Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філос.Рад.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Тест 2

Назвіть основні форми буття:

__________________________________________________________________

Назвіть основні типи, види й форми руху матерії:

__________________________________________________________________

Назвіть основні види матерії:

__________________________________________________________________

Назвіть елементи структури свідомості:

__________________________________________________________________

Назвіть основні види практики:

__________________________________________________________________

Назвіть основні функції практики:

__________________________________________________________________

Назвіть основні принципи діалектики:

__________________________________________________________________

Назвіть основні закони діалектики:

__________________________________________________________________

Тест 3

Назвіть основні принципи пізнання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні форми чуттєвого пізнання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні форми логічного пізнання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні риси інтуїції:

__________________________________________________________________

Назвіть основні риси емпіричного пізнання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні риси теоретичного пізнання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні методи емпіричного рівня пізнання:

__________________________________________________________________

Назвіть основні методи теоретичного рівня пізнання:

__________________________________________________________________

Тест 4

Перерахуйте основні потреби людини:

__________________________________________________________________

Назвіть основні риси суспільного буття:

__________________________________________________________________

Назвіть основні елементи соціальної структури суспільства:

__________________________________________________________________

Назвіть основні соціальні протиріччя:

__________________________________________________________________

Завдання для складання словника:

Дати визначення понять:

Світогляд

Міфологія

Релігія

Філософія

Метод

Методологія

Онтологія

Гносеологія

Аксіологія

Праксеологія

Матеріалізм

Ідеалізм

Агностицизм

Монізм

Дуалізм

Плюралізм

Монотеїзм

Елеати

Перипатетики

Епікуреїзм

Стоїцизм

Гностицизм

Патристика

Номіналізм і реалізм

Теологія

Томізм і неотомізм

Ренесанс

Реформація

Антропоцентризм

Емпіризм

Раціоналізм

Сенсуалізм

Пантеїзм

Картезіанство

Монадологія

Софісти

Діалектика Гегеля

Діалектика Маркса

Категоричний імператив

Філософська антропологія

Український роман­тизм

Діалектичний та іс­торичний матеріалізм

Екзистенціалізм

Позитивізм

Психоаналіз

Герменевтика

Буття

Платоніки

Піфагорійці

Людина

Суспільство

Цивілізація

Культура

Прогрес і регрес

Політична свідомість

Критерії суспільного прогресу

Матерія

Свідомість

Мислення

Рух

Розвиток

Пізнання

Істина

Закон

Атомісти

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.