму:

___________________________________________________________________

Назвіть чинники українського менталітету за П. Кулішем:

__________________________________________________________________

Назвіть не менше трьох представників української «філосо­фії серця»:

__________________________________________________________________

Назвіть не менше двох принципів націоналізму за Д. Донцовим:

____________________________________________________________________

Назвіть основні галузі досліджень філософії «червоного позитивізму»:

__________________________________________________________________

Назвіть не менше трьох напрямів розробок сучасної логіки Львівсько-варшавської школи:

__________________________________________________________________

Тест 7

Назвіть етапи становлення Західної філософії:

__________________________________________________________________

Визначте основні напрями сучасної Західної філософії (за­значте не менше 5):

__________________________________________________________________

Визначте періоди становлення неопозитивізму:

__________________________________________________________________

Назвіть основні філософські засади позитивізму:

__________________________________________________________________

Назвіть періоди становлення екзистенціалізму:

__________________________________________________________________

Назвіть основні напрями розвитку філософії екзистенціа­лізму:

__________________________________________________________________

Назвіть основні напрями філософської антропології:

__________________________________________________________________

Змістовий модуль 1.2. Система філософії

Тест 1

Назвіть основні принципи конструювання класичних філо­софських систем:

__________________________________________________________________

Назвіть основні принципи розбудови сучасної наукової теорії:

__________________________________________________________________

Назвіть основні системи класичної філософії:

__________________________________________________________________

Назвіть основні риси некласичного етапу розвитку філософії:

__________________________________________________________________

Назвіть основні типи наукової раціональності:

__________________________________________________________________

Назвіть основні елементи системи сучасного філософського знання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні способи філософствування:

__________________________________________________________________

Назвіть етноментальні характеристики філософського знання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні парадигми філософського знання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні підходи до визначення предмета сучасної філософії:

__________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.