Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філос.Рад.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

1. Навчальна програма дисципліни філософії і завдання для самостійної роботи мета і завдання дисципліни

Дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості, історичного типу світогляду; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов'язувати загальнофілософські проблеми з розв'язанням завдань сучасної практики.

Бюджет часу

Лекцій —­­­­­___10__год.

Семінарських занять —__6____ год.

Самостійна робота —_____92__ год.

______________________________

Разом: ____108_____ год.

Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Модуль 1. Філософія

№ п/п

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

Кількість годин

Змістовий модуль 1.1. Історія філософії

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1

Предмет філософії

0,5

2

Філософія Стародавнього світу

1

3

Філософія Середньовіччя

1

4

Філософія Нового часу

1

5

Німецька класична філософія

1

6

Історія філософії України

1

7

Тенденції розвитку сучасної філософії

1

Змістовий модуль 1.2. Система філософії

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1

Проблеми систематизації філософського знання

0,5

2

Онтологія

1

3

Гносеологія

1

4

Соціальна філософія і філософська антропологія

1

Разом:

10

МОДУЛЬ 1. ФІЛОСОФІЯ

Змістовий модуль 1. 1. Історія філософії

1. Предмет філософії

Філософія і світогляд. Світогляд і світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння. Історичні типи світогляду: міф, релігія, науковий світогляд, філософський світогляд. Предмет філософії. Філософія як дослідження світоглядних проблем засобами раціо­нального мислення. Основне коло філософських питань. Основні теми філософських роздумів: світ і людина, сутність і зміст людського існування. Основне питання філософії. Головні напрями у філософії. Філософія і культура. Функції філософії: світоглядна, гносеологічна, методологічна, аксіологічна, прагматична та ін. Соціальна спрямованість філософського знання. Сутність загальнолюдських цінностей у філософії. Людина як найвища цінність. Місце й роль філософії у сучасному суспільному житті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.